April

Misjon blant innvandrere

Vi skrev i forrige Betania - Nytt om at det er gledelig at flere menigheter ser nødvendigheten av et slikt arbeide. I mars mnd har

Shervin besøkt Tønsberg, og i slutten av mars skal han til Rotterdam igjen. I april skal han til Moss, Grimstad, Kråkstad, og helt i slutten av april til Alta igjen. Vår bror er mye på farten, men står på også her i sin egen menighet med besøkstjeneste, møter og i samtaler med folk. Den siste onsdagen er han også på plass i Arenasenteret igjen. Vi er glade og takknemlige over at vi på denne måten får være med å spre evangeliet som er en Guds kraft til frelse.


www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 4. april kl. 16,00 blir det internasjonalt møte.

Predikantbesøk og møter

Tore Kristiansen taler i påskens møter som blir kl. 18,00 skjærtorsdag, møte m/Brødsbrytelse (merk tiden), og på 1. påskedag blir møtet kl. 17,00 på grunn av det skal være søndagskole. Menighets-musikken og flere sangkrefter deltar. På påskeaften kl. 16,00 blir det internasjonalt møte. Bjørn Bogen blir med oss i møtet onsdag 8. april og søndag 12. april. Det er første

gang vår bror er hos oss. Han er kjent som en solid bibellærer, og han underviser på Evangeliesenterets Bibelskole, og er med blant De frie Venner på Rygge. Onsdag 15. april får vi besøk av en kjent svensk pinsepastor, Owe Lindeskär. Han har vært leder for pinsebevegelsen i Sverige, og har skrevet mange bøker. Vi ble kjent med ham i sommer. Han skal til Egersund, og på vegen dit hadde han lyst til å besøke oss, noe vi er så takknemlige for. Jomåskvartetten blir med i møtet. Vi er spente og gleder oss til besøket. Søndag den 19. april blir det møte kl. 11,00. Reidar Gamst taler i det møtet. Menighetsmusikken deltar og det blir søndagskole. Merk at møtet er kl. 11,00. Vidar Aronsen blir med oss onsdag 22. og søndag 26. april. Den søndagen blir misjonsofferet til bibelutdeling i Kina. Fredag 24. april blir det Hyggetreff. Yvonne Brown og Trioen fra Baptist-kirken blir med, og likeså Vidar Aronsen.

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på møtene i mars mnd, så kjenner vi en dyp takknemlighet over det vi har fått lov til å være med på. Den første uken i mars var nesten ubeskrivelig. Først onsdagsmøtet den 3. mars hvor Haakon Martinsen var med, et møte hvor vi kjente virkelig noe av Guds herlighet var til stede. Og så, men ikke minst, den internasjonale møteserien. Vi ble gledelig overrasket over å se så mye folk allerede på fredag 6. mars, og det økte på lørdag og ikke minst på søndag. Vi kjente virkelig Guds nærhet over møtene, og folk ble møtt med utfrielse, helbredelse og fornyelse. Møtene var preget av jubel, lovsang og begeistring. I søndagsmøtet fikk vi lytte til et mektig budskap fra vår bror Nsongo som har menighet i Rotterdam. Sanggruppa var med i flere av møtene, og var til berikelse. Ja, det var rikt med sangkrefter, og ikke minst vår egen engelsktalende bibelgruppe. Gud skal ha æren for at vi fikk oppleve å se Guds nåde på en slik måte. Søndag den 15. mars hvor vi hadde besøk av Søsknene Meland var også et møte hvor vi kjente Guds nærhet, et mektig i møte. Arne Øystein Rambekk besøkte oss søndag 22. mars g hvor vi igjen fikk lytte til en herlig og undervisende forkynnelse. Haakon Martinsen talte i onsdagsmøtet 25.mars, og det var herlige toner vi fikk lytte til.

Schibboleth

Vi har fått en gave slik at vi kan kjøpe ytterligere 30 stk. Vi sier hjertelig takk. Snart er de på plass.

Takk

Til min kjære menighet Betania - jeg vil med dette takke dere alle for den flotte orkideen jeg fikk til 60 års dagen min.

Vennlig hilsen Liv.

Vårdugnad

av lokalet er satt til onsdag 29. april. Vi starter opp fra kl. 16, 00. Ta med bøtter, kluter, hageredskaper og et glad hjerte over at vi får være med på å tjene Guds sak også på denne måten. Det blir lagt inn kaffepauser med litt å bite i. Kan du ikke denne dagen, men en annen dag og tid, så si ifra til Anne Grethe Moltemyr 92045701 eller Laila Halvorsen 98068364, så får du rede på hva du skal gjøre.

VELKOMMEN!

Årsmøte

Regnskapet for året 2014 ble lagt frem og viste et gledelig resultat med et overskudd mot et lite underskudd året før. Gledelig var det også at offer til innvandrermisjonen var økt. Vi er så takknemlig for alle som viser et ansvar her. Gud signe dere, og hjertelig takk. Årsrapporten nevnte også at søndagskolen for 2015 var startet opp, og gledelig å se stadig nye barn er med foreldre.