Februar

Misjon blant innvandrere

Vi skrev i Betania - Nytt for januar at året 2015 har vært et aktivt år for vår bror Shervin. Året 2016 ser ut til også å bli et svært aktivt år med besøk til menigheter rundt det ganske land. Det har vært en spesiell åpning i menighetene i Lyngdal for vår bror. Han skal også besøke en del menigheter i Nord-Norge. Vår bror ønsker gjennom bladet å si en hjertelig takk til alle som bidrar med midler og ikke minst står med i bønn. Foruten møtene er han fast siste onsdag i mnd. på Arena kjøpesenter for å evangelisere og innby til møtene.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Nå i februar har vi fem års jubileum når det gjelder de internasjonale møtene. Når vi startet opp var vi spente på dette, men når vi ser tilbake fylles våre hjerter med takk til Han som la dette ned i hjertet på Shervin. Det var et pilotprosjekt som har nå spredt seg slik at flere menigheter har sett verdien av dette og startet opp med internasjonale samlinger. Flere har blitt frelst og har blitt møtt av Gud. Dette er et Guds verk, og han alene skal ha æren. Vi takker Gud for at Shervin var lydig til å gå Guds vei her. Det har selvfølgelig variert med besøket, men Guds nærvær har hvilt over samlingene.

 

Lørdag 6.februar kl. 16,00 er det internasjonalt møte igjen. Og denne gang får vi besøk av Evangeliesenteret og Anne Lise Gulbrandsen. Det blir et spennende, og vi gleder oss til samlingen.

Predikantbesøk og møter

Onsdag 3. februar får vi besøk av Jan Åge Tesdal fra Vennesla. Han er et nytt bekjentskap, og det er første gang han er hos oss.

Lørdag 6. febr. er det igjen internasjonalt møte. Denne gang får vi

besøk av Anne Lise Gulbrandsen og venner fra Evangeliesenteret.

Søndag 7. feb. er Berit og Arne Øystein Rambekk med oss igjen. Det er alltid så fint å sitte under vår brors forkynnelse.

Onsdag 10. febr. får vi et spesielt besøk med hvor tema er Profetordet i sentrum. Elin Elkouby som bor i Israel blir med oss i møtet. Hun er gift med en jøde, Nissim, og har vært mye brukt i møter og ellers. Det blir et spennende besøk.

Fredag 12. febr. er det hyggetreff. Vi får besøk av Tormod Sveinungsen med en del av familien som vil synge og vitne.

I søndagsmøtet den 14. febr. kommer Søsknene Meland som er godt kjent fra tidligere besøk. I det møtet blir det dåp.

Vidar Aronsen blir med oss 17. og 21. febr. Vi er glade for besøket av vår bror. Han har nettopp vært i Kina, og har opplevd store ting.

Fredag 19. febr. synger Menighets-musikken på Bjorbekktunet.

Tore Kristiansen er med oss i den siste uken i februar, onsdag 24. og søndag 28. febr. Det er alltid så fint å lytte til vår brors friske sang og forkynnelse.

Fredag 4., lørdag 5. og søndag 6. blir det internasjonal møte/konferanse med besøk fra Holland av Pastor Nsongo. Vi opplevde noen rike møter under den konferansen i fjor, og Herren er den samme. Vi setter vår lit til Ham.

Tilbakeblikk

Året startet opp med internasjonalt møte lørdag 2. jan. Det var virkelig en fin begynnelse på det nye året. Møtet var virkelig godt besøkt, og vi fikk lytte fin forkynnelse av Shervin, vitnesbyrd fra flere og mye herlig sang. Søndag den 3. jan hadde vi besøk av Arne Øystein Rambekk som sang og talte. Fint var det også å ha med Sanggruppa i møtet. Fint å se oppslutningene på bibelgruppene som også er startet opp Igjen på nyåret. Tore Kristiansen var med oss den første uken i januar. Det er rikt å sitte under vår brors forkynnelse. Selv om det var mye snø den uken, var møtene virkelig godt besøkt. Anne Berit og Torbjørn Arnesen var med oss 13. – 17. jan. De var også med på Hyggetreffet til stor glede og velsignelse. Våre venner har god inngang, og det er godt å lytte til herlig sang og fin forkynnelse. I vårt søndagsmøte den 24. jan. fikk vi lytte til herlig forkynnelse av predikant Frank Hansen og friske toner av Rolf Johansen og Ben Solheim, som vi gjerne vil se og høre igjen. Reidar Gamst er hos oss den siste uka nå i januar. Foruten møtene er han flink til å besøke syke og eldre i menigheten.

Parkering

Den 20. jan. kom det frem et ønske om å skrive litt om parkeringen når vi skal til Betania. Foruten at vi parkerer i gårdsplassen vår, så kan vi hver onsdag og søndag parkere i det hjørnet naboen eier. Foruten det kan vi hver gang vi har møter parkere bak gamle Frikirken, men kun på kveldstid. Hver søndag kan vi parkere på plassen nedenfor barnehagen, men kun søndagen. Dette til orientering.

Takkehilsninger

er kommet fra Dorthea Simonsen for besøk og blomsterhilsen til jul. Hun er takknemlig for at Gud er trofast som holder henne oppe, så hun opplever styrke for hver en dag. En koselig brevhilsen har vi fått fra «Tutta» Larsen som er flyttet til Mjøndalen. Hun savner vennene i Betania, men hun er glad for a ha familien rundt seg, barn barnebarn og oldebarn. Hun oppfordrer oss til ikke å kaste bort frimodigheten, for den har stor lønn. Hun skriver videre at vi måtte hilse til alle, og takker Gud for den tiden hun opplevde i Betania Arendal.