Mai

Misjon blant innvandrere

I april har vår bror Shervin besøkt menigheter i Vestfold, Kr. sand og Alta. Vi er glade og takknemlige for de fine tilbakemeldingene vi får. Tenk vi får være med i dette arbeide som menighet. Vi er derfor glade for alle som ser verdien av dette, og er med å løfter i bønn og givertjenesten.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 2. april var vi igjen samlet til et internasjonalt møte hvor vi fikk lytte til mye herlig sang på mange språk. Shervin talte glødet og kort, og flere søkte frem til forbønn. Vi var litt spente da alle våre venner på Hove hadde flyttet, men det var allikevel en fin forsamling på nærmere 50 stk. Søndag 7. mai er det nytt møte, og vi får da besøk av noen fra Kr. sand som skal synge i møte i sammen med flere. Olav Fjærlid fra Grimstad blir med og skal si noe til oss. Som nevnt mange ganger tidligere er det stadig nye ansikter å se, og det er gledelig at vi når ut.

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. mai er det møte, og Tore Kristiansen taler og synger. Vår bror Tore Kristiansen blir med oss i noen møter i mai mnd. Det gjelder på Kr. himmelfartsdag og i pinsehøytiden.

 

Lørdag 7. mai kl. 16,00 er det Inter-nasjonalt møte, se møtekalenderen.

 

Besøk av Gordon Tobiassen, Terje Grandal og Manns-musikken fra Greåker Søndag 8. mai kl. 11,00 

Det vil bli tatt opp offer til Ordet og Israel. Det har blitt en god tradisjon å få besøk av våre venner. Vi gleder oss og sier vel møtt.

 

Onsdag 11. mai får vi besøk fra India av pastor Israel Daniel og Ina

Guthu som tolker. Ungdommer fra Zion – Fevik synger i det møtet. Vi gleder oss.

 

Hyggetreff fredag 13. mai se møte-kalenderen.

 

Frank Hansen, Rolf Johannsen og Ben Solheim blir med oss i søndagsmøtet den 22. mai. Det er godt å lytte til våre brødre igjennom forkynnelse, sang og vitnesbyrd.

 

Vidar Aronsen og 2 brødre fra Kina som er til stor glede og velsignelse for sitt folk, besøker oss søndag 29. mai kl. 11, 00. Det blir misjonsoffer til være venner og månedsoffer. Vi er spente og ser frem med forventing.

Tilbakeblikk

Søndag den 3. april hadde vi besøk av Arne Øystein Rambekk. Det gledelige var at det også var dåp den kvelden av en ungdom på 17 år. Det er den tredje dåpshandlingen i år. Vi er takknemlige og glade når noen lar seg døpe. Det var også rikt å lytte til undervisningen som vi fikk gjennom forkynnelsen av Guds ord.

 

Onsdag den 6. april var Haakon Martinsen med oss. Du hvor løfterikt det var å være på møte den kvelden.

 

Tore Kristiansen var med oss i søndagsmøtet den 10. april. Vår bror hadde virkelig et budskap å bringe. Det var en atmosfære som hvilte over møtet som beriket oss alle.

 

Våre venner Anne Berit og Torbjørn Arnesen var med oss på onsdagsmøtet 13.april og på Hyggetreffet på fredag 15. april. Vi er glade for den fine kontakten vi har med våre venner, og det er alltid godt å lytte til sang og forkynnelse.

 

Søndag 24. april var et mektig møte, mye herlig sang og forkynnelse som løftet oss. Det var virkelig troens ord vi fikk høre gjennom vår bror Tore Kristiansen.

En takkehilsen

Til menigheten fra Dorthea Simonsen som fylte 95 år den 5. april. Takker for besøk og blomsterhilsen. Hun hilser til alle med salme 23.

Møtetider

I mai blir søndagskveldsmøtene kl. 19,00, og det blir to søndagsmøter hvor vi skal ha møte kl. 11,00. Merk tiden, se møtekalenderen.