Februar

Misjon blant innvandrere

I desember og januar har Shervin besøkt menigheter i Larvik, Kr.sand, Oslo, Tromsdalen og Drangedal. Han har blitt en etterspurt forkynner, noe vi som menighet takker Gud for. Vi vil fortsatt be for vår bror. Han har også talt på flere møter her i Betania.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. febr. kl. 16:00 er det Internasjonalt Møte, det første i 2024. Flere vil delta - Shervin, Daiga og sangkrefter likeså. Det blir også noe å bite i.

 

Søndag den 4. febr. er møtet kl. 11:00, og Shervin taler. Det blir nattverd og barnevelsignelse.

Søndag 11. febr. har vi igjen den glede å få besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Husk at møtet er kl. 17:00.

 

Onsdag 14. febr. kl.19:00 samles vi igjen til bønn, samtale og undervisning som Shervin leder.

 

Søndag den 18. febr. er vår kjære bror Olav Dahl med oss. Det er godt å sitte under hans talerstol. Sanggruppa deltar i møtet.

 

Søndag den 25. febr. blir Hanne og Vidar Brautaset med oss. Det er så godt å høre de synge og tale. Vi gleder oss.

 

Søndag 3. mars er Gordon Tobiassen med oss. Se mars nr. av Betania-Nytt.

Tilbakeblikk

Januar har vært en måned hvor uvær har preget byen vår. Søndag den 7. jan. var det umulig å komme frem på Hylleveien hvor lokalet vårt er, og det ble derfor ikke noe møte den dagen. Det var også flere andre menigheter som måtte avlyse. Men søndag 14. jan. var møtet virkelig godt besøkt. Gordon Tobiassen talte, og Betania sanggruppe sang. Det hvilte en mektig atmosfære over møtet, som var i profetordets tegn. Søndag 21. hadde vi besøk av våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk. Denne søndagen var det også vanskelig å komme frem på Hylleveien, noe møtebesøket sa alt om. Vidar Aronsen blir med oss i søndagsmøtet 28. jan. Vi gleder oss.

Hjertelig takk

Snøen har virkelig gitt menigheten store utfordringer i januar, noe som har gjort det vanskelig å komme frem til lokalet. Vi måtte derfor gå til det skritt å kjøre bort flere billass med snø, noe som vil koste menigheten en del. Vi takker derfor så hjertelig for en gave som vi fikk av et ektepar til å kunne gjøre det. Så nå er gårdsplassen på Betania ryddig og fin.

NB! Viktig årsmøte 13. mars

Onsdag den 13. mars kl. 19.00 er det menighetens årsmøte. Dette møtet er veldig viktig. Foruten at menighetens regnskap legges frem, så må vi ta opp en sak som heter «Veien videre» for menigheten - viktig valg. Derfor er det viktig at vi møter opp «mann/dame-sterke».

Hjemlov

Våre kjære bror Tor Anvedsen sovnet fredfylt inn i troen på sin frelser og Herren den 2. jan. 85 år gammel. Som menighet står vi igjen med mange gode og rike minner etter vår kjære bror. Han var trofast på møtene, og virkelig en støtte i menigheten, noe som vi takker Gud for. Vi lyser fred over hans kjære minne, som vil leve til velsignelse iblant oss.