Desember

Misjon blant innvandrere

I november mnd. har Shervin besøkt Lyngdal med møteserie fra onsdag til søndag. Han har også vært på to TV-kanaler, likeså besøkt en brasiliansk menighet i Kristiansand. Han opplever stadig å be til Gud med våre nye landsmenn. Den 3. desember er det nytt internasjonalt møte i Betania. Søndag 18. desember skal han tale på formiddags-møtet vårt hvor det også er nattverd.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 5. nov. var det internasjonalt møte. Denne gangen også var det rikt med sangkrefter som deltok i møtet. Shervin talte, og Daiga ledet. Selv om det var veldig stygt vær, så var det allikevel en del som var samlet. Vi opplevde at det var godt å være sammen. Lørdag 3. desember er det igjen et internasjonalt møte. Denne gangen får vi besøk av et ungt ektepar fra Bergen, Ina og Jørgen som skal synge og vitne for oss. Våre venner har tidligere vært på evangelie-senteret og fått oppleve at evangeliet er en Guds kraft til frelse og utfrielse - herlig! Våre venner blir også med oss i søndags-kveldsmøtet den 4. desember.

Predikantbesøk og møter

Så er vi kommet til årets siste mnd. Et år går fort. Fredag 2. desember så er det Julehyggetreff med festservering.

 

Lørdag 3. desember kl. 16,00 er det igjen Internasjonalt møte, og vi får besøk (se omtale). Det blir rikt med sangkrefter, og det det blir også denne gang enkel og god bevertning.

 

Haakon Martinsen blir med oss fra 30. nov. og ut uken. Det er lenge siden vår bror var hos oss nå, så vi gleder oss.

 

Tore Kristiansen som er fast med en uke i mnd. som regel, blir også med i tiden 7. -11. desember. Han blir med på vårt sangmøte med julens budskap søndag den 11. desember. I det møtet blir det flere som skal delta med sang i sammen med Sanggruppa. NB! Det møtet begynner kl. 17,00. Vi smaker på julebaksten etter møtet. «Vår takk og vår jubel skal lyde til Han som kom med full frelse».

 

Søndag den 18. desember blir møtet kl. 11,00 med nattverd. Vår egen Shervin skal tale. Menighetsmusikken skal synge. Det er også dagen for mnd. offer.

 

På julaften i år som i fjor har vi den glede å få besøk av Hanne og Haakon Martinsen som skal lede og tale. Her er det blir mange som vil delta med sang og innslag. NB! Det begynner kl. 15,30, og det blir en samling for hele familien. Så her bør vi ta med våre nærmeste å komme.

 

2. juledag – 26. desember er møtet kl. 11,00, og vi får besøk av Else Marie og Erling Walter som synger og taler. Menighetsmusikken vil også være med i møtet. Det blir det siste møtet i 2016, så kom og vær med.

Tilbakeblikk

Når vi stanser litt opp og ser tilbake, så har vi mye å takke for. Hittil i år har vi døpt 12 stk., og det vil vi si takk og lov til. Møtene i november har vært rike samlinger. Vi har hatt besøk av Arne Øystein Rambekk, Anne Berit og Torbjørn Arnesen, likeså Tore Kristiansen. I et møte hadde vi besøk av Ket og Øystein Åsen, og han ga offentlig tilkjenne hvor fint det var å komme til Betania og lytte til så rik en forkynnelse som det var iblant oss. Gud skal ha æren, det er nåde over nåde.

Vår alles kjære Tore Sandøy

fyller 60 år den 5. desember - utrolig. Vår kjære bror har tilhørt menigheten i flere 10 år, og har virkelig vært en tro tjener og ikke spart seg. Han har vært med i søndagskolearbeidet og juniorarbeidet, og han er i dag en av menighetens eldste-brødre, og ikke minst en omsorgsperson med stor O. Det er godt å ha han med i møtene, han løfter! Tore – vi vil gratulere deg med de 60 år, og samtidig takke deg for din innsats i menigheten igjennom mange år. Vi takker Gud for deg og ønsker deg fortsatt Guds rike velsignelse over ditt liv.

Julegave

Å gi hverandre gaver til jul er riktig og nødvendig. Å gi en ekstra gave til menigheten ville også være fint og nødvendig. Vi trenger det, da vi alltid på denne tiden har store utfordringer. Du kan gi i kollekten eller sende på menighetens bankkonto 2800 62 43705.

 

 

Vi ønsker alle våre

venner og menighets-

tilhørige en rikt

velsignet Julehøytid og

et riktig Godt Nytt År

 

 

 

Med hilsen Eldste og tjenerrådet