November

Misjon blant innvandrere

Vi gleder oss over at Shervin får flere og flere kallelser til å besøke menigheter rundt i hele vårt land. Misjonen som drives ut i fra vår menighet er blitt godt kjent, og det viser seg at behovet for å drive denne misjon er stor. Den siste onsdagen i hver mnd. frem til jul er han på Arenasenteret for å evangelisere, innby og forteller om de internasjonale møtene og misjonen som drives. Han har nå fått plakat-rollup som markerer det veldig godt (se bildet). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober mnd. har vår bror vært i Birkeland, Moss, Fredrikstad, Bergen og i Tromsø. Det er gledelig å høre at folk blir frelst og får møte Gud til fornyelse og fri fra ting som plager. Gud er den samme som fordum. Som menighet er vi takknemlige for at vi får være en del av dette arbeidet. Det er Guds rike sak det gjelder. Vi er så takknemlig for all forbønn og støtte til dette arbeidet. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 4. okt. var det Internasjonalt møte. Det var mange som deltok med sang. Ja, det var en berikelse å høre. Shervin talte og Trond ledet. Det hvilte en fin atmosfære over møtet. Det som gledet oss mest i møtet var at en ble frelst. Du så fint! 

 

Lørdag 1. nov. blir det igjen internasjonalt møte. Denne gangen blir Leif Solheim med oss og skal synge og tale. Det er  gledelig å se den inngangen vår bror har i disse møtene. Han er så god til å få med alle når sangen skal lyde.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 1. nov. er det igjen Internasjonalt møte.

 

På søndagsmøtet 2. nov. som er kl. 11,00 taler Kjell Ohldieck. Det er lenge siden vår bror var hos oss. Men det er alltid godt å sitte under hans talestol. Menighets-musikkens synger og det blir brødsbrytelse.

 

Reidar Gamst, vår tidligere forstander blir med i de to første ukene i nov. Han blir også med oss på Hyggetreffet fredag 7. nov. Likeledes skal han ta del i besøkstjenesten når han er her.

 

Haakon Martinsen som er godt kjent hos oss blir med oss på onsdagsmøtet den 19. nov.

 

På søndag 23. nov. får vi besøk av Evangelieteamet som synger og vitner. Det er alltid så friskt og godt å lytte til våre brødre. Det blir offer til Innvandrer-misjonen i møtet. Etter møtet blir det enkel bevertning.

 

Tore Kristiansen blir med oss i møtene den 26. - 30. nov. Han er godt kjent hos oss nå. Med sin friske forkynnelse og sanger er det alltid godt å lytte til vår bror. I kveldsmøtet på søndag den 30. nov. får vi også besøk av familien Sveinungsen med pappa Tormod i «spissen». De vil være med å synge og vitne. I sommer kom de ut med en CD som er til stor velsignelse. Vi gleder oss.

Tilbakeblikk

Den siste uken i sept. hadde vi besøk av Haakon Martinsen på onsdagsmøtet som var godt besøkt. Vår bror sang og vitnet med stor glød. Reidar Gamst, vår tidligere forstander var med oss søndag den 28 sept. Gledelig var det å se så mye folk. Det var virkelig godt å lytte til forkynnelsen, og det var et mektig ettermøte hvor mange søkte frem til forbønn. Det var også godt å lytte til Sang-gruppa som deltok i  møtet. Søndag den 5. okt .kl. 17,00 var det et sangtreffmøte hvor mange var med å deltok. Det var godt ledet av Leif Solheim og Sverre Leif Lien. Fint å se så mye folk. Vi fikk lytte til evangeliet gjennom herlig sang og vitnesbyrd. Et godt offer for bibler til Kina ble tatt opp. I møtet ble det servering av første klasse. En hjertelig takk til dere alle som bidro her. Det var strålende. Søndag 12. okt. var det møte med brødsbrytelse. Yvonne Brown talte. Hun hadde virkelig et godt budskap å gi oss. Sanggruppa var med, og selv om de ikke var så mange denne gangen var det  godt og friskt. Tore Kristiansen talte hos oss i tiden 15. og 19. okt. Møtet på søndagskveld var godt besøkt, og det hvilte en herlig atmosfære over møtene. Når dette bladet trykkes så har vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk, noe vi har sett frem til med glede og forventning (mer omtale i neste Betania-Nytt). 

Takk - Hjertelig takk

vil vi uttrykke gjennom bladet vårt til alle trofaste givere. Det vises stor giverglede iblant oss, noe som gjør det mulig å drive et godt misjonsarbeid, og likeledes sørger for at alle våre forpliktelser blir ordnet og betalt. En stor gave til vedlikehold av lokalet er også kommet inn i oktober mnd. Gud velsigne dere alle som er med og viser ansvar.

Hjemlov

Søndag 5. okt. sovnet Lillian Halvorsen fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre nesten 100 år gammel. Hun var den eldste i menigheten som nå er forfremmet til herligheten. Et langt liv til glede og velsignelse for mange. Hun fullendte løpet og bevarte troen. Vi lyser fred over hennes minne.

Takk

Igjennom Betania - Nytt vil vi utrykke en varm takk for all omtanke og blomster-hilsninger ved vår kjære mor og svigermors bortgang og begravelse.

Laila og Roald