Internasjonalt møte

Neste internasjonalt møte er på lørdag 07. mars kl. 16.00., Simona skal lovsynge, Daiga og Kongo koret Levende Vann blir med og lovpriser Herren. Det blir sang og vitnemøte 

 

Inviter med noen og kom :)

 

Du er hjertelig velkommen.