Velkommen til Internasjonal Menighet Betania Arendal

Hylleveien 33, 4838 Arendal

Aktivitetskalender Juni juli aug 2019

Endringer merkes med rødt og kommer også i Agderposten

August

Uke 32

Søndag 11. kl. 19,00 Møte - Tore Kristiansen taler og synger

 

Uke 33

12.-17. Arendalsuka - se omtale

Søndag 18. kl. 18,00 Møte

Pastor Nelson Varghese fra India og Ina Gutu tolker

Menighetsmusikken, misjonsoffer

 

Uke 34

Tirsdag 20. kl. 11,00 Bønnens time

Torsdag 22. kl. 19,00 Bønnemøte

Fredag 23. kl. 19.00, Bibelgruppe for farsi-norsktalende

Søndag 25. kl. 16,00 Festsamling med festbevertning

Berit og Arne Øystein Rambekk taler og synger

Sanggruppa, misjons og månedsoffer for juli og august

 

Uke 35

Tirsdag 27. kl. 11,00 Bønnens time

Onsdag 28. kl. 19,00 Ukens møte

Anne Berit og Torbjørn Arnesen taler/synger

Torsdag 29. kl. 19,00 Bønnemøte

Fredag 30. kl. 19,00 Bibelgruppe for farsi- og norsktalende

Søndag 1. sept. kl. 11,00 Møte

Anne Berit og Torbjørn Arnesen taler/synger

Nattverd

Translation to English and Farsi in the Sunday meetings.