Menighetsmusikken

Laila Halvorsen

Nyli Ringv. 30, 4844 ARENDAL 
Mob. 980 68 364

Sanggruppa

Torunn Nevisdal
Gjerstadvn. 71, 4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 63 20 - Mob. 951 04 959

Søstermisjonen

Solveig Andersen
Bratthenget 29 B, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 02 58 36 - Mob. 950 88 819

Hyggetreff

Anne-Grethe Moltemyr
Centralbakken 8, 4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 42 88 - Mob. 920 45 701

Søndagsskolen

Kontakt menighetens ledelse for nærmere info

 

Bibelgruppe for farsitalende

Shervin Ebrahimian

Klomreheia 7, 4885 GRIMSTAD

Mob. 911 58 681

 

Møtes fredager kl. 18.00

Bibelgruppe for engelsktalende

Kontakt menighetens ledelse for nærmere info

Bønnens time

Roald Halvorsen

Nyli Ringv. 30, 4844 ARENDAL 
Mob. 916 25 205

 

Møtes hver tirsdag kl. 11.00

Bønnemøte

Torbjørn Hørte

Gunnarsboveien 16, 4810 Eydehavn

Mob. 482 26 974

 

Møtes hver torsdag kl. 19.00