November

Teppefliser

I siste nr. av Betania – Nytt (okt.) gikk oppfordringen ut til å gi en gave til nye teppefliser i møtesalen vår. Et ektepar i menigheten har gitt kr. 15.000,- som vi trengte til det formålet. Vi sier igjen et hjertelig takk! Noen takkens ord vil vi også gi til Leiv Kristiansen og Arild Johansen som nå har lagt teppeflisene. Du så fint det ble! Takk kjære brødre!

Nytt skilt utvendig

er nå kommet på plass med den nye logoen. Det er stort og tydelig. Det var så fint! I løpet av kort tid skal vi få lys over skiltet, så det kan lett sees om kvelden også.

Ny i menigheten

Vi vil ønske Sven Magne Melheim Sagvik velkommen iblant oss. Vår bror som er 50 år ønsker å ha Betania som sitt åndelige hjem, og være med å tjene Herrens sak.

Hjertelig takk

vil vi si til Gunn Torill Terjesen som har vært menighetstjener i over syv år og en av lederne for menighetsmusikken i ca 14 år. Hun har gitt til kjenne at hun nå ønsker å trekke seg fra disse verv, men skal fortsatt være med i menighetsmusikken. Gunn Torill har ikke spart seg, men virkelig stått på og vært til stor glede og velsignelse. Tusen takk for innsatsen Gunn Torill og Gud velsigne deg forsatt.

Misjon blant innvandrere

I oktober mnd. har Shervin vært i Grimstad, Kvinesdal, Farsund og i Volda, og tilbakemeldingene er så gode. Han opplever også å be til Gud om frelse for søkende. Så vår bror er til stor glede og velsignelse med sine besøk til menigheter og venneflokker. På forkynner og lederkonferansen som De Frie Venner har i februar er vår bror bedt om å ha et innlegg om misjonsarbeidet blant innvandrere, noe som er en anerkjennelse av arbeidet som gjøres.

 

Det er opprettet en nettside som er:

www.misjonblantinnvandrere.com

Her vil du finne mer informasjon når det gjelder misjonen og menigheten.

Husk kto. nr. 2801 11 84482