Velkommen til Internasjonal Menighet Betania Arendal

Hylleveien 33, 4838 Arendal

Aktivitetskalender jun, jul, aug 2022

Endringer merkes med rødt og kommer også i Agderposten

 

Juni

Uke 26

Tirsdag  28. kl. 11,00   Bønnens time

Torsdag 30. kl. 19,00   Bønnemøte

 

Juli

Søndag   3.  kl. 11,00   Møte - Nattverd

                                     Shervin Ebrahimian taler

                                     Sang og vitnesbyrd

Uke 27

Tirsdag    5. kl. 11,00   Bønnens time

Søndag  10. kl. 19,00   Møte

                                     Tore Kristiansen synger og taler

 

Uke 28   11.-17.            Ingen møteaktivitet i Betania pga

                                      Landsstevne på Solstrand og stevner

 

Uke 29

Søndag  24. kl. 19,00   Møte - Shervin Ebrahimian taler

                                     Sangkrefter deltar

Uke 30

Tirsdag  26. kl. 11,00   Bønnens time

Søndag  31. kl. 19,00   Møte

                         Anne Berit og Torbjørn Arnesen synger og taler

 

August

Uke 31

Tirsdag    2. kl. 11,00    Bønnens time

Søndag    7. kl. 19,00    Møte

                         Berit og Arne Øystein Rambekk taler og synger

Uke 32

Tirsdag    9. kl. 11,00    Bønnens time

Søndag  14. kl. 19,00    Møte - taler averteres

 

Uke 33

Tirsdag  16. kl. 11,00    Bønnens time

Søndag  21. kl. 17,00    Festsamling

                                      Vidar Aronsen blir med

                                      Sanggruppa deltar

                                      Misjons og månedsoffer, god servering

Uke 34

Tirsdag  23. kl. 11,00    Bønnens time

Torsdag 25. kl. 19,00    Bønnemøte

Søndag  28. kl. 18,00    Møte - Vidar Aronsen taler

                                      Sangkrefter deltar

Uke 35

Tirsdag  30. kl. 11,00    Bønnens time