Januar

Misjon blant innvandrere

Også i desember var Shervin på «farten». Han var i Larvik og talte, også i en iransk menighet i Oslo. I Sødal bedehus utenfor Kr.sand talte han i det siste søndagsmøtet 17. desember. Vår bror starter også opp på nyåret med møte i Drangedal og Larvik, foruten at han er med i flere møter i Betania.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag den 6. jan. kl. 16:00 starter vi opp igjen med det nye året. Det er Internasjonalt Møte, og flere blir med - Daiga, Shervin og flere deltar med sang. Det blir noe å bite i også.

 

Det blir møte søndag 7. jan. kl. 11:00. Shervin Ebrahimian taler, og det blir barnevelsignelse og nattverd.

Søndag 14. jan. kl. 17:00 har vi den glede å få besøk av Gordon Tobiassen. Sangkrefter deltar.

 

Berit og Arne Øystein Ram-bekk blir med oss i søndagsmøtet den 21. jan. Alltid godt å lytte til våre venner.

 

Onsdag 24. jan. kl. 19:00 blir det igjen undervisning av Shervin hvor vi samtaler og ber i sammen.

 

Østenmisjonær som også virker i Ukraina, Vidar Aronsen, blir med oss i søndagsmøtet den 28. jan. Det blir måneds- og misjons-offer den kvelden.

Tilbakeblikk

Søndag 3. des. var det festsamling. Vi markerte Roalds 80 års dag. Hanne og Vidar Brautaset besøkte oss søndag 10. des. Det var virkelig godt å høre dem, likeså Betania sanggruppe med sine fine julesanger. Gordon Tobiassen var med oss søndag den 17. des. Det er alltid godt å lytte til vår brors rike forkynnelse. Vi fikk høre om at gleden i Herren er en styrke. Derfor lød det på Betlehemsmarken: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en frelser er oss født - takk og lov!

Hjertelig takk

Gjennom Betania - Nytt vil jeg si en hjertelig takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 80 årsdag. Jeg er overveldet og takknemlig glad, for at jeg har fått styrke etter sykdom slik at jeg forsatt kan være i menigheten.

 

Roald

Bønnesamlingene

på tirsdag formiddag og torsdag kveld vil også i 2024 forsette. Vi tror det har stor betydning for vår menighet at det er mulighet for dem som vil være med her. Vi har løfte fra Den Allmektige at den som ber får - så kom å vær med.

Til orientering

Gjennom bladet vårt ønsker vi å si en hjertelig takk til alle som viser giveransvar når det gjelder Guds Sak i Betania. Vi er glad for at vi kan være med å støtte de nødlidende i Ukraina gjennom vår bror Vidar Aronsens besøk hos oss. Rikard Terjesen har vært med som hjelpearbeider og sjåfør. Likeledes har vi ved ofring til Ordet og Israel gjennom Gordon Tobiassens besøk hos oss vært med å hjelpe også de nødlidende i Israel. I begge land som her er nevnt, så har krig satt sine merker i folket. Mange trenger hjelp til det daglige brød. Vi er så takknemlig for at vi kan være med her. Derfor er det fint å se den offervilje som er i menigheten. Vi har også fått en gave etter Marie H. Pedersen som vi er takknemlig for. Som menighet har vi også våre forpliktelser. Vi fikk nettopp strømregning for nov. mnd. på kr. 8.000,-. Likeledes en fast sum som vi må betale for snørydding på over kr. 20.000,-som gjelder vinteråret 23/24. Forsikring av lokalet er på nesten kr. 30.000,-. Predikantene som besøker oss gir også tilbakemeldinger på at de føler seg verdsatt med det vi gir dem som møtehonorar. Dette er skrevet som en liten orientering og en takknemlighet for at vi har mulighet til å være med slik at Guds rike sak går frem mellom oss. Så igjen en hjertelig takk til dere alle som står på her. Vi ønsker også at året 2024 skal være året der vi kan være med å fremme Guds sak iblant oss, og til de nødlidende.