April

Misjon blant innvandrere

I februar og mars har Shervin besøkt mange menigheter og venneflokker. Så vår bror har virkelig stått på og vært til stor velsignelse. I februar har han vært i Lillesand, Åmli, Grimstad, Kvinesdal og Bergen. I mars gikk turen til Risør, Kr.sand, Tvedestrand og Langevåg ved Ålesund. I Kr.sand var han med på et stormøte - Jesusfestivalen, som ble vist på TV. Det har alle steder vært godt besøkt og utrolig åpent for vår bror. Som menighet er vi så takknemlige og glade for at vi får være en del av dette. Vår bror har også vært aktiv i menigheten med møter og besøkstjeneste. Vi vil fortsatt huske på ham i våre bønner.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 6. april kl. 16.00 er det igjen Internasjonalt møte hvor alle er hjertelig velkommen. Daiga og Shervin leder det hele, og flere deltar med sang og hilsninger. «Noe å bite i» hører med.

 

Søndag 7. april kl. 18.00 får vi besøk av Betania Singers fra Kr.sand som vil synge og vitne. Det er vel den tredje gangen de besøker oss. Shervin taler i det møtet. Det blir enkel servering etter møtet.

 

Tirsdag 9. april kl. 19.00 er det søstermisjonen, som ledes av Turid Andersen.

 

Søndag 14. april får vi besøk av vår kjære evangelist Tore Kristiansen som synger og taler.

 

Onsdag 17. april samles vi igjen til bønn, samtale og undervisning. Det er Shervin som leder og underviser her. En liten kaffekopp blir det også plass til. Hjertelig velkommen.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk blir med oss i søndagsmøtet 21. april. Våre venner er «husvarme» hos oss. Det er alltid godt å lytte til våre venner.

Søndag 28. april får vi besøk av Eigil Rognlien. Det er første gang han besøker oss. Han er en erfaren forkynner, og vil synge og tale i møtet. Vi er spente og gleder oss.

Menighetens Årsmøte - Veien videre

Under denne overskrift var vi samlet til menighetens årsmøte onsdag den 13, mars kl. 19:00. Årsrapport for året 2023 ble lest opp, likeledes ble regnskapet for 2023 fremlagt og gått igjennom og vedtatt. Regnskapet viste at menigheten har en solid og sunn økonomi med et overskudd på kr. 193 985,17, noe som vi er dypt takknemlig for.

 

Ny menighetstjener ble også valgt inn. Les egen omtale om det side 4.

 

På sakslisten var det en sak som lød: Veien videre for Menigheten. Her ble det fremlagt fra eldsterådet et forsalg om at den nye lederen for menigheten blir vår kjære Shervin Ebrahimian. Han er i dag i full virksomhet i menigheten som eldste og leder for innvandrermisjonen med 50% stilling. Fra 1. juli går han da over i 75% stilling. Han blir da borte kun en uke i måneden hvor han besøker andre menig-heter og venneflokker. Dette ble enstemmig vedtatt. Roald Halvorsen som har hatt lederansvaret i over 50 år, ønsket på grunn av helsemessige årsaker ikke ha den tjenesten lenger. Han blir fortsatt med i eldsterådet (styret). Denne begivenheten kommer til å bli godt markert på vår festsøndag den 25. august kl. 17:00. Den dagen regner vi med fullt hus i Betania.

 

Det ble også under årsmøte «luftet» tanken om at vi som menighet skal se etter et nytt sted å være med større parkeringsmuligheter. Her kjente vi at det var noe vi alle ville.

 

Det hvilte en glede og harmoni over årsmøtet som var så løftende at vi alle følte det var berikende å være til stede, herlig. Vi vil be om at Herrens sak skal fortsatt ha fremgang i blant oss, og at vi går i takt med hans vilje for menigheten. Gud signe oss alle!

Ny menighetstjener

På vårt årsmøte onsdag 13. mars ble vår kjære bror Jens Sandkjær valgt inn som ny tjener. Han er 50 år gammel, og har døpt seg, og vært med i menigheten i over fire år. Jens har vist stor forståelse over det å ha et åndelig hjem, og vært trofast med på møtene og vist ansvar. Søndag den 13. mars ble vår bror innsatt i tjenesten under forbønn og lesning av Guds Ord. Vi takker Gud for alle som stiller seg til tjeneste og vil være med. Som menighet vil vi være med å be for vår bror. Gud signe deg Jens.

Etter hvert søndagsmøte

samles vi til en kaffekopp og noe å bite i, noe som virkelig har vært til stor glede for oss alle. Flere og flere har stanset igjen etter møtet. Vi ser at dette sosiale samvær har vært til stor velsignelse.