Februar

Misjon blant innvandrere


www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 3. jan. var det første internasjonale møte i 2015. Det var gledelig å se så mye folk denne gangen. Vi hadde også besøk fra en brasiliansk menighet i Kr. Sand. Vår bror Shervin har besøkt dem, og de er så glade for den kontakten. Vi fikk også smake på en

brasiliansk rett etter møtet som falt i veldig god smak.


Lørdag 7. febr. samles vi igjen til Internasjonalt møte. Vi får da besøk fra Grimstad. Olav Fjærli skal tale denne gangen. Det blir også rikt med sangkrefter fra forskjellige nasjoner og god mat.

Predikantbesøk og møter

Reidar Gamst blir med oss onsdag 4., søndag 8., onsdag 25. og

likeså søndag 1. mars. På onsdagsmøtene får vi også besøk av Jomås kvartetten.

 

På søndag kveld den 8. febr. blir også Sangvennene fra Vennesla med. Vi gleder oss til å lytte frisk sang og vitnesbyrd. Det blir da en enkel servering etter møtet.

 

Lørdag 7. febr. blir det igjen Internasjonalt møte (les omtale).

 

Haakon Martinsen taler og synger i onsdagsmøtet den 11. februar. Det er alltid så godt å lytte til vår brors friske sang og forkynnelse.

 

Søndag den 15. februar gleder vi oss igjen til å få besøk av Berit og

Arne Øystein Rambekk.

 

 


Tore Kristiansen blir med oss i tiden 18. – 22. februar. Vi er glade for den gode inngang vår bror har hos oss igjennom sang og

forkynnelse.

 

Fredag 6. og lørdag 7. mars:

Internasjonalt møteopplegg (se til venstre).

Tilbakeblikk

Søndag 28. des. hadde vi den glede å ha besøk av Hanne og Vidar Brautaset m/familien. Det var virkelig et «festmøte» hvor vi kjente det var frydefullt å være i sammen. Hele familien sang med glede og begeistring - det var løfterikt.


Vårt første møte i 2015 var virkelig et møte hvor det var en berikelse å være til stede. Tore Kristiansen talte og sang søndag 4. jan. Menighetsmusikken var med. Gledelig var det å se så mye folk også.


I uke 2 var Reidar Gamst med oss. Foruten møtene var han rundt

på besøksrunde. Søndag den 11. jan. var virkelig et møte med «gjennomslag». Mye folk var tilstede. Møtet ble innledet av Torleif Pedersen som på en fin måte informerte oss om det store arbeid som drives av Gideon nasjonalt og internasjonalt. Et offer ble gitt til det arbeidet.


Onsdag 14 jan. fikk vi besøk av Haakon Martinsen «glødet» og inspirert i forkynnelse og gjennom sangene. Fint å se så mye folk på en onsdag.


Søndagsmøtet 18, jan var våre venner Berit og Arne Øystein Rambekk hos oss igjen. Å hvilket møte! Nesten 100 stk var samlet, og det var så berikende å være tilstede.

Viktig! Fra menighetsmøte

Det ble lagt frem hva vi som menighet mister når vi ikke driver søndagskole/ barnearbeid. Det drives barnemøte under de

internasjonale møtene (en gang per måned), men ikke noe mer. Alvoret ble lagt over oss alle for å prøve å legge til rette for søndagskole ved at vi flytter møtetiden på søndagsmøtene til kl. 17,00, slik at barnefamiliene vi har i dag har tilbud om søndagskole i Betania. Ellers må de gå andre steder hvor det finnes tilbud. Menighetsmøtet svarte et enstemmig ja til å prøve denne forandringen ved å ha møtene kl. 17,00 på søndagene. Vi kommer tilbake med mer stoff om det i neste nr.

Trond Nevisdal 50 år

Vår kjære bror Trond fyller 50 år 14. febr. Som menighet vil vi gratulere så hjertelig. Han og hans kjære Torunn har i flere 10-år vært til glede og velsignelse for menigheten. De har stått på og ikke spart seg på neon måte. Deres gjestfrihet og trofasthet er til etterfølgelse. Når vi nå med noen få ord skal si noe om Trond, så må det bli: Vi takker Gud for deg! og sier igjen gratulerer med dagen!

Hjertelig takk

Vil vi si til Leiv Kristiansen og Arild Johansen for det fine arbeidet som er blitt gjort ved at kontoret nå har fått nytt gulvbelegg og har blitt nymalt. Det trengtes, og vi sier hjertelig takk. Vi har allerede mottatt gave som skal gå til dette. Også her sier vi hjertelig takk.