I Ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren (Ef.2,21)

Vår menighet er blitt over 100 år gammel og har preget byen i alle år.

 

I de siste årene er vi blitt en internasjonal menighet, med medlemmer fra mange forskjellige land. Vi er stolte av å være en menighet med mangfold. Vi har opplevd gjennom vår tjeneste, at mange muslimer er kommet til tro på Jesus Kristus og har fått et helt nytt liv. I tillegg har mange kristne fra forskjellige land funnet sitt hjem i menigheten.

 

Det er en smak av himmelen når nasjonene kommer sammen og priser Herren. Ved å være sammen, forskjellige tunger og ætt, så beriker vi hverandre og ser mer av Jesu skikkelse, for Guds menighet er kristi kropp her på denne jord.

 

Vi misjonerer også blant innvandrere over hele landet. Shervin Ebrahimian er delvis ansatt i menigheten og blir invitert til forskjellige menigheter rundt hele landet. Du kan være med å støtte denne misjonen,

les gjerne mer om det på: 

 

http://www.misjonblantinnvandrere.com/