Mai

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin får stadig kontakt fra andre menigheter om besøk. Han gleder seg over den åpenhet han møter og opplever at det er et stort behov i menighetene til å legge til rette slik at våre nye landsmenn skal trives i menighetene. Gud bruker vår bror, og han opplever også å få innbydelse fra menigheter han tidligere har besøkt. Misjonsmarken er kommet til vårt land mer en vi aner. Vi vil stå på fortsatt i bønn og med våre midler.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 5. april var vi igjen samlet, og denne gang også var det nye ansikter å se – noe som er veldig gledelig. Over 60 stk var samlet, og vi fikk virkelig lytte til rik sang og musikk fra mange land. Shervin talte glødet om det nye livet ved troen på Jesus. Vår kjære bror Majid hadde virkelig gjort seg flid med maten som smakte så utrolig godt. Lørdag 3. mai blir det et nytt internasjonalt møte - ja et lite stevne, da vi får besøk fra mange steder på Sørlandet. Itohan Moses blir med og synger i sammen med flere.

Predikantbesøk og møter

Onsdag 30. april blir det møte. Haakon Martinsen taler og synger, og han er også med i møtet onsdag den 7. mai.

 

Lørdag den 3. mai er det igjen Internasjonalt møte, se omtale av det på side 4.

 

Søndag den 4. mai har vi igjen den glede å fa besøk av Tore Kristiansen som taler og synger. Det blir kun formiddagsmøte den dagen, og det er brødsbrytelse.

 

Hyggetreff blir det fredag den 9. mai. Yvonne Brown og Rolf Risdal er med den dagen.

 

På søndag 11. mai kl. 11,00 har vi også i år den glede å få besøk av Sangbrødrene fra Greåker og Gordon Tobiassen. Det er tredje året på rad at vi får besøk av dem under deres Sørlandsturer. Vi er veldig takknemlige og glade for dette friske besøket. Det blir offer til Ordet og Israel som er et viktig arbeid.

 

Yvonne Brown blir med oss i møtet søndag den 18. mai.

 

I møtet søndag den 25. mai og Kr. Himmelfartsdag torsdag den 29. mai taler og synger Tore Kristiansen. Begge møtene er kl. 19,00. Vi er glade for vår brors friske sang og forkynnelse. Det blir mnd. offer den søndag 25. mai.

Søndag 1. juni kl. 11,00 taler Yvonne Brown. Det er brødsbrytelse. 

Tilbakeblikk

Besøket av søsknene Meland søndag den 30. mars var en rik opplevelse på alle måter. Det var så rikt og godt å lytte til deres sanger og vitnesbyrd. Vi håper på et snarlig besøk igjen av våre venner.

 

På Hyggetreffet fredag 4. april var det mye folk. Vi fikk lytte til gledesfylte, friske sanger og vitnesbyrd fra Evangelieteamet som besøkte oss den dagen.

 

Yvonne Brown talte i formiddagsmøtet søndag den 6. april. Det hvilte en atmosfære over møtet som beriket oss alle på en underfullt måte. Det var mektig å lytte til forkynnelsen, og det var så fint å lytte til alle vitnesbyrdene etter Yvonne hadde talt. Det var så frydefullt og Sanggruppa gledet oss med sine sanger.

 

På bønnemøtet tirsdag den 8. april var vi samlet 15 stk. Det var i sannhet et ”bønnesus” og en bønnetrang i møtet som gjorde at vi kjente Guds nærhet over stunden. Her er det plass til flere, så du er hjertelig velkommen!

 

Påskens møter samlet også i år utrolig mye folk. På 1. dag var vi nesten 90 stk. Vi fikk virkelig lytte rik Kristus forkynnelse av Tore Kristiansen som talte i påskens møter. 

Besøk av Gordon Tobiassen

Terje Grandal og Mannsmusikken fra Greåker 

Søndag 11. mai kl. 11,00

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertelig takk

til dere alle som var på vårdugnaden. Det var en god flokk som møtte opp, og stemningen var på topp.

Takk

Fra Dorthea Simonsen som er 93 år har vi fått en takkehilsen til menigheten for oppmerksomheten på hennes store dag. Hun hilser til alle med salme 121:5. 

 

Herren er din vokter, 

Herren er din skygge 

ved din høyre hånd.