Januar

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin har fast dag på Arena kjøpesenter. Likeså er han ute på gater og streder for å evangelisere. I midten av desember var Shervin i Bodø. Han opplevde virkelig rike samlinger med møter fredag, lørdag og søndag. I januar skal han til Oslo, og i februar skal han tale på 'Forkynner og lederkonferansen' blant de Frie Venner som er på Karmøya. Vær fortsatt med å be for denne tjenesten i Guds rike. Vi er også så takknemlige for alle som vil være med i givertjenesten her.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 7. desember var vi igjen samlet til et internasjonalt møte som også denne gang var rikt på sang fra mange forkjellige nasjoner. Det var så berikende å lytte til. Godt over 50 stk var samlet. Shervin talte, og Trond ledet det hele på en fin måte. Det var nydelig mat som våre venner fra Eritrea hadde laget, så velsmakende.

 

Lørdag den 4. januar er det igjen et internasjonalt møte. Denne gangen får vi besøk av Tor Inge Andersen som har vært misjonær i Sør-Amerika, og er nå forstander i Filadelfia, Grimstad. Også denne gangen blir det rikt med sangkrefter, og Våre spansktalene venner skal stå for matserveringen. Vi gleder oss.

Tilbakeblikk

Våre samlinger i desember har virkelig vært godt besøkt. Vi har virkelig kjent Guds nærhet i møtene. Tore Kristiansen talte i møtet den 1. desember, og vi hadde besøk av Gordon Tobiassen den 8. desember. I formiddagsmøtet og på kvelden talte Haakon Martinsen som også har talt i onsdagsmøtene. Fint å se så bra med folk midt i uken. Det har også vært gledelig å se den fine oppslutningen på bønnemøtene i en travel tid som desember er. Vi fikk lytte til mye fin sang med saksofon og fele i tillegg til piano, bassgitar og gitarer på julens sangmøte. Godt å høre våre venner Anne Berit og Torbjørn som var med i det møtet. Søndag den 22. desember var David Langeland med oss og talte, og menighetsmusikken sang.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4. jan. blir det igjen Internasjonalt møte med besøk fra en tidligere misjonær og ellers flere som deltar med sang. Se omtale på siste side i bladet. Søndag den 5. jan blir det kun møte på formiddagen. Yvonne Brown taler, og sanggruppa vår deltar. Det blir brødsbrytelse og søndagsskole. Haakon Martinsen blir med oss 8. – 12. jan. Han blir også med på Hyggetreffet fredag den 10. jan. Menighetsmusikken synger på søndag kveld. Tore Kristiansen synger og taler i møtene fra 15. – 19. jan., og sanggruppa synger på søndag kveld. I tiden 22. – 29. jan. taler og synger David Langeland. Det er alltid så godt å lytte til vår brors forkynnelse.

Hjertelig takk

vil vi uttrykke gjennom Betania - Nytt, idet vi fikk en gave på kr. 20.000,- fra et ektepar i menigheten til dekning av regningen når det gjaldt reparasjon av varmekablene i møtesalen. Så kjærkommet! 

 

I anledning min 70 års dag som var en feiring med åpent hus for alle, vil jeg gjennom Betania – Nytt takke alle som kom og gjorde denne dagen til en slik festsamling som det ble – et minne for livet. Hilsen Roald - en takknemlig jubilant.

Virksomheten på Nelaug

blir ikke lenger en utpost under Betania - Arendal. I full forståelse med Misjons og Hjemmeutvalget blir nå møtevirksomheten drevet av Haakon Martinsen som bor der oppe og har hatt møtevirksomhet på Selåsvatn i noen måneder. Eldste og tjenerrådet i menigheten syntes dette er en god løsning da det vil bli mer fast og jevnt med møter. For oss i Arendal var det heller ikke økonomisk forsvarlig. Vi er glade for at vår bror Haakon Martinsen, som har god inngang i de indre bygder, vil satse på Nelaug og drive mer møtevirksomhet enn det vi i Arendal hadde mulighet for. Han skal fortsatt være evangelist og reise, men blir nå litt mer på Nelaug enn ellers.

Hjemlov

Den 15. nov. sovnet Åsta Hushovd fredfylt inn i troen på sin Frelser. Hun var 91 år gammel. I mange år har hun tilhørt forsamlingen på Nelaug. 

 

Brit Marås fikk hjemlov den 18. nov. - 65 år gammel. Vi må si det var ingen gammel dame som døde. Hun var glad i menigheten, og viste stor trofasthet. 

 

Vi lyser fred over våre venners minne.

Bønnens time

Vi minner om bønnesamlingene hver tirsdag kl. 11,00. Det er så godt å komme sammen og be om vekkelse og for og med hverandre.

Økonomi

Vi er så glad for den givergleden som er i menigheten, og vi håper at året 2014 også skal vise det. Vi har mange utfordringer når det gjelder vedlikehold av lokalet. Menigheten har også misjonsansvar på mange hold som vi vil stå med å støtte. En hjertelig takk til dere alle.