November

Misjon blant innvandrere

September og oktober mnd. har vært en travel tid for vår kjære bror Shervin. Han har vært i Tyrkia, noe som vi leste om i okt. nr. av Betania - Nytt. Besøket var en fest for våre venner Mehrab og Ali. I søndagskveldsmøtet den 9. okt. fikk vi etter møtet se bilder og høre om turen. Vi kjente det grep oss alle når Shervin fortalte hva Gud bruker våre brødre Ali og Mehrab til i Tyrkia og Iran. De var tidligere muslimer, men ble vunnet for Gud hos oss i Betania. Nå er de selv blitt budbringere av Evangeliet som er en Guds kraft til frelse. Det er stort, et Halleluja til Guds ære. Shervin har også i okt. besøkt Rjukan, Tingvoll, Tromsø og Kr. Sand. Som menighet er vi takknemlige for vår bror og for den åpningen han har fått overalt hvor han kommer. Han har også en tjeneste i menigheten, så han står på. Vi vil være med å løfte i bønn og med våre midler.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 6. nov. samles vi igjen til Internasjonalt møte. Shervin med flere deltar, og flere sangkrefter likeså. Og det er bevertning. Lørdag 1. oktober var det Internasjonal bryllupshøytidelighet i Betania. Lokalet var fullsatt til siste benk og vel så det, og det var jubel og sang. Det var gripende å være til stede. Det var vår kjære venner Rgat og Girmay fra Eritrea som gav hverandre sitt ja den dagen i lovsang og takksigelse.

Predikantbesøk og møter

Lørdag den 5. nov. er det igjen Inter-nasjonalt møte. Shervin med flere deltar, og som vanlig blir det rikt med sangkrefter og bevertning.

 

Arne Øystein Rambekk blir med oss på søndagsmøtet den 6. nov. Vi er glade for de fine "tonene" som vår bror har i for-kynnelsen. Muligens så blir hans kone Berit også med.

 

Anne Berit Og Torbjørn Arnesen besøker oss 9. – 13. nov. De blir også med på Hyggetreffet fredag 11. nov. kl. 11,00.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss taler og synger i møtene 16. – 20. nov. Vi er glade for de friske tonene vår bror har i forkynnelsen og sangene - det er løfterikt.

 

Vidar Aronsen blir med oss i møtene 23. - 27. nov. Det er en stund siden vår bror var hos oss, så vi gleder oss til besøket. I søndagskveldsmøtet har vi også den glede å få besøk av Evangelieteamet som synger og vitner. Det blir enkel bevertning etter møtet. Husk at møtet begynner kl. 17,00 (ikke kl. 18,00).

 

Haakon Martinsen taler og synger i onsdagsmøtet 30. nov. Ja, hele uken.

Tilbakeblikk

Oktober har vært en begivenhetsrik og herlig måned på alle måter. Vi har ønsket nye velkommen og tre har blitt døpt, deriblant en ungdom på 19 år. Likeså har vi hatt barnevelsignelse og to bryllups-høytidligheter. Så det har virkelig vært en festmåned. Det gjelder ikke minst møte-samlingene som har vært "mettet" av Guds nærhet. Det hviler en glede og takknemlighet i vennenes hjerter over å oppleve Guds nærvær i møtene på denne måte. Arne Øystein Rambekk, Tore Kristiansen , Else Marie og Erling Walter, Anne Berit og Torbjørn Arnesen, likeså Haakon Martinsen har besøkt oss som forkynnere i oktober. Det har vært en åpen dør for ordets forkynnelse, som igjen har vært berikende og løftene på alle måter.

Hilsen fra Korosten i Ukraina

Hver mnd. støtter vi en pastorfamilie i menigheten der, og de er så takknemlige for det er mye fattigdom i Ukraina nå. Men de forteller om rike tider i menigheten. De har mange barn og ungdom på møtene, og de ber stadig med frelsessøkende sjeler. Mange blir møtt av Gud, også til sitt legeme. De har høsttakkefest i menig-heten nå. Da ber de inn familier som trenger hjelp av ulike slag. De driver også et arbeid blant innsatte i fengslene, så våre venner står på. Vi vil som menighet huske dem i våre bønner og våre midler.

Ønsker du å gi en gave til arbeidet i Ukraina, så kan du sende det på menighetens bankkonto som er:

 

2800 62 43705 merket med 'Ukraina'.

Bønnemøtene

Det er gledelig å se den oppslutningen det er på bønnemøtene tirsdag kl. 11, 00 og torsdag kl. 19,00. Vi lever i forventning om at vi skal oppleve vekkelsens tider i fra himmelen. Gud hører og svarer på bønn enn i dag.