Menighetens kontonummer

2800 62 43705

Menighetens misjonskonto

2801 11 84482

https://www.misjon-blant-innvandrere.com/

Vipps 

126981