Menighetens kontonummer

2800 62 43705

Menighetens misjonskonto

Vipps 

126981