Mars

Misjon blant innvandrere

I februar har Shervin besøkt menigheter i Kr.sand, Lillesand og Langevåg. Likeledes har vår bror hatt møter på Zoom som har gått ut til iranere i Tyrkia. Det er mange som har flyktet dit. En iraner som er tolk her i Arendal har vært der en tur. Han har kontaktet Shervin, og bedt at ham om å undervise i Guds Ord for dem. Det er nå gjort - tenk at vi når ut! Vi har jo også Mehrab i Tyrkia. Gud åpner vei, og Guds Ord er ikke bundet til tid og sted - takk og lov!

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Predikantbesøk og møter

Lørdag 5. mars er det igjen Internasjonalt møte. Også denne gangen blir det rikt med sangkrefter som deltar: Natalia, fam. Alphonce, Kim, Daiga m/flere. Per Johansen skal vitne om sin frelses-opplevelse og sitt liv med Herren. Shervin og Daiga blir med. Selv om det ikke har vært de store samlinger, så har det vært rikt og givende å være til stede. Som vanlig blir det også denne gang noe å bite i - Hjertelig velkommen!

 

Vår egen kjære Shervin skal tale i søndagsmøtet 6. og 27. mars, og begge møtene er kl. 18,00. I møtet 27. mars får vi også besøk av Betania Singers fra Kr.sand. Vi hadde besøk av dem i fjor. Det var herlig og forfriskende.

Vi gleder oss!

 

Våre kjære venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss onsdag 9. og søndag 13. mars. Det er en stund siden de var her nå, så hjertelig velkommen!

 

Menighetens årsmøte er onsdag 16. mars. Vi regner med at regnskap og rapporter er ferdig til da. Det er et viktig møte - så kom og vær med.

 

Søndag 20. mars kl. 18,00 får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. De er på «hjemmebane» når de er hos oss. Sanggruppa deltar.

Tilbakeblikk

Vårt første internasjonale møte i år var den 5. febr. Det var virkelig godt å være tilstede. Ca. 30 stk var samlet, og vi fikk lytte til mye herlig sang. En søster fra Burma var med, likeså Daiga og fam. Alphonce. Bjørn Inge Johansen talte inspirert og løftende – ja, det var godt og berikende for oss alle.

 

Søndag 6. febr. talte Shervin, og det var nattverd. Det var godt å kjenne Guds nærhet i møtet.

 

Søndag 13. febr. fikk vi lytte til våre kjære venner Berit og Arne Øystein Rambekk. Møtet var veldig godt besøkt, og en glede hvilte over møtet helt fra første stund. Det var berikende.

 

Møtene med Gordon Tobiassen onsdag 16. og søndag 20. febr. var rike møter, som vi ser tilbake på med stor takk. Det var godt med folk, og det er alltid velsignet å være med å gi til Ordet og Israel.

Hjemlov

Vår kjære og eldste medlem Harald Fosse fikk hjemlov søndag 30. jan. 97 år gammel. Vi må si at en «høvding» er forfremmet til Herligheten. I over 30 år har han tilhørt menigheten. Vår bror viste stor omsorg for misjon og menigheten. Familien står igjen med mange rike minner. Som menighet vil vi takke Gud for vår bror, og lyse fred over hans gode minne.