November

Misjon blant innvandrere

I september og oktober måned har Shervin besøkt menigheter i Kvinesdal, Kr.sand, Drangedal, Åmli og Oslo. Han har også talt i møter her i Betania. Vi er takknemlige for tjenesten med å besøke syke og folk som trenger samtaler av ulike slag.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 1. okt. var godt besøkt. Det var også fint å se at flere barn var til stede. Bjørn Inge talte, og det var godt å lytte til vår bror. Rikt med sangkrefter var det også, som det pleier å være. Lørdag 5. nov. er det nytt Internasjonalt møte. Shervin med flere deltar, og venner fra Larvik deltar med sang i sammen med flere. Som vanlig blir det noe å «bite i» Hjertelig velkommen!

Predikantbesøk og møter

Lørdag 5. nov. er det igjen Internasjonalt Møte. Se møtekalenderen og omtalen.

 

Søndag 6. nov. taler vår egen Shervin Ebrahimian. Det blir nattverd, og du kan være med å opphøye navnet Jesus. Møtet begynner kl. 11,00.

 

Møtene fredag 11. og søndag 13. nov. er i Profetordets tegn. Vi har da den gleden å få besøk av Charles Hansen fra Ordet og Israel. På fredag får vi også besøk av Evangelieteamet som deltar med sine friske sanger.

 

Søndag 20. nov. er våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk med oss igjen. De er «husvarme» hos oss, og det er vi glade for.

 

Onsdag 23. nov. er det igjen samtale og bønn. Shervin leder og underviser. Slike samlinger blir det fast en onsdag i mnd.

 

Olav Dahl er med oss søndagene 27. nov. og 4. des. Sangkrefter deltar i møtene. Ellers blir søndagsmøtene i desember kl. 11,00.

Tilbakeblikk

Møtesamlingene i oktober har vært rike og godt besøkt. Vi har hatt den glede å lytte til «næringsrik» forkynnelse igjennom våre brødre Arne Øystein Rambekk og Olav Dahl. Søndag 16. okt. hadde vi den gleden å innsette en ny eldste. Vi kjente at det hvilte en fred og en glede over «høytiden». Vi fikk lytte til en kort og innholdsrik forkynnelse av Shervin. Det var rikt med sangkrefter i møtet - Herlig! Gildt var det også å se at familiene og venner på Georgeta og Morten sin side var godt representert.

Samlingen rundt kaffebordene etter møtet var et berikende felleskap på alle måter. Møteuken med våre venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen var fine samlinger som gav inspirasjon og glede. Mens bladet «trykkes», så har vi besøk av Haakon Martinsen, noe vi ser frem til med glede og forventning.

Hjertelig takk

vil vi si til Bjørn Inge med de «grønne fingre» som har gjort nødvendig høst-arbeid utenfor lokalet vårt.

Nytt regnskapsfirma

Fra 1. jan. 2023 får menigheten et nytt regnskapsfirma, som skal sørge for at alt som skal gjøres på det økonomiske plan går riktig for seg. Det er Sunde Regnskap AS på Vegårshei som får dette arbeidet.