Internasjonalt møte

Neste internasjonalt møte er på lørdag 07. november kl. 16.00. Simona skal lovsynge og Daiga og Kongo koret Levende Vann blir med og lovpriser Herren.  

 

Inviter med noen og kom :)

 

Du er hjertelig velkommen.