Mars

Misjon blant innvandrere

Det er gledelig at flere og flere menigheter nå ser nødvendigheten av at det drives et slikt arbeide. Her er det mye snakk om integrering og kommunikasjon, slik at vi får nådd dem med

kjærlighet og varme. Vi må huske på at alle er like verdifulle for Gud uansett hvor de kommer fra. De er våre brødre og søstre, og vi skal til himmelen i sammen. Vår bror Shervin har vært i Bergen og Oslo. Når han var på Arena-senteret sist, fikk han kontakt med så mange at han sto der lengre enn han skulle. Misjonsmarken er like for vår øyne, så vi kan være med å vinne dem for himmelen. Det er vårt kall.

Mehrab og Shervin evangeliserer på Amfi Arena

 


www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Menigheten vår arrangerer en internasjonal konferanse med møter fredag 6. mars kl. 18,00 - lørdag 7. mars kl. 16,00 og møte søndag 8. mars kl. 18,00 hvor Betanias Sanggruppe deltar. Alle møtene er åpne for alle, og vi har den glede å få besøk av Pastor Joseph som driver internasjonal menighet i Tønsberg. Likeså får vi besøk av Pastor Nsongo fra en menighet i Rotterdam som Shervin besøker og har fått god kontakt med. På lørdag blir det som vanlig servering av mat etter møtet. Vår egen bror Shervin leder det hele. Vi ser frem til noen rike samlinger. Så gjør dette godt kjent. Hensikten med dette møte opplegget er nå ut, for dette er misjon.

 

Pastor Nsongo

Rotterdam Citychurch

 

Shervin

Misjon Blant Innvandrere

 

Pastor Joseph

Tønsberg Internasjonal Kirke

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. mars er det igjen møte med brødsbrytelse. Reidar Gamst taler og Menighetsmusikken deltar.

Onsdagene 3. og 25. mars er Haakon Martinsen med oss. Vi er glade over vår brors friske forkynnelse.

Fredag 6. mars starter de spesielle internasjonale møtene opp. Fredag kl. 18,00, lørdag kl. 16,00 (med bevertning) og søndag kveld den 8. mars. Det møtet begynner kl. 18,00 (merk tiden).

Søndag 15. mars har vi igjen den glede å få besøk av Søsknene Meland fra Eiken som synger og vitner. Det var virkelig godt og løftene å høre dem sist de var her. De er brukt til stor velsignelse rundt omkring.

Menighetens årsmøte er onsdag 18. mars kl. 19,00. Her vil vi møte opp å vise ansvar. Saksliste vil bli lagt ut.

Fredag 20. mars er det hyggetreff. Det er Yvonne Brown som blir med oss. På kvelden kl.19,30 synger Menighets-musikken på Bjorbekktunet. Det er Blå Kors som inverterer.

Søndag 22. mars er våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk på plass igjen. Det er så godt å berikende å få besøk av dem. Sanggruppa deltar.

 

 

 

 


 

På palmesøndag 29. mars taler Yvonne Brown, og Menighetsmusikken synger.Merk at alle søndagsmøtene i mars er kl. 17,00 unntatt 8. mars som er kl. 18,00. 

Tilbakeblikk

Fra 1. februar begynte søndagsmøtene kl. 17,00. Vi var spente hvorledes det ville fungere. Det gledelige er at det har vært ubetinget positivt og hyggelig. Årsaken til at vi begynte kl. 17,00 var at søndag-skolen skulle starte opp igjen. Noen ildsjeler som brant for barna kom med initiativet. Det har det vært respons på, noe vi er så takknemlige for. Tore Kristiansen var med på den søndagen og det var brødsbrytelse. Det var gledelig å se så mye folk. Reidar Gamst var med oss i den andre uken i februar. Vår bror har god inngang og er godt kjent. Så han hadde også flere møter i distriktet mens han var her. Jomåskvartetten var med oss i onsdagsmøtet 4. febr. til stor velsignelse. Onsdagsmøtet den 11. februar var utrolig godt besøkt, og det hvilte en atmosfære over møtet som var så berikende. Haakon Martinsen talte og sang i møtet. I møtet søndag den 15. febr. hadde vi den glede å ha barnevelsignelse. Vår kjære bror Arne Øystein Rambekk talte og sang. Det er så fint og undervisende å lytte til vår brors forkynnelse.

Schibboleth

Flere av våre sangbøker er veldig godt brukt og slitt (takk og lov for det). Vi har kjøpt 20 nye, men flere trengs. Så vil du være med her er det fint. En ny bok koster kr. 150,-. Vi er så glade for sangboken vår. De er virkelig en bok med innhold.

Takkebrev

Vi har mottatt et brev fra Norsk Gideon hvor de takker så hjertelig for gaven på kr. 3500,- som de fikk fra vår menighet. De er så glade for all støtte de har fått igjennom mange år fra oss.

Bønnens time

Hver tirsdag kl. 11,00 samles vi til bønnens time. Ved Guds nåde opplever vi at det hviler en bønnens ånd over samlingene. Det er fint å se den oppslutningen som det er på disse bønnesamlingene. Løftet er fortsatt: Elias ba og Himmelen gav.