Januar

Misjon blant innvandrere

Året 2015 har vært et veldig aktivt år for vår bror Shervin. Aldri har så mange menigheter spurt om å få besøk. Dette har bare økt på, og det er jo gledelig. Nye dører og muligheter har blitt åpnet, og vi er som menighet takknemlig for at vi er en del av den tjenesten. November og desember har vært spesielt travel tid for vår bror. Mange menigheter på Sør- og Østlandet har fått besøk. Tilbake-meldingene her er gledelige. De er så glad for det pionerarbeider som er startet ut fra vår menighet. Vi Gleder oss, og Gud alene skal ha æren. VI vil be for vår bror i det året som ligger foran, og vi minner om 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Det første møtet i 2016 blir et internasjonalt møte. Lørdag 2. jan. er vi i gang igjen. Det har vært så strålende i det siste å se den fine tilstrømningen det har vært til disse møtene. Folk har blitt frelst, og det har vært mange fremme til forbønn. Shervin taler, og hans kone Daiga leder. Det er så rikt å oppleve alle de sangkreftene som er med. I desember hadde vi besøk av et Brasiliansk sanggruppe fra Kr. sand. Likeså fikk vi lytte til en sanggruppe på spansk, og de fleste var fra menigheten vår. Fint å se en del norske også som var med på møtet. Det er så berikende et felleskap.

Predikantbesøk og møter

Året begynner med Internasjonalt møte lørdag den 2. jan. Shervin taler, og som vanlig blir det rikt med sangkrefter. De internasjonale møtene har i det siste samlet mye folk. Vi ser frem med forventing også i det nye året.

 

Berit og Arne Øystein Rambekk er de første som besøker oss i det nye året. De blir med oss på søndag 3. januar, og Sanggruppa er også med i det møtet. Søndagskolen har sin samling.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss blir med onsdag 6. og søndag 10. jan. I det møtet blir det også brødsbrytelse.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen besøker oss i tiden 13. – 17. jan. De blir også med på Hyggetreffet fredag den 15. jan. Vi gleder oss.

 

Onsdag 20. jan. kl. 19,00 blir det menighetsmøte. Det er lenge siden vi har hatt et slikt møte. Vi har en del viktige saker og ting som skal snakkes og orienteres om.

 

Søndag 24. jan får vi besøk av predikant Frank Hansen. Han er nok ukjent for de fleste på Betania i dag, men han var her mye for mange år tilbake. Som dere skjønner er han pensjonist, og han er mye brukt rundt forbi, ikke minst i Turistkirken i Spania. Vår kjære Tor Anvedsen har mye kontakt med ham. Vi får også sangbesøk den kvelden av Rolf Johansen og Bent Solheim. De er mye i sammen med vår bror Frank Hansen, og er til stor glede og velsignelse. Vi gleder oss til besøket.

 

Reidar Gamst som også er godt kjent her blir med oss i den siste uken i janauar 27. – 31. Vår bror er også ivrig i besøks-tjenesten, og har sangandakter på Saltrød omsorgssenter.

Tilbakeblikk

Vi ser tilbake på desember med takk til Gud for det vi har opplevd av Hans nærhet i møtene. Den siste søndag i november hadde vi igjen dåp, og det var herlig å høre vitnesbyrdet fra vår søster som er fra Nigeria. Hun er virkelig trofast på møtene, og er en glad kristen. Hun ønsker at Betania skal være hennes åndelige hjem, og vi sier hjertelig velkommen. Vidar Aronsen var med oss i den førsteuken i desember. Det var virkelig godt å høre vår bror. I søndags kveldsmøtet var også en ungdomsgruppa fra Drammen med, der Vidar er forstander. Det vår godt og gripende å høre dem synge. På bønnemøtene i desember har det vært en trofast flokk som har møtt opp. Det er så berikende og godt for en menighet å ha slike samlinger. Bibelgruppene for engelsktalende og farsitalende har også vært i full virksomhet. Det er virkelig fint å se dem som kommer. Berit og Arne Øystein Rambekk var med oss søndag den 13. des. Det er alltid så godt å høre vår venner. Det møtet var et sangmøte, og her var det mange som var med. Å så rikt og herlig å høre en frisk trio fra de helt, helt unge. Etter møtet smakte vi litt på julebaksten. Det var mange som koste seg i det sosiale fellesskapet som også er viktig. Søndag formiddagsmøte den 20. des. var virkelig et festmøte. Det hvilte en herlig atmosfære i møtet, og det var så gildt t å se så mange asylsøkere på møtet. Mange av de var kristne og frydet seg i sammen med oss. Tore Kristiansen sang og vitnet med glød og begeistring. Når det gjelder julens møter kommer vi tilbake til det i Betania – Nytt neste gang.

Økonomi

Vi er så takknemlige og glade for det ansvar som vises gjennom givergleden som er i menigheten. Vi håper og tror at det nye året 2016 også vil vise det. Menig-heten står foran en del utfordringer ang. misjon og ting som må gjøres i lokalet og med lokalet. Vi er derfor så glade for alle som står med her. Det er mange som i dag sender sitt offer dirkete til menigheten på menighetens bankkonto, og noen har faste trekk som sendes som autogiro til menigheten hver mnd., som er en god løsning. Vi kommer med en orientering om det på menighetsmøte 20. jan. Ellers vil konvolutter til månedsoffer for 2016 ligge klare på lokalet først i januar. En hjertelig takk til dere alle uansett offerpraksis som er med i Guds rike og fremmer Hans sak på denne måte.

Takkehilsninger

Gjennom Arne Øystein Rambekk har vi fått et takkebrev for gaven på kr. 6.000,-. som vi sendte til Estlandshjelpens arbeide i Astrachan/Dagsestan.

 

En takkehilsen er også kommet fra Trygve Paulsen for blomsterhilsen og hyggelig besøk på sin 85 års dag.