Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 2. mai hadde vi besøk av Leif Solheim. Det er alltid et «friskt pust» å få besøk av vår bror. Det var godt besøkt, og fint å se at også denne gangen var det nye ansikter. Vår engelsktalende

bibel-gruppe var med og sang sammen med flere andre. Lørdag 6. juni er det et nytt møte. Denne gangen får vi besøk av den kjente predikanten Jørn Strand som taler og synger. Det blir rikt med sangkrefter også nå. Vår bror er godt kjent og vi gleder oss storlig.

Predikantbesøk og møter

Onsdag 3. juni synger Menighetsmusikken i Misjonshuset på Jomås, og de har spurt Shervin om å si noe.

Lørdag 6. juni er det Internasjonalt møte hvor Jørn Strand blir med. Det er første gang vår bror taler i Betania.

Søndag 7. juni blir det tur til Hove. Vi håper på fint vær. Det er

søndagskolen som har tatt initiativet. Vi samles i Hove leir ved lekeplassen kl. 12,00.

Søndag den 14. juni taler Yvonne Brown. Vi har da brødsbrytelse.

Onsdag 17. og søndag 21. juni taler og synger Anne Berit og Torbjørn Arnesen i møtene.

Tore Kristiansen taler søndag 28. juni kl. 19,00 og søndag 12. juli, og da blir det formiddagsmøte.

I søndagsmøtet 5. juli taler Yvonne Brown. Det blir hennes siste møte før hun reiser hjem til Irland. Det blir derfor avskjedsfest for henne.

Olav Fjalestad er med oss i kveldsmøtet søndag 26. juli.

Søndag 2. august taler Tore Kristiansen og Menighetsmusikken

deltar.

Søndag 16. august får vi besøk av en iransk pastor som er i Norge en ukes tid. Shervin har hatt kontakt med ham i forbindelse med sitt besøk i Holland. Det blir spennende.


Søndag 23. august blir det festsamling.

Hanne og Vidar Brautaset m/familie blir med.

Det blir fest-servering, og husk vi begynner kl. 16,00.

Dette er blitt en god og hyggelig tradisjon, og virkelig

en festdag for oss alle, store og små.


Siste søndag i august blir Reidar Gamst med oss.

Tilbakeblikk

på mai mnd. gjør oss takknemlige og glade for at vi har opplevd rike samlinger med Guds nærvær i møtene. Det ble et spesielt møte med profetordet i sentrum når Gordon Tobiassen var her den 10. mai. Ellers har Tore Kristiansen vært med oss på flere møter i mai. Det er så friskt og levende å lytte til vår brors forkynnelse. Det samme gjelder Haakon Martinsen som var med oss den 20. mai. I Hygge-treffet den 22. mai hadde vi besøk av Evangelieteamet som sang og vitnet. Det er så herlig høre dem.

Evangelisering

Gledelig at det på flere lørdager nå har vært en gruppe fra menigheten som er på byen for å evangelisere. Dette er storartet, og vi vil være med i bønn slik at noen igjennom dette skal oppleve å bli frelst. Gud signe dere som står på her.

Ferietid og økonomi

Gjennom bladet vårt vil vi takke så hjertelig for alle som viser så fin giverglede og ansvar når det gjelder menigheten. Selv om møteaktiviteten går litt ned i ferietiden, så er de faste utgiftene der allikevel. Vi ønsker alle en god sommer og minner om menighetens bankkonto:

2800 62 43705,

og likeså gaver til Innvandremisjonen:

2801 11 84482.

Yvonne Brown

Setter nå kursen hjemover mot sitt hjemland Irland etter nesten 11 år hos oss. Hun har i ca 10 år hatt ansvar for barne- og juniorarbeid i Betania og på Strengereid. Foruten at hun har vært her hos oss har hun reist og besøkt mange steder og menigheter i vårt land, og vært til stor glede og velsignelse. I de siste årene har hun vært med å talt i møtene, og gitt oss mye godt fra Guds Ord. Det er fint å lytte til hennes grundige forkynnelse. Hun har vært trofast med på bønne-møtene og på søstermisjonen. Likeså har hun vært med i menighetsmusikken. Nå jubilerer hun også idet hun fyller 60 år 16. aug. Som menighet gratulerer vi så hjertelig, og takker for din tid her i Arendal. Det har vært godt å ha deg her. Må Gud signe deg videre, Yvonne!

Hjertelig takk

vil vi si til vår kjære bror Leiv Kristiansen, som fra 1. juli ønsker å avslutte sin tjeneste som menighetstjener. Vår bror har i sin tjeneste vist trofasthet og stor iver. Det gjelder ikke minst vedlikehold av lokalet vårt, noe vi er veldig takknemlig for. Tusen takk Leiv, og Gud signe deg fortsatt.

Til orientering

Vi markerer i bladet når folk fyller 50, 60, 70, 75 og 80 år. Etter det blir det hvert år.

Møtetider

Fra 1. juni begynner vi våre søndags-kveldsmøter kl. 19,00, og det har vi i hele juli og august med noen få unntak. Følg med på nettsiden vår, avisen og møte-kalenderen i bladet vårt.

Dugnad

En hjertelig takk til alle som møtte opp på vårdugnaden, en fin flokk på 17 stk. i alt.