Internasjonalt møte

Neste internasjonalt møte er på lørdag 02. november kl. 16.00., Shervin taler, Gunnhild-Malena skal lovsynge, Daiga og Kongo koret Levende Vann blir med og lovpriser Herren. 

 

Inviter med noen og kom :)

 

Du er hjertelig velkommen.