Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Det gledelig at vår bror Shervin stadig er på farten og besøker nye menigheter. Det viser seg at det er et stort behov for en slik misjonstjeneste i vårt land. Han har nettopp vært i Volda en tur, og i mai har han besøkt De frie venner på Saltnes og i Moss. Han har også besøkt Jesuskirka i Tromsø og menigheten i Lyngdal. I juni skal han til Bardufoss, og i begynnelsen av August skal han være med på stevnet til Ordet og Israel på Sagavoll folkehøyskole, Gvarv i Telemark. Vær med og støtt misjonen som ønsker å nå våre nye landsmenn med evangeliet. Vi er så takknemlige for alle som står med i bønn og i offertjenesten. Gud signe dere alle.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 3. mai var vi igjen samlet til Internasjonalt møte. Vi hadde besøk helt fra Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Over 80 mennesker var samlet, og det ble riktig en festsamling. Det var så mye fin sang av mange nasjonaliteter at det var en fryd. Shervin talte og Trond ledet det hele på en fin måte. Maten fra Margarita fra Eritrea var upåklagelig. Agderposten var med oss med journalist og fotograf under hele samlingen. Tilbakemeldingen fra dem var virkelig oppløftene. Lørdag 7. juni er det et nytt internasjonalt møte. Denne gang får vi besøk av Leif Solheim som virkelig er til inspirasjon og velsignelse i disse møtene. Det blir også denne gang mye sang av flere, så vi gleder oss.

Predikantbesøk og møter

Sommeren står for døren og møte-virksomheten vil da av naturlige grunner bli litt redusert. Som dere ser av møtekalenderen blir det også i år varierende og godt besøk av predikanter. Følg nøye med i Agderposten og internettsiden vår betaniaarendal.com, for det kan skje forandringer når Betania-Nytt nå skal gjelde for 3 mnd.

 

I pinsehøytiden blir det internasjonalt møte på pinseaften (se omtale). 1. pinsedag blir det møte på kvelden, og det blir da dåp. Tore Kristiansen taler og synger og menighetsmusikken deltar i møtet.

 

Besøk fra Asia

På vår festsøndag den 24. aug. får vi i år besøk av en bror fra Asia. Vidar Aronsen reiser rundt med vår bror, og vi er en av de få menighetene som får besøk av dem. På festsøndagen får vi også besøk av Hanne og Vidar Brautaset m/familie. Så det blir virkelig en festsamling (merk tiden 24. august kl. 16,00). Vi gleder oss, og det blir mye god mat.

Tilbakeblikk

Møtene i mai mnd. har vært virkelig godt besøkt, og vi gleder oss over å se stadig nye ansikter. I vårt møte den 11. mai var lokalet ”sprengfylt” - og du for et festmøte! Vi hadde besøk av Gordon Tobiassen og Sangbrødrene fra Greåker. Over kr. 11.000,- kom inn offer. Møtet søndag den 18. mai var utrolig godt besøkt, og vi fikk lytte til en rik og ”matnyttig” forkynnelse av Yvonne Brown. Vi kjente Guds nærvær var i møtet på en mektig måte. Menighetsmusikken sang med stor inspirasjon.

I bønnesamlingene

som vi har hver tirsdag har det vært noen fine samlinger. Gildt å se at det også har vært stigning i antall. Det er godt og nødvendig for oss alle å samles til bønn. Vi ber om vekkelse og seier for Guds sak i menighet og for vår by. Det er så godt å kjenne fellesskapet som vi har i det å be for og med hverandre. Ferietid er for døren, men på de fleste tirsdagene vil vi ha bønnemøtene selv om det er sommer. Hvilket privilegium vi har som Guds folk; vi ber til en levende Gud som hører og svarer på bønn.

Hyggetreffene

Det er så gledelig å se den fine oppslutningen det har vært på disse samlingene i  vinter og vår. Det har virkelig sin misjon å samles på denne måten en fredag i mnd. Gud signe dere som står på her, en hjertelig takk til dere alle.

Takk

vil vi gi Sven Magne for at han besørger at det er så velstelt å fint med blomster utenfor lokalet, likeså at vårt lille hageflekk er velstelt.

Møtetid

På våre søndagskveldsmøter i juni og juli vil møtetiden være kl. 19,00. I august blir møtetiden kl. 18,00 på kveldsmøtene. Det vil bli godt avertert. Se møtekalenderen og i avisen.

Tutta

Hildur Tutta Larsen, flytter nå til Mjøndalen pga familien er der. Takk Tutta for den velsignelse du har vært til igjennom mange år. Gud signe og styrke deg fortsatt.