Februar

Misjon blant innvandrere

I januar måned har Shervin besøkt menigheter i Ålesund og Langevåg. I februar er det virkelig «full speed» for vår bror. Han skal til Volda, to ganger til Kr. sand og til Langevåg igjen. Vi takker Gud for de åpne dører vår bror har møtt ved sine besøk til å inspirere andre menigheter, så de kan nå våre nye landsmenn med evangeliet. Behovet er enormt, og derfor er det nåde og et privilegium at vi får være med her. Det snakkes mye om dette blant andre kristne og menigheter i vårt land. En ting er sikkert, høsten er stor, og vil du være med her kan du sende din gave til Misjon blant innvandrere: 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Vi har allerede hatt vårt første internasjonale møte i 2017 den 7. jan., og møtet var godt besøkt. Anne Lise Gulbrandsen vitnet varmt om sin frelses-opplevelse, og det var gripende. Gud kan løse og sette fri. Flere søkte frem til forbønn, og det var en som ville bli frelst den kvelden - nåde over nåde! Det var godt med sangkrefter, og vi fikk lytte til Roy og Roy fra Froland som sang og vitnet i sammen med flere. Det blir nytt internasjonalt møte den 4. februar. En gruppe fra Kongo og flere vil delta med sang. Vår kjære Daiga og Shervin taler og leder, og det blir bevertning. Vi sier vel møtt!

Predikantbesøk og møter

Haakon Martinsen er med oss på det første møtet i februar - onsdag den 1.febr. Det er en stund siden han har vært hos oss nå. Han og Hanne har nettopp kommet hjem fra misjonsfeltene våre i Brasil som de har besøkt etter innbydelse fra misjonærene våre. Han blir også med oss på onsdagene den 8. febr. og 1. mars.

 

Lørdag 4. febr. kl. 16,00 er det igjen Internasjonalt møte. Se side

fire.

 

Arne Øystein Rambekk blir med oss på søndag den 5. februar. Det er mulig at denne gang er hans kone Berit også med. Vi er glade for den fine kontakten vi har med våre venner, og det er alltid så godt å høre dem.

 

Søndag 12. febr. (merk tiden kl. 11,00) får vi igjen besøk av Else Marie og Erling Walter. Vi setter stor pris på våre venner, og det er alltid godt å lytte til det de har å gi. Det blir nattverd i det møtet, og Menighetsmusikken synger.

 

Frank Hansen besøker oss søndags kveldsmøtet den 19. febr. Vi opplever det er godt å sitte under hans talerstol. Menighetsmusikken deltar.

 

Den siste uken i februar får vi besøk av Tore Kristiansen. Han blir med oss hele uken onsdag 22. - søndag 26. febr. Vi er glade for vår brors friske toner i forkynnelse og sang. Det er næring til vårt indre liv.

Tilbakeblikk

Vi er så takknemlige for de møtesamlingene som vi til nå har opplevd i det nye året. I vårt siste møte i 2016 2. juledag ble en frelst, og på vårt første inter-nasjonale møte den 7. jan. ble også en frelst. Nåde over nåde! Tore Kristiansen var med oss den første uken i det nye året, og det er så godt å oppleve at Guds nærhet hvilte over møtene. Vår kjære bror Harald Risdal talte og sang på onsdags-møtet den 11. jan. Det var godt å lytte til vår bror. Søndag den 15. jan. var møtet kl.11,00, og vår «egen» Shervin talte om blodets kraft og beskyttelse. Vi opplevde en herlig atmosfære over møtet. Ja, det var så frydefullt. Det var nattverd, og mange deltok med vitnesbyrd og sang. Møtet var virkelig godt besøkt, og det var også herlig å høre Sanggruppa, selv om de ikke var så mange denne gangen. Søndag den 22. jan. var et mektig møte av Guds nærhet, og det var utrolig mye folk. Det var en feststund uten like. Frank Hansen talte og Jarl Gabrielsen sang så det løftet oss slik at vi kjente en «forsmak på himmelen». Fint å høre vår iranske venner som også var med å sang. Det var mange som søkte frem til forbønn i etter-møtet. I skrivende stund så har vi besøk av Torbjørn Arnesen og Evangeliesenteret med Anne Lise Gulbrandsen. Mer om det i neste Betania-Nytt.

Takk

Tusen takk for blomsterhilsen fra menigheten etter min fars bortgang.

Hilsen Torunn

Bønnemøtene

Vi er glade for disse samlingene fortsetter også i det nye året tirsdag kl. 11,00 og torsdag kl. 19,00. Vi har løfter fra Gud om at den som ber skal få. Vi vil be for våre familier at de må bli frelst, og oppleve at Jesus er livets kilde. Elias ba og himmelen gav. Det skjer igjen.

Ord til ettertanke

En ting er å være ferdig til å dø. Noe annet er å dø på noe som er ferdig. Det er ferdig det Jesus har gjort. Det er fullbrakt!

Hilsen fra Ukraina

Nå er alle julefestene over, så folk begynner å leve normalt igjen. Men det er fremdeles veldig kaldt om nettene. Vi er så glade for at vi har fått tre ambulanser fra Norge, og de har vært her å levert dem, folk fra Karmøy. Vi har delt ut julemat-pakker til fattige familier. Behovet for hjelp er enormt stort - 500 pakker er delt ut. Det er så meningsfylt arbeid som går ut fra menigheten, og på grunn av dette blir vi veldig respektert. Det er mye folk på møtene, og stadig kommer det nye. Vi lever i tro og forventning til at vi skal oppleve en rik vekkelse. Vær med å be om det. Hilsen fra alle oss i Korosten - Ukraina. Ønsker du å gi en gave til misjonen i Ukraina, kan du sende den på menighetens bankkonto:

2800 62 43705   Merk: UKRAINA