September

Misjon blant innvandrere

I menighetsmøtet den 17. aug. orienterte Shervin om hvilke steder han har besøkt, arbeidet som drives og det han opplever rundt forbi i menighetene. Det gledet oss å høre hvorledes Misjon blant innvandrere har vokst. Kalenderen til vår Shervin er mer enn fullbooket. Som menighet må vi se på dette som et lite under som vi er med på. Gledelig å se at innkomstene til misjonen har en god økning. Har du hjerte på rette sted, så tar du del i gleden og er med, ikke minst i bønnetjenesten.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdagene 4. juni og 6.august var det igjen Internasjonale møter. I juni talte Pastor Nelson fra Tanzania, og den 6. aug. talte vår egen Shervin. I begge samlingen var det rikt med sangkrefter, og på tross av sommer og ferietid var møtene godt besøkt. Det er en opplevelse og være til stede og se den begeistringen som er i de møtene. Det er også nye ansikter å se - gledelig!

Predikantbesøk og møter

Lørdag 3. sept. kl. 16,00 er det igjen Internasjonalt møte. Denne

gang får vi besøk av Inge Røysland som taler og synger. Det er første gang vår bror besøker oss som forkynner.

Søndag den 4. sept. har vi igjen den glede å få besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Det er alltid en glede å få besøk av dem.

Søndag 11. sept. er det møte kl. 11, 00 (merk tiden). Det blir da nattverd. Vår egen Shervin skal tale. Sanggruppa og flere andre deltar. Her kan vi alle være med.

I onsdagsmøtet 14. sept. får vi besøk av Harald Risdal som synger og taler.

Søndag 18. sept. er Frank Hansen, Rolf Johannsen og Ben Solheim med oss igjen. Vi gleder oss.

Tore Kristiansen blir med oss i tiden 21. - 25. sept. Han blir også med oss på Hyggetreffet fredag den 23. sept. Vi er glade for den kontakten vi har fått med vår bror. Han er virkelig en «frisk» forkynner. Han blir også med oss på onsdagsmøtet den 28. sept.

Menighetsmusikken synger på Bjorbekk-tunet/Blå kors fredag 23. sept. kl. 19,30.

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på møtene som har vært i sommer fylles vi med glede og stor takknemlighet. De fleste møtene har vært utrolig godt besøkt, og Guds nærhet har vært mektig til stede. Folk som har besøkt oss fra andre steder har gitt til kjenne at slike møter er en sjeldenhet. Dette er ikke skryt, men i ydmykhet takker vi Gud for Hans store nåde - for det er nåde over nåde. Søndag den 7. august var det over 100 mennesker på Betania, og vi fikk virkelig høre et profetisk budskap om endetiden av Gordon Tobiassen. Tore Kristiansen, Anne Berit og Torbjørn Arnesen har hatt de fleste av møtene i sommer. De har virkelig beriket oss igjennom sine sanger og forkynnelse. Søndag den 14. aug. hadde vi besøk av Else Marie og Erling Walter som sang og talte. Det var første gang vår bror besøkte oss, og vi fikk lytte til en herlig og frigjørende forkynnelse og god sang. I det møtet hadde vi også den glede å ha dåp igjen. I oktober får vi igjen besøk av våre venner. Søndag den 21. aug. var Frank Hansen, Rolf Johannsen og Ben Solheim med oss. Det er så godt å lytte til våre venners forkynnelse og sang - ja, det er berikende.

Økonomi

Regnskapet for første halvår som ble lagt frem på menighetsmøtet den 17. aug. viste en liten økning i forhold til året før. Dette var gledelig da fjoråret var veldig godt. Økningen til Innvandremisjonen var strålende. Takk til dere alle som viser ansvar og offervilje her. Høsten ligger fremfor oss med store muligheter og utfordringer, og her vil vi fortsatt stå på med bønn og våre midler. Gud signe oss alle.

Hilsen fra Ukraina

Kjære brødre og søstre i Arendal menighet. Tusen hjertelig takk for deres fantastisk støtte i løpet av mange år. Vi takker alltid Gud for dere! Takket være deres støtte klarer vi å gjøre mye i vår tjeneste på Guds mark. Finanser som dere sender går til tre personer:

1. Ruslan Juzuk pastor i Pinsemenig-heten av Tro Håp og Kjærlighet i Korosten, Ukraina. I løpet av tre år fikk menigheten 134 medlemmer, og nå skal syv personer til døpes denne sommeren. På søndagskolen har vi 75 barn. Ruslan er også visebiskop i området, og hans jobb er å besøke og undervise i menigheter i området. Samtidig er han også lærer på Bibel college i Korosten.

2. Juriy Zubov leder av fengselstjeneste i Zhitomir fylke. Hver uke besøker han flere fengsler i området for å undervise og støtte små menigheter der. Han har også ansvar for et rehab-senter og adoptasjons-senter for kristne fanger som går ut av fengsel og vil beholde sin tro. Det er 11 brødre som nå bor på slike sentere i Korosten.

3. Aleksandr Sedler leder av sosial hjelpe tjeneste og barnetjeneste i menigheten.

Bønnemøtene

Fint å se at bønnemøtene er i full gang igjen. Hver tirsdag kl. 11,00 og hver torsdag kl. 19,00 samles vi til bønn. Elias ba og himmelen gav - det skjer igjen!

Møtetider

I menighetsmøtet 17. aug. ble det vedtatt at søndagskveldsmøtene fra 1. september skal begynne kl. 18,00 (merk det). Inn i mellom blir også noen søndags formiddagsmøter kl. 11, 00. Når det skjer vil det bli godt kunngjort.

Bryllupshøytidligheter

Vi gratulerer Mosisa og Adanu fra Eritrea som giftet seg lørdag 20. aug. i Betania. Lørdag 1. okt. kl. 14,00 blir det igjen ny høytid i Betania, da Rgat Kahsay Berhe og Girmay Samiel Kirbreab fra Eritrea gifter seg. Lørdag 15. okt. blir det enda en bryllups-høytidelighet (se Betania - Nytt for oktober).