Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

Mai måned har også vært en travel tid for vår bror Shervin. Han har besøkt menig-heter i Oslo og Lyngdal flere ganger. Han har likeså vært med på et TV-opptak for kanal 10 som er sendt ut over flere land i Asia. Det er strålende at vi på den måten kan være med å spre det glade budskap.

  

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 4. mai var vi samlet til internasjonalt møte. Vi hadde besøk fra Kristiansand og Olav Fjærlid talte. Nærmere 50 stk. var møtt opp, og vi fikk oppleve en rik samling. Også denne gang var det mange som gledet oss med sang. Mercedes og Bjørn sto for maten, og den var veldig god. Takk til dere. Lørdag 4. juni er det nytt internasjonalt møte. Denne gang får vi besøk av pastor Nelson Gudar Luvai fra Tanzenia. Vi får også denne gang lytte til mye fin sang. I juli blir det ikke noe internasjonalt møte. Men lørdag 6. august er vi i gang igjen.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 4. juni blir det igjen internasjonalt møte. Vi får besøk av pastor Nelson Gudar Luvai fra Tanzania.

 

Søndag 5. juni får vi besøk av Berit og Arne Øystein Ram-bekk. Møtet blir kl. 11,00, og det blir også brødsbrytelse. Vi er glade for den gode kontakten vi har med våre venner. Det er alltid så godt å sitte under vår brors talerstol.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen besøker oss onsdag 8. og søndag 14. juni. Likeså er de med oss på søndagene 3. og 10. juli. Det blir formiddagsmøte 3. juli m/brødsbrytelse, og kveldsmøte den 10. juli. Det er godt å se den fine inngangen våre venner har fått.

 

Uke 28 er det ingen møter i Betania. Det er stevner og teltmøter da.

 

Tore Kristiansen blir med oss i søndagsmøtene 19. og 26. juni, likeså 24. og 31. juli. Alle de møtene blir kveldsmøter. Vår bror har en frisk forkynnelse i både ord og toner.

 

Gordon Tobiassen blir med oss søndag 7. aug. Det blir kveldsmøte med temaet Ordet og Israel. Vi gleder oss til besøket.

 

Søndag 14, august kl. 19,00 får vi besøk av predikant Erling Walther. Vår bror har betjent flere pinsemenigheter og De frie venners menigheter. Det er første gang vår bror er hos oss som forkynner.

 

Søndag 21. kl. 19,00 er Frank Hansen, Rolf Johansen og Ben Solheim tilbake hos oss igjen. Våre venner har vært til rik velsignelse i møtene de har besøkt oss.

 

Festsøndagen 28. aug. er Anne Berit og Torbjørn Arnesen igjen med oss. Merk at festen begynner kl. 16,00. Sanggruppa deltar i sammen med flere, og som vanlig på slik en dag blir det festservering med smørbrød og gode kaker. Mnd. offer for juli og august innsamles. Vi tror virkelig det blir en festsamling. Så gjør alt for å komme, og ta noen med. Alle er hjertelig velkomne!

Tilbakeblikk

Første søndag i mai var den 1., og det var gledelig å se så mye folk, likeså på Kr. Himmelfarts dag. I pinsehøytiden hadde vi den glede å ha dåp igjen. Det er den fjerde dåpshandlingen i år. Vi opplevde virkelig et pinsemøte den dagen. Tore Kristiansen var med oss i alle disse møtene, og vår bror har virkelig noe å gi gjennom forkynnelsen. Hyggelig var det også å ha hele familien Haakon Martinsen med oss i møtet på 1. pinsedag. Onsdag 11. mai hadde vi besøk fra India-pastor Israel Daniel, og ungdom fra Zion-Fevik var med. Vår bror fra India og Ina Guthu var også med på Hyggetreffet på fredag den 13. mai. Det var virkelig et friskt besøk. Søndag 22. mai var et mektig møte. Vi kjente Guds nærhet på en underfull måte. Frank Hansen, Rolf Johansen og Ben Solheim var med oss, og det var stor nåde over våre brødre, likeså Sanggruppa som var med.

Ferietid og økonomi

Vi er takknemlig for den givergleden som vises i Betania. Det vitner om ansvar og gudsfrykt. Møteaktiviteten går litt ned i sommertiden, men de faste utgiftene er der allikevel. Vi ønsker alle en god ferie og sommer. Vi minner om menighetens bank-konto:

2800 62 43705

Der kan du sende din gave, selv om du har ferie.

Dugnad

En hjertelig takk til Arild Johansen som har sparklet og malt taket i vestibylen der vannlekkasjen rant ned. Alt er nå ordnet, og vi sier hjertelig takk til vår bror. En takk vil vi gjennom bladet vårt rette til alle de som kom på vårdugnaden. Det var strålende - dere gjorde en kjempejobb.

Evangelisering

Gledelig at på flere lørdager nå har det vært noen fra menigheten som har vært på byen for å evangelisere. Vi vil huske dem i våre bønner. Gud signe dere som står på her.

Møtetider

Merk! På søndagskveldene blir møtene kl. 19,00 siden det jo er sommer nå. Det blir også noen få søndagsformiddagsmøter. Se møteklanderen og nettsiden vår, og følg med i Agderposten. For forandring kan skje siden møtekalenderen er for tre måneder denne gangen.