Mai

Misjon blant innvandrere

I april har Shervin besøkt menigheter i Larvik, Sandefjord, Byremo, Neslandsvatn og Langevåg, og i mai skal han besøke Åmli, Kvinesdal og Tverrelvdalen. Så vår bror står på til glede for menighetene han besøker. Foruten de menighetene som her er nevnt, så har han også talt her i Betania. Vi takker Gud for den nåde som er over brors forkynnelse, og vi vil fortsatt huske på ham i våre bønner.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4. mai er det igjen Internasjonalt Møte hvor Daiga, Shervin og flere sang-krefter vil delta. Som vanlig blir det også litt bevertning etter samlingen. Det blir det siste møtet før sommerferien, så kom og vær med. Søndag 5. mai samles vi til møte igjen, og Shervin Ebrahimian taler. Møtet begynner kl. 18:00, og Sanggruppa vil delta. Som vanlig blir det en kaffekopp med noe attåt etterpå.

Torsdag 9. mai Kr. himmelfartsdag blir det møte. Gordon Tobiassen taler. Møtet begynner kl. 18:00, og det blir offer til Ordet og Israel.

Søndag 12. april kl. 18:00 får vi besøk av våre kjente venner Berit og Arne Øystein Rambekk som vil synge og tale.

Søndag 19. mai kl. 18:00 1. pinsedag får vi besøk av Tore Kristiansen som synger og taler.

Søndag den 26. mai kl. 18:00 er Olav Dahl med oss igjen. Det er alltid godt å lytte til vår brors forkynnelse. Det blir misjonsoffer den dagen.

Tilbakeblikk

Shervin talte i påskens møter - langfredag og 1. påskedag. På Langfredag var det nattverd. Vi kjente det var godt å samles i høytiden, og å glede oss over at Han som døde for våre synder sto opp igjen, og kan aldri dø igjen. Til det kan vi skrive et halleluja.

 

Søndag 7. april hadde vi besøk av våre venner fra Kr.sand, Betania Singers. Det var herlig å lytte til deres friske og evangeliske sanger. Shervin talte i møtet, og vi fikk også lytte til Olav Dahl som var med vennene fra Kr. Sand. Vi er så glade og takknemlige for den fine kontakten vi har med vår bror, og at forsamlingen vår ligger på hans hjerte.

 

Søndag 14. april var Tore Kristiansen med oss i møtet. Det er lenge siden vår bror var her, og det er så godt og friskt å lytte til hans forkynnelse og sanger. Vår egen sanggruppe var også med i møtet til stor glede og velsignelse. Gledelig var det også se så mange i Betania den kvelden.

Søndag den 21. var Arne Øystein Rambekk med oss i møtet. Det er alltid godt og trygt å sitte under vår brors talerstol.

 

Når dette bladet deles ut, så har vi besøk av vår bror Egil Rognlien som taler og synger. Det er første gang vår bror er oss, og vi gleder oss til å lytte til vår bror.

Gledelig

Agnethe Hurlen har gitt til kjenne at hun ønsker å ha Betania som sitt åndelige hjem. Hun bor i Tvedestrand, og er med og driver et veldig godt og fint barnearbeid i nøytrale lokaler som det betales leie for. Mange barn nåes med evangeliet. Som menighet har vi vært med på å støtte med husleien noen ganger.

Nødhjelp til Lutandas familie

Vi minner om konto 2801 48 21823 som du kan sende din gave til. Pengene går til skolegang for barna. Det er Randi M. Karlsen som er misjonskasserer. Gud signe dere til å være med!