Mars

Misjon blant innvandrere

I januar har Shervin besøkt menigheter i Larvik, Tromsdalen og Drangedal. I februar har vår bror vært i Lillesand, Drangedal, Kvinesdal og også på Viserguttene i Grimstad. Vi har skrevet det før, og det er en glede å gjør det denne gang også at vår bror har blitt en etterspurt forkynner, noe vi som menighet takker Gud for. Han har også talt i møter her i Betania. Vi vil fortsatt huske på ham i våre bønner.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. mars kl. 16:00 er det igjen Internasjonalt Møte. Daiga og Shervin med flere blir med, og sangkrefter deltar. Det blir også god tid til et godt sosialt samvær.

Søndag 3. mars kl. 18:00 får vi besøk av Gordon Tobiassen, gledelig. Vi lever i en profetisk tid, så vi er glad for det profetiske bud-skap som ligger på vår brors hjerte.

Søndag 10. mars har vi den glede å få besøk av familien Sveinungsen som vil synge og vitne. Vår egen Shervin Ebrahimian blir også med i det møtet.

Viktig! Husk menighetens årsmøte onsdag 13. mars kl. 19:00. Foruten at regnskapet for 2023 blir lagt frem, samtaler om veien videre for menigheten.

 

Søndag 17. mars får vi besøk av Anne Berit og Torbjørn Arnesen. Det er lenge siden de har vær her, og det er alltid godt å høre våre venner.

På palmesøndag 24. mars er våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk med oss.

Påskens møter er på langfredag kl. 11:00 og 1. påskedag kl. 18.00. Det er Shervin Ebrahimian som taler i møtene. På langfredag blir det også nattverd. Flere sangkrefter vil delta i møtene.

 

NB! Det blir alltid et lite sosialt samvær etter møtene med kaffe og noe å bit i, noe som har vist seg å være av stor betydning.

Tilbakeblikk

Lørdag den 3. februar var det igjen internasjonalt møte. Denne gang fikk vi lytte til Bjørn Inge Johansen, og flere deltok med sang. Det er alltid godt å høre vår bror. Daiga og Shervin ledet det hele. Første søndag i februar hadde vi møte kl. 11.00. Shervin talte, og hvilket herlig budskap vi fikk lytte til. Det var også nattverd, og vi opplevde en herlig atmosfære som hvilte over hele møtet. I søndagsmøtene 11. og 18. febr. talte Olav Dahl. Vi fikk lytte til forkynnelse som løftet oss på høyere grunn. Vi er veldig glad for det nære og gode fellesskapet vi opplever med ham som forkynner og støtte for menigheten. Når bladet deles ut søndag 25. febr. så er Hanne og Vidar Brautaset hos oss. Vi gleder oss til å høre herlig sang, vitnesbyrd og tale. Bibel, samtale og bønn som vi har engang i måneden på onsdager, har virkelig vært berikende. Det er en god flokk som samles, og vår kjære bror Shervin leder det hele på en løftende måte. Det serveres også en kopp kaffe og noe å bite i. Det blir ikke et slikt møte denne måneden på grunn av menighets-møtet.

NB! Viktig årsmøte 13. mars

Onsdag den 13. mars kl. 19.00 er det menighetens årsmøte. Foruten at regnskapet for 2023 legges frem, så samtaler vi om veien videre for menigheten - viktig.

Bønnemøtene

På tirsdagene og torsdagene er det fortsatt åpent for at flere blir med. Tross «vintervær» har samlingen vært der, noe vi takker Gud for.

Nødhjelp til Lutandas familie

Vi minner om konto 2801 48 21823 som du kan sende din gave til. Pengene går til skolegang for barna. Det er Randi M. Karlsen som er misjonskasserer. Gud signe dere til å være med!