September

Misjon blant innvandrere

Agderposten som er fylkets største avis har i lørdagsavisen 9. aug. skrevet 9 sider om Innvandrermisjonen som er gått ut fra vår menighet, og som vår bror Shervin står som leder for. Til og med på første side i lørdagsavisen har Agderposten tatt det fram. Håper at alle ser storheten og er takknemlig at vi får være med på det som skjer når det gjelder dette. Vi er ydmyke og takknemlige til Gud for de dører som åpnes, så vi kan drive misjon i vårt eget land på den måten, og det til og med blir lagt merket til av media. Det er ingen som søker noe ære her. Gud åpner dører og vi får gå inn gjennom dem, og det er Hans verk. Shervin har i juni mnd. vært i Bardufoss, og i august var han med på stevnet til Ordet og Israel på Gvarv i Telemark. Den 21. aug. reiste han til Belgia og ble over helgen. Han har fått innbydelse til å være med på noen møter der –spennende. I september skal han til Søm kirke i Kr. sand og til Bodø og Alta. Vi vil huske på vår bror og denne viktige misjonen med å spre det glade budskap iblant vårt eget folk og vår nye landsmenn. Den siste onsdag i hver mnd. på dagtid skal vår bror også stå på Arena senteret i Arendal for å evangelisere. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdagene 7. juni og 2. august var det internasjonale møter. Det var utrolig godt besøkt i juni og i august litt mindre, men den dagen var så varm og det var fremdeles i ferietiden. Men i begge samlingene var også denne gang nye ansikter å se, ja hele familier. Vi skulle ønske det kunne legge seg til rette at noen kunne starter opp med å ha barnemøter/aktiviteter under de samlingene. Etter hvert har det blitt en del barn som kommer. Flere vil komme hvis vi kunne gjøre dette mulig. Vi trenger minst tre stk. til å møte opp en gang i mnd. til å ta seg av dette, så vi bringer dette frem som et bønne emne. Lørdag den 6. sept. blir det nytt internasjonalt møte. Vi er så glade for at Leif Solheim blir med oss i det møtet og flere sangkrefter vil delta. Vær med å be for dette arbeidet, for vi når flere ufrelste på disse samlinger enn ellers.

Predikantbesøk og møter

Tore Kristiansen besøker oss den første uken i september. Det er alltid godt å lytte til vår bror friske forkynnelse og sanger. Vidar Aronsen besøker oss i tiden 10. - 14. sept. Vi er glade for den fine kontakten vi har med Vidar, og vi er takknemlige for at vi får være med i arbeidet sammen med vår bror om å spre det glade budskap i Kina. Det blir misjonsoffer i møtet på søndag kveld. Hyggetreffet starter opp igjen etter sommeren fredag 12. september kl. 11,00. Vidar Aronsen blir med, og flere sangkrefter vil delta. Det er meningen å få til et menighetsmøte onsdag 17. sept. kl. 19,00. Saksliste blir lagt i lokalet en uke før. Yvonne Brown taler i møtet søndag kveld den 21. sept. og Menighetsmusikken deltar. Onsdag den 24. sept. får vi besøk av Haakon Martinsen som er godt kjent hos oss. Reidar Gamst vår tidligere forstander besøker oss i kveldsmøtet på søndag den 28. sept. Vi gleder oss til å se og høre «gammelforstanderen».

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på møtene i juni, juli og august fylles vi med glede og takknemlighet. Det har vært mange rike samlinger, og møtene har vært godt besøkt til å være sommer og ferietid. Søndag 27. juli og søndag 10. aug. var det utrolig godt besøkt, likeså søndag den 17. aug. hvor Haakon Martinsen talte og Sanggruppa deltok. Vidar Aronsen, Yvonne Brown, Olav Fjalestad, Tore Kristiansen og Gordon Tobiassen har talt i møtene. Vi takker Gud for våre predikanter som har gitt så mye godt i fra Guds ord. Det har vært til glede og velsignelse.

Bønnesamlingene

På tirsdags formiddag har vært i gang i hele sommer, unntatt to tirsdager. Det er gledelig å se den fine oppslutningen. Vi tror det er viktig med disse samlingene for den enkelte, for vår menighet og for vår by som vi ber for. Vi ønsker flere hjertelig velkommen til bønnens time. Løftet er gitt oss at den som ber han får.

Økonomi

Vi er så takknemlige for den fine givergleden i menigheten. Det gjør det mulig at vi hele tiden kan betale våre regninger og forpliktelser. Det gjelder ikke minst misjonsarbeidet menigheten driver. En del har også gått over til autogiro ordning når det gjelder å sende gaver til menigheten. Ønskes du også det, kan du kontakte vår kasserer Solveig Andersen tlf 95088819.

Dugnad

I slutten av august mnd. ble det reist et stillas for å reparere og male vårt «gamle» lokale utvendig. Det trengs, og vi regner med å få gjort dette på dugnad. Det er huskomiteen som å setter dette i gang, så la oss møte deres forespørsel om å gjøre en innsats med et ja.

Møtetid

Fra september blir søndags kveldsmøtene igjen kl. 18,00 med noen få spesielle unntak. Se møtekalenderen og følg med i Agderposten og på nettsiden vår www.betaniaarendal.com. Første søndag i mnd. vil det vanligvis bli formiddagsmøte kl. 11,00 og brødsbrytelse, men det kan også skje forandring. Noe som ikke vil forandres er at første lørdag i mnd. er det Internasjonalt Møte kl. 16,00.

Oppstartning

etter ferien av bibelgrupper er allerede i gang, likeså sangøvelser, Søstermisjonen, Cool Kids arbeidet og Hyggetreff (se møtekalenderen). Sangandaktene på Solhaug bo og omsorgssenter har holdt på også i sommer mnd. Takk til dere alle som står på og viser ansvar her.