Februar

Misjon blant innvandrere

På grunn av koronapandemien, har mange menigheter ikke hatt møter. Men nå er det flere og flere som igjen vil åpne for møter. I jan. har vår bror Shervin vært i Ålesund, Åmli og hatt digitalt møter med den iranske menigheten i Oslo. Han skal til Langevåg, Kr.sand og Kvinesdal i nærmeste fremtid. VI vi huske på vår bror og de menigheter og venneflokker han besøker i våre bønner.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Gledelig er det at lørdag 5. febr. starter vi opp igjen med internasjonale møter. Vi får denne gang besøk fra Burma, som synger og vitner. Likeledes deltar familien Alphonce med sang i tillegg til Daiga og flere. Vær hjertelig velkommen, og det blir noe å bite i.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 5. febr. kl. 16,00 er det første internasjonale møtet i det nye året (se omtale).

 

Søndag 9. febr. er møtet kl. 11,00. Vår egen Shervin Ebrahimian taler. Det blir barnevelsignelse den dagen. Sangkrefter deltar, og det blir nattverd.

 

Søndag 13. febr. kl. 18,00 får vi besøk av våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk som synger og taler.

 

Gordon Tobiassen blir med oss onsdag 16. kl. 19,00 og søndag 20. februar kl. 18,00 - vi gleder oss. På søndagen får vi sangbesøk fra Vegårshei.

Søndag 27. februar er Olav Dahl igjen blant oss. Sangkrefter averteres.

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på virksomheten i slutten av desember og de første ukene i januar, så har vi hatt møter hver søndag og bønnemøter på tirsdagene og torsdagene. Det er ikke mange forsamlingene som hatt møter i denne tiden. Men vi er glade for at møtevirksomheten har gått sin gang tross pandemi osv. Gordon Tobiassen, Olav Dahl og vår egen Shervin har talt, likeledes vår kjære venner Rambekks. Vi takker Gud for våre brødre som forkynner Guds Ord som er Guds kraft til frelse. Guds Ord er det samme i år som i fjor, takk og lov!

Økonomi - årsmøte

Snart får vi tilsendt regnskapet for 2021. Vi håper å kunne ha et årsmøte onsdag 16. mars, følg med her. Datoen kan forandres til onsdag 23. mars. Vi har nettopp fått strømregning for desember for Betania, og den lyder på kr. 7 300,- (for en måned). Så velkommen til å være med her.

Hjemlov

Vår kjære Solveig Irene Andersen døde på nyttårsaften 77 år gammel. Det var brått og uventet for oss alle. Solveig har vært ett trofast medlem i gjennom mange år. Tidlig i sin ungdom ble hun en personlig kristen, noe om preget hele hennes liv. Hun har vært menighetens kasserer, revisor og nå i flere år leder av søstermisjonen. Våre tanker går til Petter og familien. Vi takker Gud for henne og lyser fred over hennes fine minne.

Søstermisjonen

Vi er glade for at Turid Andersen har sagt seg villig til å lede søstermisjonen i en tid fremover, noe alle er takknemlig for. Gud signe deg Turid!