Oktober

Misjon blant innvandrere

Stadig opplever vi at Agderposten som er fylkets største avis bruker spalteplass til å omtale misjonen blant innvandrere som drives ut fra vår menighet, utrolig! De ser på dette som en stor nyhet, hvilket bør glede oss alle. Nå i september har også Shervin evangelisert på Arenasenteret. Likeså har han væt i Grimstad, Bodø og Alta. I oktober skal han til Birkeland, Fredrikstad og Bergen, noen ganger i helgene, og noen ganger først i uken. Vår bror står på også her hjemme i tjenesten. Vi er takknemlige for å være med i innhøstningen, og som menighet må vi se storheten i at vi får være med. Det er Guds rike sak det gjelder, så vær med i bønn og med midler. Det kommer en høst, og da vil vi være med.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 6. september var det Internasjonalt møte. Leif Solheim talte og sang med glød og begeistring. Han er også så  flink til å få med hele salen i sang. Vår bror har stor inngang på disse møtene. De gleder seg over han kommer igjen den 1. november. Det var fint å se mye folk nå i september. De kom helt fra Risør for å være med. Denne gang fikk vi også oppleve velsmakene mat laget av Margherita og hennes familie. Hjertelig takk. Lørdag den 4. okt. er det nytt Internasjonalt møte hvor det blir rikt med sangkrefter, og Shervin vil tale. Vi får også besøk fra flere steder på Sørlandet. Vi gleder oss.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4. okt. kl. 16,00 blir det igjen Internasjonalt møte. Se omtale side 4.

 

Søndag 5. okt. blir det et stort sangtreff møte med bevertning. Møtet begynner kl. 17,00 (merk tiden), og vi får besøk av Leif Solheim, Arne Gundersen og Sverre Leif Lien som taler, synger og leder det hele.

 

Søndag 12. okt. blir det møte kl. 11,00. Yvonne Brown taler, sanggruppa blir med, og det er brødsbrytelse.

 

Søndag 19. okt kl. 18,00 får vi igjen besøk av Tore Kristiansen. I det møtet får vi også besøk av Sangvennene fra Vennesla. De har vært her før og gledet med sine sanger og vitnesbyrd. Det blir misjonsoffer i møtet, og etter møtet blir det en enkel bevertning.

 

Berit og Øystein Rambekk synger og taler i søndagskveldsmøtet den 26. okt. Det er første gang våre venner besøker oss. Vi som har hørt dem før har opplevd det som en stor berikelse. Så vi gleder oss til besøket. 

 

Tilbakeblikk

Vi vil rope et Halleluja! Vi opplevde det så rikt å ha besøk av vår bror Tom fra Asia i sammen med Vidar Aronsen på festdagen vår den 24. aug. Likeså var det så fint ha med oss familien Brautaset den dagen. De var med og høynet dagen som var en berikelse for oss alle. Bevertningen var av 1. klasse. Hjertelig takk til alle som stod på her. Tore Kristiansen har vært med oss over to helger i sept. Vi er glade for den fine kontakten vi har med ham, og den inngang han har som forkynner. Vidar Aronsen var hos oss onsdag 10. og søndag 14. sept. Det er så friskt og oppløftene å lytte til Vidar. På søndag kveld var det utrolig mye folk. Yvonne talte i søndagsmøtet den 21. sept. Vi fikk virkelig lytte til et mektig budskap. Det var så fint å lytte til både sang og vitnesbyrd av flere i møtet. Det var berikende. 

Bønnesamlingene

Vi minner om bønnesamlingene vi har hver tirsdag kl. 11,00. 10-12 samles hver gang. Det er så godt og nødvendig å samles på denne måten. Vi tror det er med og legger grunnlag for mye av det gode vi opplever i menigheten. Bønn er ingen tvang, men det skal være en trang i oss til å være med her. Det er plass til flere, og du er hjertelig velkommen.

Fra menighetsmøtet 17 sept.

Det var gledelig å se den gode oppslutningen på menighetsmøtet. Som vanlig ble predikantbesøk og møteopplegg ut desember mnd. presentert. Vi er glade for god og variert besøk av predikanter og musikkbesøk. Vi er så takknemlige og glade for de nye som hittil i år er kommet til menigheten, 14 stk i alt med en spennvidde fra 7-75 år. Vi sier takk og lov! Navnene ble presentert på menighets-møtet vårt. Fra 1. okt. blir alarmen satt på når det gjelder lokalet vårt. Det må alle huske som har nøkler til lokal og alarm.

Lokalet vårt

På menighetsmøtet fikk vi en fin og grundig presentasjon om hva som er gjort med hensyn til reparasjon, maling etc. av lokalet. Likeledes ble vi på en lun og fin måte orientert om hva som skal gjøres. Det vil bli en del kostnader i forbindelse med vannlekkasjen som vi har om vinteren fra taket. Gledelig at allerede nå er det kommet en gave til det formålet på kr. 8.000,- noe vi er takknemlig for. Ønsker flere å være med her så er Menighetens kontonummer 2800 62 43705 som du kan sende din gave på.

Hjertelig takk.