Velkommen til Internasjonal Menighet Betania Arendal

Hylleveien 33, 4838 Arendal

Aktivitetskalender Februar 2023

Endringer merkes med rødt og kommer også i Agderposten

Uke 5

Tirsdag  31. kl. 11:00 Bønnens time

Torsdag   2. kl. 19:00 Bønnemøte

Fredag     3. kl. 18:00 Bibelgruppe for farsitalende på Zoom

Lørdag     4. kl. 16:00 Internasjonalt møte

                                   Besøk fra Brubakken Evangeliesenter

                                   som synger og vitner i sammen med flere

                                   Det blir enkel servering

Søndag    5. kl. 11:00 Møte - Shervin Ebrahimian taler

                                   Nattverd - Vitnesbyrd og sang

 

Uke 6

Tirsdag    7. kl. 11:00 Bønnens time

                    kl. 19:00  Søstermisjonen v/Turid Andersen

Torsdag   9. kl. 19:00 Bønnemøte

Fredag   10. kl. 18:00 Bibelgruppe for farsitalende på Zoom

Søndag  12. kl. 18:00 Møte - Olav Dahl taler

                                   Familien Sveinungsen blir med

                                   og synger og vitner i møtet

 

Uke 7

Tirsdag  14. kl. 11:00 Bønnens time

Onsdag  15. kl. 19:00 Bibel, samtale og bønn

                                   Shervin leder og underviser

Torsdag 16. kl. 19:00 Bønnemøte

Fredag   17. kl. 18:00 Bibelgruppe for farsitalende på Zoom

Søndag  19. kl. 18:00 Møte

                                   Berit og Arne Øystein Rambekk

                                   taler og synger

 

Uke 8

Tirsdag  21. kl. 11:00 Bønnens time

Torsdag 23. kl. 19:00 Bønnemøte

Fredag   24. kl. 18:00 Bibelgruppe for farsitalende på Zoom

Søndag  26. kl. 18:00 Møte - Olav Dahl taler

                                   Sangkrefter deltar

                                   Misjons og månedsoffer

 

Uke 9

Tirsdag  28. kl. 11:00 Bønnens time

 

 

Søndag 5. mar. kl. 17:00  Sangmøte - Hanne og Vidar                                               Brautaset synger og taler

                                   Flere deltar

                                   Enkel servering etter møtet