Mai

Misjon blant innvandrere

Mars og april måned har vært en travel tid for vår Shervin. Han får stadig innbydelser fra nye steder. Der han har vært før, ber de om nye besøk. Han har fått innbydelser fra menigheter i vår egen by som gjerne vil vite mer om det arbeidet som drives. Så det har blitt godt kjent og respektert langt utenfor menighetens «grenser». I mai mnd. skal han blant annet besøke Tromsø. Det er vi misjon på høyeste plan i vårt eget land. Derfor er vi takknemlige for alle som ser sitt ansvar og vil være med gjennom bønn og offer.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

På påskeaften var det Internasjonalt møte, og denne gangen også var det rikt med sangkrefter. Daiga med sin mann Shervin ledet det hele på en fin måte, og Shervin talte. Vi hadde også besøk fra Kr. Sand. Som vanlig var det god servering av mat og kaker. Lørdag den 2. mai blir det nytt møte, og denne gang får vi besøk av Leif Solheim. Vår bror har besøkt oss flere ganger på de internasjonale møtene. Det har alltid vært til glede og berikelse - vi gleder oss.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. mai er det igjen Internasjonalt møte. Det blir rikt med sangkrefter, og Leif Solheim og Shervin med flere blir med. Tore Kristiansen blir med oss på søndag den 3. mai. Det blir brødsbrytelse og Sanggruppa deltar.

 

Besøk av Gordon Tobiassen 

og Terje Grandal 

Søndag 10. mai kl. 11,00

 

Gordon Tobiassen og Terje Grandal blir med oss på møtet søndag den 10. mai. Våre brødre er godt kjent fra tidligere besøk. Terje Grandal er leder for Brødre-musikken fra Gre-åker som har besøkt oss flere ganger. Det blir tatt opp offer til Ordet og Israel. Vi gleder oss.

Torsdag 14. mai er Kristi himmelfarts-dag, og Tore Kristiansen taler og synger i det møtet. Sanggruppa blir også med. Haakon Martinsen taler og synger i onsdagsmøtet den 20. mai. Det er alltid friske toner i vår brors forkynnelse.

Søndag 24. mai som er 1. pinsedag blir det møte kl. 17,00, og det blir søndag-skole. Tore Kristiansen taler og synger i møtet og Menighetsmusikken deltar.

Vidar Aronsen blir med oss den siste uken i mai, onsdag 27. og søndag 31. Søndagsmøtet blir kl. 11,00 (merk det) på grunn av avslutningshøytid for vår kjære konfirmant Benedicte Schønfeldt Larsen. Yvonne Brown som har undervist henne blir med, og Soian synger. Misjons og månedsoffer innsamles. Det blir den siste søndagskolen før ferien.

Fredag 29. mai blir det Hyggetreff. Yvonne Brown og Evangelie-teamet taler og synger, og vi sier vel møtt!

Tilbakeblikk

Påskehøytiden var i år i den første uken i april. Vi hadde da møter skjærtorsdag og 1. påskedag. Tore Kristiansen talte og sang i møtene sammen med Menighets-musikken. Møtene var godt besøkt. Bjørn Bogen som skulle ha vært med uken etter påske ble dessverre syk. Vi var glade for at Haakon Martinsen var med oss på onsdagsmøtet. Den 8. april og på søndag den 12. april fikk vi besøk av Inger og Olav Fjalestad. Det er så godt og trygt å sitte under vår brors forkynnelse. Sanggruppa var med i møtet med sine

løfterike sanger. Tore Kristiansen talte i onsdagsmøtet den 15. april. Vi fikk lytte til friske toner fra Jomåskvartetten. Søndag 19. april var Reidar Gamst med oss, og vi opplevde virkelig et godt møte. Gildt å se at søndagskole-barna også var på plass. I det bladet går i trykken, så er Vidar Aronsen hos oss, onsdag 22. og søndag 26. april. Det er alltid godt å lytte til vår bror som har et stort hjerte for misjonen i Kina og ellers.

Schibboleth

Nye Schibboleth sangbøker er nå kommet, 30 stk. En hjertelig takk for gaven til sangbøkene.

Takkehilsen

fra Dorthea Simonsen for blomsterhilsen på sin 94-årsdag.

Hjemlov

Tirsdag den 7. april sovnet Julie Larssen (mor til Jan) fredfylt inn i troen på sin Frelser - 86 år gammel. Hun har i hele sitt liv tilhørt menigheten, og hennes bestefar var en av grunnleggerne av vår menighet. Julie var av de stille i landet. Hun vandret herfra i fred og med fred. Vi lyser fred over hennes fine minne.

Ord til ettertanke

Du må ikke behandle Guds løfter som om de er museums-gjenstander. Bruk dem som dine daglige kilder til trøst.

C. H. Spurgeon