September

Misjon blant innvandrere

Vår bror Shervin får stadig nye innbydelser fra forskjellige menigheter. Slik det ser ut nå, så blir det stor virksomhet i høst. I juni besøkte han menigheter i Kr. sand og Kvinesdal, og i juli Volda og Sunnmørekonferansen i Tafjord. I august blir det Lillesand og Troms, og i september er det Hokksund og Alta som står for tur. Det viser seg at flere innser at Norge er blitt et misjonsland som aldri før på grunn av våre nye landsmenn. Vi vil huske våre bror i våre bønner, og han er jo ivrig med besøk og ellers med i møtene her i menigheten sin. Vi er glad for de muligheter som er gitt oss i forbindelse med at han også står på Arenasenteret.


www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

På vårt internasjonale møte lørdag 6. juni fikk vi besøk av predikant Jørn Strand. Det var friskt og berikende å høre vår bror. Det var første gang han var i Betania, og det var veldig godt besøkt. Det var rikt med sangkrefter, og maten var førsteklasses. Den 1. august var vi igjen samlet til et Internasjonalt møte. Daiga, kona til Shervin sang og ledet det hele på en fin måte. Shervin talte kort og fyldig, og mange sangkrefter deltok. Gildt var det at vår engelsktalende bibelgruppe deltok med sanginnslag. Torunn og Trond stiller opp, spiller bass, gitar og piano - fint. August er fortsatt ferietid. Derfor var det ikke fullt så mange som det pleier. Det var så godt å være der, og det var også nye ansikter å se - gledelig. Lørdag 5. sept. er det igjen Internasjonalt møte.

Predikantbesøk og møter

Onsdag 2. sept. får vi besøk av pastor Nelson Varghese fra India - et nytt bekjentskap for oss –og vi gleder oss.

Lørdag 5. sept. er det Internasjonalt møte.

Søndag 6. sept. kl. 17,00 får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk som er godt kjent fra tidligere besøk. Det har alltid vært så berikende å få besøk av dem. Menighetsmusikken deltar. Søndagskolen starter også opp igjen etter sommerferien.

Reidar Gamst besøker oss 9.- 13. sept. Han er også aktiv utenom møtene med å besøke folk - noe som vi veldig glade for. Hyggetreff starter opp igjen etter sommeren fredag 11. sept. Reidar Gamst blir med der, og likeså vår kjære bror Rolf Risdal som alltid en glede å lytte til.

Tore Kristiansen er med oss i møtene onsdag 16. og søndag 20. september. Vi er glade for den gode kontakten vi har med vår bror. Det er alltid så godt å lytte til frisk sang og forkynnelse.

Den siste uken i september skulle Vidar Aronsen besøkt oss. Vi har nettopp fått melding om at vår bror skal operere kneet sitt og må derfor holde seg i ro i to mnd. Søndag den 27. blir da et musikk og sangmøte med vitnesbyrd. Her kan mange være med. Menigheten er rik på krefter, så kom og vær med.

Tilbakeblikk

Sommerens møter gjør at vi fylles med glede og takknemlighet. I Juni mnd. var møtene veldig godt besøkt. Vi tenker spesielt på det Internasjonale møtet 6. juni hvor Jørn Strand talte, og ikke minst søndagsmøtet 28. juni hvor Tore Kristiansen var med oss. Søndag den 7. juni var det tur til Hove, som søndagskolen sto i spissen for. Det var virkelig en fin dag, og gildt å se så mange barn. Møtene i juli har vært møter med rik forkynnelse. Det er jo mitt i ferien, men likevel har det vært en del folk som har vært samlet. August mnd. har begynt meget bra. Den 9. aug. var det avskjedsfest for Yvonne Brown, da hun nå vender hjem til Nord-Irland. Det var mange som ville gi henne en hilsen på festen. En offergave til henne ble opptatt, og det kom inn kr. 11,000,-. Bevertningen var av beste sort denne gangen også. Konferansen som vi hadde med pastor Farshid Seyed Mehdi fra Iran 14 .- 16. aug. var en fin opplevelse, og utrolig mye folk var samlet på møtene. På søndag kveld var Betania så a si fullsatt. Vi fikk lytte til om hva som skjer i Midtøsten; at folk blir frelst og vekkelsen går frem tross forfølgelse

i de muslimske land. Vår brors ferd og forkynnelse vitnet om gudsfrykt og hengivenhet. Han har sitt virke ut fra Amsterdam, og er med å plante undergrunnsmenigheter i Midt-østen, særlig da i Iran. Han er jøde, men foreldrene måtte konvertere til Islam, inntil de kom til tro på Jesus, men da måtte de flykte til Holland. Det var mange som søkte forbønn, og det hvilte en atmosfære av Guds nærhet over møtene. Det var så utrolig herlig å høre alle de som var med å sang fra forskjellige land. Hvilken Gud vi har. Etter hvert møte fikk vi noe å bite i, og det var populært. På søndag fikk vi også en varm rett som en søster fra Irak hadde laget – overraskende og godt. Hjertelig takk. Festsamlingen på søndag 23. aug. var virkelig en festdag. 2 ble døpt og det var barnevelsignelse av Elias Egra Hildago. Gledelig å se at Betania var nesten fullsatt den dagen. Herlig sang av våre venner Hanne og Vidar Brautaset, Soian, Ernst, barna og en gruppe fra Eritrea.

Evangelisering

Gjennom hele sommeren har det hver lørdag hvert et evangeliseringsteam på byen fra menigheten vår. De samles kl.11.30 for å samtale litt og be. De som ikke går på byen blir igjen for å be for de som er ute å evangeliserer. Vi er så takknemlig for alle de som står på her, og alle er velkommen til å være med. Det største av alt er at noen har tatt imot Jesus. Flere har blitt bedt for av ulike behov på byen. Vi vil oppmuntre til at flere stiller seg i rekkene og er med, og ikke minst ber for dette arbeidet.

Stand på Arenasenteret

Siste onsdag i hver mnd. frem til jul har Shervin fått lov til å stå på Arenasenteret for å evangelisere og informere blant annet om misjonsarbeidet blant inn-vandrere, og på den måten igjen å innby til møtene i Betania. Vi er så glade for alle de åpne dører som vi kan benytte når det gjelder å spre budskapet om Jesus.

Søndagskolen

starter opp den 6. sept. etter ferien. Den er en viktig tjeneste, så la oss be for dem som står på her. Vi trenger flere medarbeidere her, så ønsker du å være med i den tjenesten så ring tlf. 41191157.

Møtetider

I september begynner søndags kvelds-møtene kl. 17,00 igjen. Det gjelder hele høsten med noen få unntak. Når forandring skjer, vil det bli avertert i avisen, opplyst på møtene og ikke minst på nettsiden vår. Søndagskolen starter også opp igjen søndag 6. september.