Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Vår kjære bror er stadig på farten for å besøke andre menigheter. Det er gledelig med de gode tilbakemeldingene vår bror får, så han opplever en åpen dør for det glade budskap. Han har vært i Lillesand, Oslo, Langevåg og Tromsdalen. I juni skal Shervin besøke Byremo, Lyngdal Og Drangedal. Og i juli deltar han på stevne i Valdal.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Kveldsmøtene i juni, juli og august er kl. 19,00, med noen få unntak. Så følg med i avisen og på nettsiden vår.

 

I sommermånedene får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk, Anne Berit og Torbjørn Arnesen, Tore Kristiansen og ikke minst vår egen kjære Shervin. I slutten av august blir Vidar Aronsen med to søndager.

 

Vi er glade for den gode og varierende forkynnelsen i Betania. Ja, den er vi takknemlige for. Vi vil be for våre forkynnere.

 

Søndag 26. juni blir det dåp. Det er en stund siden nå, så derfor er dette gledelig. Er du ikke døpt, så kan du bli det den dagen. Gud signe deg.

 

NB! En merkedag blir festsamlingen 21. august. Den samlingen begynner kl. 17,00. Det blir festsamling med matservering av første klasse. Sanggruppa blir med i sammen med andre. Vi er glade for ha med oss Vidar Aronsen i festsamlingen, og her møter vi opp.

Tilbakeblikk

Palmesøndag og møtene i påskehøytiden var rike samvær på alle måter. Tore Kristiansen og vår egen Shervin talte i møtene.

 

Søndagsmøtet 24. april talte Arne Øystein Rambekk, og vi kjente virkelig at det var godt å være samlet.

 

Lørdag 7. mai var det internasjonalt møte. Det var et godt besøkt møte, og det var herlig å høre våre venner fra Brubakken evangeliesenter som var med i møtet.

 

Søndag 8. mai i kveldsmøtet talte vår egen Shervin. Vi takker Gud for vår kjære bror - godt å være til stede. Det var rikt med sangkrefter, og flere deltok med vitnesbyrd. Vi kjente oss beriket over Guds nærvær.

 

Søndag 15. mai var Glenn Johnny Vaagsnes igjen på plass igjen med sine venner fra Evangeliesenteret her i byen. Vi er glade for at vi kan være med i det arbeidet.

 

Søndag 22. mai hadde vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Det var så berikende å kjenne den atmosfære som hvilte over møtet, og gledelig å se så mye folk.

Økonomi

På vårt årsmøte i mars ble årsregnskapet for 2021 lagt frem. Det viste at menigheten hadde en sunn økonomi, noe vi er takknemlige for.

 

I 2022 har våre strømutgifter, driftsutgifter og annonseutgifter økt ganske kraftig, og det gjelder ikke minst strømutgiftene. Her har det vært en mangedobling, og som menighet får vi heller ikke noe fratrekk her. Så her kan det «svi litt». Kjære venner dette er bare en liten kjærlig minnelse om å «stå litt ekstra på». Det går jo mot sommer, og våre kjære predikanter skal ha feriepenger som oss andre, og de fleste driftsutgiftene står fast. Det er derfor fint at her kan vi alle være med uansett hvor vi er.

 

Menighetens Vippsnr.: 126981

Menighetens bankktonr.: 2800 62 43705

 

Og det er også mange som har avtalegiro.

 

Tusen takk til Dere alle som står med her.

Det er Nåde ifra Gud at vi kan være med og vise at Guds sak er vår hjertesak.

Godt å høre…

Vi gleder oss over tilbakemeldinger vi får om at det er så godt å være på møtene. Det  gir styrke til ånd, sjel og legeme. Gud skal ha æren - takk og lov!