Velkommen til Internasjonal Menighet Betania Arendal

Hylleveien 33, 4838 Arendal

Aktivitetskalender Mai 2023

Endringer merkes med rødt og kommer også i Agderposten

 

Uke 20

Søndag 21. kl. 18:00 Møte - Shervin Ebrahimian taler

                                  Sanggruppa deltar

 

Uke 21

Tirsdag 23. kl. 11:00 Bønnens time

1. Pinsedag

Søndag 28. kl. 18:00 Pinsemøte - Vidar Aronsen taler

                                  Vi får også en hilsen fra Yvonne Brown

                                  Sangkrefter deltar

                                  Misjons og månedsoffer

 

Uke 22

Tirsdag 30. kl. 11:00 Bønnens time

Onsdag 31. kl. 19.00 Bibel, bønn og samtale 

- ved Shervin Ebrahimian