Internasjonalt møte

Neste internasjonalt møte er på lørdag 05. september kl. 16.00. Jon Erling Henriksen taler og synger, Daiga og Kongo koret Levende Vann blir med og lovpriser Herren.  

 

Inviter med noen og kom :)

 

Du er hjertelig velkommen.