Oktober

Misjon blant innvandrere

Shervin er i full gang med møtebesøk etter sommeren. I aug. var han i Langevåg hvor han opplevde at noen døpte seg. I sept. har han besøkt menigheter i Rognan, Bodø, Åmli og Kr.sand.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. okt. kl. 16,00 er det igjen et internasjonalt møte som blir preget av mye sang og musikk. Simona er med i sammen med flere. Daiga og Shervin er med og leder og taler. Også denne gang blir det noe å «bite i».

 

Søndag 2. okt. kl. 18,00 får vi igjen besøk av våre kjære venner Berit og Arne Øystein Rambekk som synger og taler.

 

Tirsdag 4. okt. er det igjen Søstermisjonen som er trygt ledet av Turid Andersen.

 

I onsdagsmøtet 5.okt. får vi besøk av Alf Friskilæ som er pastor i Zion pinsemenighet i Porsanger som er langt i nord. Det er første gang han besøker oss, og vi ser frem til besøket.

 

Olav Dahl blir med oss søndag 9. okt. Det blir kun det ene møtet denne måneden med vår bror.

 

Onsdag 12. okt. blir en samling med samtale og bønn. Vår kjære Shervin vil lede det hele.

 

Søndag kl. 11,00 vil Shervin Ebrahimian tale. Det blir også nattverd og innsettelse av vår nye eldstebroder Morten Haugland. Vi gleder oss og her vil vi møte opp.

 

Våre kjære venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen besøker oss onsdag 19. og søndag 23. okt. Våre venner har fått god inngang hos oss, noe som er gledelig og godt.

 

Det er lenge siden Haakon Martinsen har vært hos oss. Det er derfor gledelig at han blir med i møtene onsdag 26. og søndag 30. okt.

Tilbakeblikk

Festdagen 21. aug. ble virkelig en festdag. Vidar Aronsen talte og sanggruppa deltok til stor glede og velsignelse. Torunn og Trond Nevisdal fikk takkens ord og blomst for mange års innsats i menigheten. Også denne gang var matserveringen av første klasse.

 

Søndag 4. sept. hadde vi den glede å lytte til våre venner fra Betania Singers fra Kr.sand.

 

Olav Dahl besøkte oss to søndager i sept. Vi er glade og takknemlige for vår brors forkynnelse som er «næringsrik og god».

 

Den siste søndagen i sept. er våre venner fra Evangeliesenterets arbeid med oss sammen med deres leder Glenn Johnny som skal tale i møtet.

Takk

Vil vi si et hjertelig takk for den flotte varmeovnen vi har fått på kjøkkenet. Det er gitt og montert av Jon Yngvar Jensen. Det satte vi pris på!

Ny eldste

I søndagsmøtet den 16. okt. som er kl. 11,00 har vi den glede å innsette Morten Haugland som ny eldste, noe vi ser som et bønnesvar. På vårt menighetsmøte onsdag 14. sept., sa menigheten sitt ja til vår kjære bror som eldste. Han er 38 år gammel, gift med sin kjære Georgeta, og sammen har de tre fine solstrålejenter. Vår bror har vært menighetstjener i 4 år, og har hele tiden vist et stort hjerte for menigheten. Vi takker Gud for vår bror som stiller seg villig til å være med å tjene Guds sak i Betania. Som menighet vil huske han og familien i våre bønner.

Gledelig

at vi også i dette nr. av Betania-Nytt kan ønske et velkommen til Bente og Sven-Erik Kjøsterud som er flyttet hit fra Drammen. Likeledes kan vi si et velkommen til Johnny Svingen. Vi gleder oss over nye som ønsker å ha Betania som sitt åndelige hjem. Gud signe dere.