Desember

Misjon blant innvandrere

November mnd. har virkelig vært en travel tid for vår kjære bror Shervin. Han har hatt møter i Tønsberg, Lyngdal og Kvinesdal. Likeledes har han besøkt Hove asylmottak mange ganger. Han har i sammen med flere av våre iranske venner fått kontakt med mange der ute, som igjen har resultert i at de har vært på våre møter. Noen av dem er muslimer og har aldri vært på et kristent møte før. De er virkelige åpne for evangeliet, og mange er søkende. Uansett hva vi mener om dette, så er det en misjonsmark. Alle er like verdifulle for Gud, og Jesus døde også for dem. Vi er takknemlige for alle som ser verdien av dette arbeidet, og er med og viser ansvar med våre bønner og midler.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 7. nov. var vi igjen samlet til et internasjonalt møte. Å hvilket møte! Nesten 80 stk. var samlet, og det var som å være på en stor fest. En ble frelst, og flere ble virkelig møtt av Gud. På Hove er det igjen blitt et asylmottak, og det var en stor flokk derfra som ble hentet i biler. Iblant dem var det også noen fra Iran som var kristne. Det var så herlig å høre dem avla sitt vitnesbyrd. Også denne gang var det rikt med sangkrefter. Shervin talte, og hans kone Daiga sang og ledet det hele på en fin måte. Det var også så fint å ha sanggruppa med møtet. Et gripende syn var det å se alle dem som søkte forbønn og ville bli bedt for. Ja , Gud er god som forunner oss dette. Lørdag den 5. desember er det på nytt et internasjonalt møte. Også i det møtet blir det rikt med sangkrefter og god bevertning.

Predikantbesøk og møter

Vidar Aronsen besøker oss den første uken i desember. Han blir da også med på Hyggetreffet på fredag den 4.des. I søndagsmøtet kl. 17,00 får vi også besøk av Ungdomskoret fra Drammen der Vidar er forstander. Det er en stund siden han har vært hos oss nå, så vi gleder oss til besøket.

NB! Lørdag 5. des. kl. 16,00 blir det internasjonalt møte.

Berit og Arne Øystein Rambekk blir med oss i møtet på søndag den 13. des. Det blir virkelig et sangmøte hvor flere blir med, og Sanggruppa deltar også i det møtet. Det blir en enkel og god servering etter møtet med kaffe og kaker. Vi smaker litt på julebaksten.

Tore Kristiansen blir med oss i søndagsmøtene 20. og 27. desember. Menighetsmusikken synger i møtet den 20 des.

NB! Møtetidene er da kl. 11,00 begge søndagene.

På juleaften er vi i år så heldige å få besøk av hele familien Hanne og Haakon Martinsen. Hanne skal synge og lede, Haakon skal tale, og her er det flere som vil bidra med sanginnslag. Vi gleder oss og sier vel møtt! Husk tiden kl. 15,30 - i år som i fjor.

2016 - nå er vi inne i et nytt år!

Søndag den 3. januar kl. 17,00 får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk.

Tilbakeblikk

November mnd. har vært en begivenhets rik mnd. Vi har opplevd å be til Gud med frelsessøkende, og vi har hatt dåp 2 ganger.

Søndag den 1. nov. hadde vi besøk av Gordon Tobiassen. Det var virkelig et mektig møte med mye folk og profetordet i sentrum.

Søndag den 8. nov. hadde vi besøk av Evangelieteamet som vitnet og sang med glød og begeistring. I det møtet hadde vi også dåp. Gledelig å se Betania nesten fullsatt den kvelden.

Søndag 15. des. hadde vi igjen den glede å ha besøk av Arne Øystein Rambekk. Vi fikk lytte til en mektig Kristus forkynnelse. Det var virkelig løftende og berikende.

Reidar Gamst var med oss i uke 47. Foruten møtene er han aktiv i besøks-tjenesten av eldre og syke. På søndag 22. nov. hadde vi også besøk av sangvennene fra Vennesla. Det var virkelig godt å høre våre venner.

I skrivende stund har vi besøk av Tore Kristiansen som er den predikanten som har besøkt oss flest ganger i år, til stor glede.

Juleheftene

for Det Gode Budskap 2015 er nå kommet og ligger for salg på lokalet. Ta kontakt med dørvakten om du ønsker å kjøpe et eller flere.

En takkehilsen

Vi har fått takkehilsen fra Randi Åsheim i Kilegrend i anledning blomsterhilsen til hennes 85 års dag. Gud signe deg fortsatt Randi.

Bibelgruppen

for farsitalene har doblet seg flere ganger i det siste idet folk fra asylmottaket på Hove har kommet. På siste bibelgruppesamling ble også to frelst.