Desember

Misjon blant innvandrere

Her ser vi bilde av Mehrab og Shervin på Arena kjøpesenter i Arendal deler ut traktater, bibler og ellers kristen litteratur. Våre venner kommer i kontakt med mange mennesker i løpet av en slik dag, norske så vel som utenlandske, fastboende og asylsøkere. De deler også ut Betania-Nytt. Så vår menighet blir nå godt kjent. Dette er en strålende mulighet til å nå folk med evangeliet som er Guds gode nyheter som forteller om Guds tanker med oss – fredstanker, fremtid og håp. Vær fortsatt med å be for dette arbeidet. Vi er også takknemlige for de som ønsker å støtte arbeidet økonomisk. Shervin har i nov. besøkt De frie evangeliske forsamlinger i Bergen og en menighet i Tromsø. I desember skal han til Bodø, og i begynnelsen av januar til Oslo. Han skal også tale på forkynner og leder konferansen til De frie evangeliske forsamlinger på Karmøya i februar. Følg med på nettsiden:

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Haakon Martinsen blir med oss fra onsdag 27. nov. - 8. des. Her kan skje forandring. Gordon Tobiassen taler i møtet søndag den 8. des. på formiddagsmøtet. Det blir søndagskole v/Turid Andersen. Møtet på kvelden blir med Haakon Martinsen. Søndag den 15. des. blir det sangmøte. Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med. Sanggruppa deltar. Det blir rikt med solo og duettsanger. Julens Glade Budskap vil lyde i ord og toner. Det blir koselig eg enkel bevertning etter møtet. Søndag den 22. des. er David Langeland igjen med oss. Det blir kun formiddagsmøtet den dagen og menighetsmusikken deltar. Mnd. offer innsamles i møtet den søndagen. Juleaften: I år blir det igjen møte for hele familien på Juleaften. Hanne og Haakon Martinsen blir med, og vi får lytte til mye sang fra forkjellige som vil delta, både store og små. Husk vi begynner kl. 15,30. I møtet 2. juledag kl. 11, 00 får vi besøk av Hanne og Vidar Brautaset. Det er en stund siden de har vært hos oss, så vi gleder oss. Søndag 29. desember får vi besøk av Tore Kristiansen. Det blir formiddags møte den dagen, og menighetsmusikken synger i møtet.

Tilbakeblikk

Lørdag 2. nov. var det igjen Internasjonalt møte med over 100 mennesker og mye herlig og fin sang. Les omtale side 4. Søndag den 3. og 10. nov. hadde vi besøk av David Langland. Møtene var veldig godt besøkt, og det var en fryd å være tilstede. Vi hadde også dåp søndag den 3. nov. En ung gutt som elsker Jesus ville la seg døpe. Maria og Eirik Syvertsen og Haakon Martinsen var med til stor glede og velsignelse i onsdagsmøtet den 6. nov.Vidar Aronsen var med oss 13. - 17. nov. På søndags kveldsmøtet var det mye folk på møtet som fikk høre og sett hva Gud gjør i Kina ved en video som ble vist. Vår bror talte grepet om å leve for Jesus. Det var mektig. Sanggruppa var med å løftet i møtet med sine sanger. David Langeland er med oss nå mens Betania - Nytt er under trykking.

Varmekabler

Det gjelder noen av våre varmekabler i møtesalen som nå har blitt reparert. Feilen var brudd som måtte ordnes slik at vi ikke skal sitte å fryse i vinter. Regningen er nå kommet og lyder på nesten kr. 25.000.-. Men hvis vi løfter i flokk så går dette fint. En ekstra gave til dette ville være kjærkommet, stor eller liten. La det være en liten ”julegave” til menigheten. Det kan sendes på menighetens bankkonto 2800 62 43705 ellers gis i kollekten. En hjertelig takk til dere alle.

Internasjonalt møte

Det internasjonale møtet den 2. nov. samlet mye folk. Ca 120 mennesker var til stede, og det har vel aldri vært så mange forskjellige nasjonaliteter til stede. Hvilket festmøte det var. Vi hadde besøk fra Farsund, Kvinesdal, Kristiansand og fra flere steder. Det var som et stevne. Vi fikk lytte til sang på mange forskjellige språk. Ja, det var en berikelse å være der. Shervin talte og Trond ledet det hele på en fin måte. Det hvilte en sterk atmosfære over møtet, og flere søkte forbønn. God kinamat og gode norske kaker ble servert. Det var i sannhet en festsamling. Lørdag den 7. des. blir det igjen Internasjonalt møte. Også denne gang blir det rikt med sangkrefter. Det blir god mat som vanlig.