Oktober

Misjon blant innvandrere

Det har vært en veldig aktiv mnd. for vår bror Shervin. Han har besøkt mange menigheter denne mnd. Han har vært i Hokksund, Grimstad, Alta og likeledes har han besøkt menigheter i distriktet

her etter innbydelse. Tilbakemeldinger forteller at de er så takknemlige for besøket, og det er jo gledelig også for oss som menighet. Det kom også inn en gave til misjonen her etter Elna Stenholens begravelse, og vi sier hjertelig takk.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 5. sept. var vi igjen samlet til et internasjonalt møte hvor Shervin talte og hans kone Daiga ledet det hele. Det var rikt å være tilstede. Også denne gangen var det nye ansikter å se. Lørdag 3. okt. samles vi igjen til et internasjonalt møte. Vår bror Martin Gellein fra Grimstad skal tale, og flere sangkreftene blir med. Det er så berikende.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. okt. er det igjen internasjonalt møte. Martin Gellein fra Grimstad blir med, og denne gangen også vil det bli rikt med sangkrefter.

Tore Kristiansen blir med oss søndag 4. og onsdag 7. oktober. Vår bror er ofte hos oss, og vi er glad for den fine kontakten vi har fått med vår bror.

Søndag den 11. okt. får vi besøk av Natalie og David Ødegård. Det er et ungt ektepar som har viet sitt liv til å tjene Herren, og særlig da blant rusmisbrukere. De er i full tjeneste for Evangeliesenterets arbeid her i byen.

Onsdag 14. okt. blir Haakon Martinsen med oss. Vår bror har opplevd en rik tid med teltmøter i Vennesla der folk har blitt frelst og møtt av Gud.

Søndag 18. sept. får vi igjen besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Vi gleder oss også denne gangen til besøket.

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss i tiden 21. – 25. oktober. De har besøkt oss tidligere til stor glede og velsignelse.

Den siste uken i okt. 28. - 1. nov. får vi besøk av Gordon Tobiassen. I onsdagsmøtet får vi også besøk av Jomåskvartetten. Søndagsmøtet den 1. november blir kl. 11,00 – merk det! Det blir

da ikke kveldsmøte.

Menighetsmusikken synger på Eydehavn Bedehus Tirsdag 3. okt.

Tilbakeblikk

Den første søndagen i sept. hadde vi besøk av Arne Øystein Rambekk. Det er alltid så godt å lytte til vår brors forkynnelse som er undervisende og løfterik.

Reidar Gamst var med oss i uke 37. Foruten møtene så var vår bror med på bibelgruppe, og besøkte også denne gang mange av vennene i menigheten.

Tore Kristiansen var også med oss i en uke sept. 16. – 20. Vår bror hadde mye møter i distriktet den uken. Mange setter pris på hans friske sang og forkynnelse. På søndag kveld fikk vi lytte til et mektig budskap om bruden - herlig!

Bønnesamlingene

Det har vært og er fast bønnesamling hver tirsdag kl. 11, 00, og det er gledelig å se at en trofast flokk møter opp hver gang. Det er også en bønnesamling annenhver torsdag på kvelden fra kl. 19,00 som nå har startet opp. Det er gitt rike løfter til den som ber, så du er hjertelig velkommen til bønnemøtene.

Gledelig - Gateevangelisering

Hver lørdag kl. 11,30 samles noen for å gå ut på byen for å evangelisere. Det takker vi Gud for, og det vil det komme en høst av. Gud signe dere som står på her. Alle er hjertelig velkomne til

denne tjenesten, uansett alder.

Hjemlov

Elna Stenholen sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser og Herre den 2. sept. 81 år gammel. Elna var trofast på møtene, og hadde hjerte for misjon og menigheten. Det hvilte en underfull fred over henne på sykeleie helt til det siste.

 

Berit Ohldieck sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser lørdag 12. sept. 88 år gammel. Hun har tilhørt menigheten i flere 10-år, og hadde stort hjerte for menigheten. Hun har vært syk lenge, og forhindret fra å komme til møtene. Men hun fulgte likevel levende med, og gledet seg når hun fikk nyheter fra møtene og ellers.

 

Vi kan si om våre 2 nådesøsken – de er ikke gått bort, men hjem til herligheten som de så lengtet etter. Vi lyser fred over deres fine minner.

Ungdommen

Fredag 11. sept. kl. 20,00 ble det startet opp med ungdomssamlinger. Det er Soian og hennes søster som har fått det lagt på hjertet sitt. De har begynt i det små og vil bygge stein for stein. Hjertelig takk til dere som står på her. Vi vil huske dette arbeidet i våre bønner. Det blir faste samlinger hver fredag.

Hyggetreff

Fredag den 16. okt. blir det igjen Hyggetreff. Vi får denne gang besøk av Evangelieteamet som vil synge og vitne. Vi gleder oss.