Oktober

Misjon blant innvandrere

Da jeg ankom til byen Izmir i Tyrkia, ble jeg møtt av Mehrab, og det var et gledelig gjensyn. Jeg fikk da komme hjem til Mehrab og hilste på fem av Mehrabs familie: Kona hans, mora, broren til kona, søstera til Mehrab og hennes datter. Alle disse fem var blitt frelst ved å høre ordet forkynt av Mehrab, og ved å være i husmenigheten som Mehrab leder. Det var herlig å se den tørsten som de hadde etter å høre Guds ord. På tirsdagen kom også en stor overraskelse som nesten fikk hjerte mitt til å stoppe. Vår bror Ali kom helt fra Iran for å møte meg, halleluja! Denne kvelden hadde vi nattverd sammen. Det ble et sterkt møte, og huset ble fylt med Guds nærvær. På onsdagen døpte jeg alle de fem i sjøen: Kona til Mehrab, mora, søstera, broren til kona og dattera til søstera. Halleluja! En uforglemmelig opplevelse og en fantastisk misjonsreise, og gjensynet med Mehrab og Ali toppet alt. Ali og Mehrab savner Betania stort og ba meg hilse til absolutt alle. Gud

er god.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 3. sept. var det igjen Inter-nasjonalt møte som var riktig godt besøkt. Inge Røysland fra Froland besøkte oss for første gang som forkynner. Hans herlige sang og troens forkynnelse berørte folk, og det var mange som søkte forbønn i møtet og opplevde at Herren rørte ved deres liv. Han er den samme som fordum. Det blir ikke noe Internasjonalt møte i okt. da noen av våre kjære venner fra Eritrea skal gifte seg i Betania. Der er alle hjertelig velkommen til å delta i høytidelig-heten.

Predikantbesøk og møter

Søndag 2. okt. kl. 18,00 har vi igjen den glede å få besøk av Arne

Øystein Rambekk, og muligens hans kone Berit kommer også. I det møtet blir det dåp igjen - herlig. Sanggruppa er med. Vi ønsker også nye velkommen.

 

Tore Kristiansen blir med oss på en del møter i oktober: 5., 9., 26. og 30. okt. Merk at søndag kveldsmøte 9. okt. begynner kl. 17,00. Grunnen til det er at etter møtet hører og ser vi fra turen Shervin hadde i Tyrkia. Og det gleder vi oss til. Det blir enkel bevertning.

 

Søndag 16. okt. får vi igjen besøk av Else Marie og Erling Walter fra Kristiansand. Vi gleder oss.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss i tiden 19. – 23. okt. Det er en stund siden våre venner var her sist. Vi er glade for den fine inngangen de har fått iblant oss. Det blir barnevelsignelse i møtet på søndag.

 

Det skjer ellers mye i okt. Lørdag 1 oktober blir i det bryllupshøytidelighet idet to av våre venner fra Eritrea Rgat Kahsay Berhe og Girmay Samile Kirbreab gifter seg. Høytidligheten er kl. 14,00 og åpen for alle.

 

Lørdag den 15. okt. kl. 15,00 er det vielse og høytid for våre kjære venner Signe Evelyn Haukeland og Tor Anvedsen. Også der er det åpent for alle. Tirsdag 1. nov. synger Menighets-musikken på Eydehavn Bedehus.

Tilbakeblikk

Festsøndagen den 28. aug. var virkelig en festsamling. Gledelig å se en så bra oppslutning. Vår bror Torbjørn Arnesen talte og Sanggruppa og flere deltok med sang. Det hvilte en atmosfære av Guds nærhet over samlingen, og vi kjente oss beriket over å være der. Det var en festbevertning uten like, og vi er også takknemlige for det store offeret som kom inn. Gledelig!

 

Arne Øystein Rambekk var med oss i møtet den første søndagen i sept. Det er alltid en "matnyttig" forkynnelse vi får lytte til.

 

Våre egen Shervin Ebrahimian talte i søndagsmøtet den 11. sept. Møtet var på formiddagen, og vi hadde brødsbrytelse. Det var virkelig et rik samling på alle måter. Sanggruppa og flere deltok med sang og vitnesbyrd. Frydefylt å kjenne Herrens nærvær.

 

Harald og Rolf Risdal var med oss i onsdagsmøtet den 14. sept. Det var virkelig godt å lytte til våre brødre gjennom sang og tale av Harald.

Ny menighetstjener

På festsøndagen i aug. hadde vi den glede å innsette en ny menighetstjener, Lutanda Mayembe 49 år gammel. Vår bror har gått hos oss i flere år, og har vært trofast og villig til å hjelpe til når det trengs. Han er en blid og åpen person som vi har blitt veldig glade i. Han løfter og gleder oss når vi hører han synge. Det var så godt og gripende å lytte til hans vitnesbyrd. Vi vil huske ham i våre bønner.