November

Misjon blant innvandrere

Vi skrev i forrige Betania - nytt at vår bror Shervin er etterspurt til å besøke menigheter som aldri før. Og dette er jo gledelig. Misjon blant innvandrere er jo et pilotprosjekt som er gått ut fra vår menighet for å nå våre nye lands-menn/kvinner med evangeliet. Det viser seg at mange er dem som kommer har også en personlig tro på Jesus Kristus som sin Frelser, og de er også spesielt glade for den kontakten som de får gjennom den tjenesten Shervin står i. Tilbakemeldingen er mange og gledelige. At Gud har forunt oss dette er nåde over nåde. Vi er derfor glade for alle som ser verdien av dette arbeidet, og står med i bønn og offertjenesten.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 3. oktober var vi igjen samlet til et internasjonalt møte. Det var utrolig godt besøkt denne gangen. Martin Gellein fra Grimstad vitnet, og det var mange som deltok med herlig sang. Ja - det var rikt å være til stede. Denne gangen også var det gledelig å se nye ansikter. Hjemme-laget Lasagne fra Margherita smakte også fortreffelig. Vi ser frem til ny samling lørdag 7. november hvor det også denne gang er mange som vil være med å bidra. Vi gleder oss!

Predikantbesøk og møter

Gordon Tobiassen taler hos oss søndag 1. nov. Møtet begynner kl. 11,00 (merk tiden). Det er alltid så godt å høre vår bror. Vi gleder oss.

Menighetsmusikken synger på Eydehavn Bedehus Tirsdag 3. nov.

Evangelieteamet er med oss søndag den 8. nov. Det er alltid så friskt og godt å høre dem. I det møtet blir det også dåp.

Fredag 13. blir det igjen Hyggetreff. Vi får besøk av trioen fra Baptistkirken, og Alf Dønnestad har andakten. Det er første gang de besøker oss, og vi gleder oss til å høre dem.

Søndag 15. nov. er våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk med oss igjen. Vi er så glade for den kontakten som vi har fått med våre venner. Det er gledelig å se den fine inngang de har fått med sin sang og forkynnelse.

I tiden 18. - 22. nov. er Reidar Gamst med oss igjen. I søndagsmøtet den 22. får vi også besøk av Sangvennene fra Vennesla. De har vært her før, og vært til stor glede og velsignelse. Vi gleder oss denne gangen også.

Tore Kristiansen som har vært hos oss en del i høst, blir med oss i den siste uken i november. I onsdagsmøtet 25.nov. får vi også besøk av Jomåskvartetten.

Onsdag den 25. er Shervin på Arena kjøpesenter for å evangelisere og informere om vårt internasjonale arbeid - strålende!

I den første uken i desember (2. - 6.) får vi besøk av Vidar Aronsen.

Tilbakeblikk

Når vi stanser opp og ser litt tilbake på virksomheten i oktober, så fylles vårt hjerte av takknemlighet. Takk til Gud for hans nærhet i møtene, og til alle vennene som møter opp og er trofaste i sin møtegang og offertjeneste. Det er løfterikt. Møtene i oktober har vært godt besøkt, og på søndag 18. okt. var det veldig mye folk. Natalie og David Ødegård besøkte oss for første gang som predikanter den 11. okt. Det var så godt å kjenne den brannen de hadde i sine hjerter for at folk skulle bli frelst og løst. De står i en fin oppgave, da de er ledere for Evangeliesenterets kontaktsenter her i Arendal. Vi vil huske på dem i våre bønner. Anne Berit og Torbjørn Arnesen er her nå mens bladet skal trykkes. På onsdagsmøtet 21. okt. fikk vi lytte til et herlig vitnesbyrd fra Else Andersen som hadde opplevd helbredelse til sitt legeme. Gud er den samme som fordum.

Evangelisering

Gateevangeliseringen hver lørdag i byen har også en stor betydning. Vi takker Gud for alle som er med her, og vi vil huske på dem i våre bønner. Fortsatt lyder det: Høsten den er stor.

Hjertelig takk

for gave på kr. 7.000,- som vi har fått til kjøp av ny skriver i farger som skal brukes til å trykke menighetsbladet. Det var kjærkommet, for den vi bruker i dag har gjort sitt. Igjen et hjertelig takk.

En takkehilsen

fra Dorthea Simonsen i forbindelse med blomsterhilsen ved hennes mann sin bortgang. Dorthea er en av menighetens eldste. Hun har vanskelig for å komme på møtene på grunn av helsen, men følger levende med i bønn og i offertjenesten.

VI vil gi noen takkens ord

til de som arbeider i søndagskolen. Det er en viktig tjeneste som vi i ledelsen for menigheten er veldig takknemlige for. Uansett hvor mange som kommer, så står de på søndag etter søndag. Takk skal dere ha og Gud signe dere fortsatt.

Fint å se

at det er full virksomhet i bibelgruppene som er på lokalet, og at det kommer også nye som har lyst til å være med. Gledelig er det også å se de trofaste vennene som møter opp på bønnesamlingene, og som ser verdien i å løfte hellige hender opp til den allmektige Gud.