Oktober

Betania Arendal har fått ny hjemmeside - Oktober 2013

Fra og med Juni 2013 har Betania fått sin egen hjemmeside. Denne skal fungere som et oppslagsverk for informasjon om oss og om våre aktiviteter. Vi håper at dette vil hjelpe alle som er eller som ønsker å komme i kontakt med oss i fremtiden.

 

Tommy Egra og Karl Otto Jason Fredriksen er webansvarlige for siden. Har du en historie eller noen bilder du vil legge ut her er det bare og ta kontakt med dem.

 

Send mail til oss: Tommy Karl Otto

 

Måtte Gud velsigne dere alle!

 

Betania Nytt bladet satte ny rekord i september

Septembernummeret av menighetsbladet vårt satte ny rekord i det hele 250 stk ble trykt og er delt ut. Mye av årsaken til det er at vår bror/innvandrermisjonær Shervin har delt ut bladet når han har hatt stand på Arena kjøpesenter og biblioteket i byen vår. Vår bror er på disse stedene en gang i måneden. Vi er glade for å nå ut med budskapet om Jesus, og gjøre menigheten enda mer kjent i byen vår.

Vår kjære bror Ali

Ali er blitt sendt ut av landet og er nå kommet til Iran. Vi oppfordrer alle til å være med å be for vår kjære bror. Det er så uvisst hva som kommer til å skje med han. Han kom her som muslim, ble herlig frelst, døpte seg og var aktiv med i vår menighet i flere år. Han ble flyttet til Farsund hvor han var til stor glede og velsignelse. Vi vil løfte han frem i våre bønner.

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin var i Alta Frikirke 11–15 sept. Det meldes om noen fine dager med Guds nærvær. Det er flere iranere som går på møtene der. Han hadde møte hver kveld, og fikk oppleve å se at folk ble frelst. Menigheten i Alta er en menighet som har åpnet seg for innvandrere, så de var takknemlige for besøk av vår bror som var med og inspirerte og underviste dem.

I oktober skal Shervin til Kvinesdal og til Volda. Vi vil oppfordre hverandre til å be for tjenesten til vår bror som vi alle er en del av. Husk på å gi en gave til arbeidet.

Møtetider på Betania Sept/Okt

I forrige nr. av Betania - nytt stod det at søndags kveldsmøtene skulle begynne kl. 17,00. Tilbakemeldingen her var ganske tydelig på at det passet dårlig for folk flest.

 

Etter søndagsmøtet den 1. september var det et kort menighetsmøte hvor denne saken ble tatt opp. Et stort flertall ønsket å ha møtene på søndagskveld kl. 18,00. Dette ble da vedtatt. Som dere ser av møtekalenderen blir det søndagene i oktober måned to kveldsmøter og to formiddagsmøter. Stadig litt forandring, så følg nøye med i Betania - nytt og i Agderposten ikke minst.

Nytt gulvbelegg på Betania

Menigheten har gått til innkjøp av nye teppefliser på gulvet og på plattformen i møtesalen. De gamle teppeflisene er nesten 25 år gamle. Når vi tenker på alle de menneskene som har gått på disse, da skjønner vi at nå er det tid for fornyelse på grunn av at de var nokså nedslitte. Det er jo et bra tegn. Leiv Kristiansen har sagt seg villig til å gjøre arbeidet, noe vi er veldig glade for. De nye teppeflisene kommer på ca. kr. 15. 000,-. Ønsker du å gi en gave til det formålet, kan du sende den på menighetens bank konto (2800 62 43705) eller gi en gave i kollekten. Hjertelig takk.