Desember

Misjon blant innvandrere

November mnd. har vært travel en mnd. for våre kjære bror Shervin. Han har vært i Søgne, Kråkstad, Moss, Valderøy og

Kr. Sand. Onsdag den 26. nov. var han på plass i Arenasenteret igjen. Tilbake-meldingene vi får er gledelige. Vår bror er til hjelp i de forskjellige forsamlinger som kaller ham når det gjelder det å integrere våre nye landsmenn i forsamlingene. Det mest gledelige er at han også får oppleve at flere kommer til tro. Så dette er virkelig misjon, og det skjer i vårt eget land. Vi takker for at vi få lov til å være en liten del av å være med å spre det Glade Budskap. Det vil vende tilbake med velsignelse til menigheten. Takker

for all forbønn og støtte til misjonen.


www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 1. nov. hadde vi igjen den gleden å ha besøk av Leif Solheim i vårt internasjonale møte. Vår bror er på hjemmebane her. Han synger med glød, og han får også andre til det. Og

sangen som lyder er 'O store Gud' på mange språk. Etter møtet fikk vi smake på en italiensk rett som smakte så godt. Takk til vår kjære bror Majid A. Kahki og hans datter for velsmakene måltid og alle gode kaker. Søndag den 6. desember er det igjen et nytt internasjonalt møte, og det vil også da bli rikt med sangkrefter.

Du er hjertelig velkommen.

Predikantbesøk og møter

Haakon Martinsen besøker oss den første uken i desember. Det er en stund siden nå, så vi gleder oss til besøket. Det er alltid så friskt og lytte til vår brors sanger og forkynnelse. Det blir også hyggetreff den uken som vår bror blir med på.


Søndag 14. blir det sangmøte. Vi har den glede å lytte til Sanggruppa, og flere av menighetens sang og musikkrefter

blir med. Vi får også litt ekstrabesøk av Itohan Moses med flere. Yvonne Brown er med i møtet, og etter møtet blir det enkel

servering.


Søndag 21. desember blir det møte på formiddagen. Tore Kristiansen taler, og Menighetsmusikken deltar.


Når det gjelder juleaften så må dere følge med i kunngjøringene i Agderposten eller www.betaniaarendal.com.


Søndag 28. des. kl. 11, 00 blir det møte med Hanne og Vidar Brautaset m/familie som taler og synger. Menighetsmusikken vil også være med. Det blir årets siste møte, så kom å bli med.

Tilbakeblikk

Besøket av Berit og Arne Øystein Rambekk var en fin opplevelse. Og vi gleder oss til å få besøk av dem en del på nyåret. Kjell Ohldieck besøkte oss den siste uken i oktober, og det var virkelig godt å høre vår bror. De to første ukene av november har vi hatt den glede å ha besøk av Reidar Gamst. Vår bror er jo godt kjent her fra tidligere, og det var fint å ha han med oss. Foruten møtene har han vært veldig aktiv med å besøke folk, noe som var til stor glede. Han sparte seg ikke. På det siste søndagsmøtet som vår bror talte, var det riktig godt besøkt, og Sanggruppa var med til stor velsignelse. Haakon Martinsen var med oss i onsdags-møtet den

19. nov. Han kommer igjen den første uka i desember. Det er friskt og liflig å lytte til vår bror. Evangelieteamet var med oss i søndagskveldsmøte den 23. nov. Våre brødre vitnet og sang, og det var virkelig et løfterikt møte. Vi dro vår vei med glede da møtet var slutt. Det var berikende. Tore Kristiansen er med oss nå den siste uka i nov. mens bladet trykkes. Søndag den 30. nov. får vi

ekstrabesøk av familien Tormod Sveinungsen.

Parkering

Som menighet har vi mulighet til å parkere bak den gamle Frikirken. Det gjelder alle møtedager. På søndagene har vi også mulighet å benytte parkeringen på eiendommen som er nabo til barnehagen i Juellsklev. Men det gjelder bare på søndagene. Barnehagen har også sagt at vi kan benytte den lille plassen de har. Dette til orientering.

Bønnemøtene

På tirsdags formiddag har det vært en god og trofast flokk som har møtt opp. Vi vil bare minne om at det er plass til flere. Hjertelig velkommen!

Lokalet vårt

Leiv Kristiansen har ordnet nye gulvfliser på et av toalettene våre, veldig bra! Nå er de også i full gang med å gjøre noe med vannlekkasjen som vi har om vinteren når det er mye snø på taket. Gulvteppet på kontoret er slitt, og må nå byttes ut med klikkgulv. Leiv Kristiansen går i spissen for det. Vi er så takknemlig for de som sørger for at lokalet vedlikeholdes. Tusen takk!