November

Misjon blant innvandrere

Shervin besøker stadig menigheter. Foruten en misjonstur til Tyrkia (les omtale side 1) har han besøkt De Frie Venner i Drammen. Han har vært i Larvik, Sødal Bedehus og i Jomås Misjonsmenighet. I nov. skal han blant annet til Alta. Vi takker Gud for tjenesten som vår menighet også er en del av og tar del i. 

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 4. nov. er det igjen et nytt internasjonalt møte. Denne gang får vi besøk av Jørn Strand, og han trenger ikke noen presentasjon da vi må si at han er godt kjent. Han har med seg sang og musikkteamet fra EFA-senteret i Froland. Vi er spente og forventningsfylte. Det er andre gang han besøker våre inter-nasjonale møter. Samlingen vi hadde i okt. mnd var en frisk og god samling. Shervin talte, og Daiga ledet og sang i sammen med Kongokoret vårt Levende Vann og flere andre. Det er gledelig å se at vi på disse møtene når ut folk vi ellers ikke når. Takk og lov!

Predikantbesøk og møter

Også i november blir det rikt med besøk av predikanter. Gordon Tobiassen blir med oss i den første uken i nov. På søndag kveld den 5. får vi også besøk av Unni Bakken og Frank Meland m/team. Vi ser frem med forventning.

 

I vårt Internasjonale møte 4. nov. får vi besøk av Jørn Strand og sang og musikk-teamet fra EFA-senteret på Blakstadheia. Erling Walther blir med oss onsdag 7. og søndag 12. nov. På onsdag får vi et ekstra besøk av Tore Rødseth fra Langevåg som synger. Et bekjentskap gjennom Shervins besøk der.

 

Søndagsmøtet den uken 12. nov. begynner kl. 17, 00. Grunnen til det er at den siste del av møtet blir viet ang. misjonsturen i Tyrkia som Shervin og Roald var på. Bilder og inntrykk som de opplevde blir da vist og fortalt i den delen av møtet. Det kan virkelig bli en rik kveld, så kom og vær med. Det blir en enkel bevertning etter møtet.

 

Søsknene Meland besøker oss søndag 19. nov. Møtet blir da kl. 18,00 som vanlig. Våre venner har besøkt oss flere ganger, og det har vært berikende på alle måter.

Evangelieteamet blir med oss i møtet 26. nov. Et herlig team som vi er glade for å få besøk av. Våre brødre står på og sprer det Glade Budskap til stor velsignelse.

 

Tore Kristiansen som er godt kjent hos oss blir med i onsdagsmøtet 22. nov.

 

Onsdag 29. nov. blir det viktig menighets-møte om blant annet misjonsvirksomheten som menigheten driver. Vi ønsker også å ta opp støtte til virksomheten i Tyrkia. Dette blir tatt opp sammen med flere andre saker. På Internasjonalt møte lørdag 2. des. og søndagsmøtet den 3. får vi besøk av Jon Erling Henriksen og Ina og Jørgen Henriksen fra Bryne (mer om det i neste nr.).

Tilbakeblikk

Oktober har vært virkelig rik med fine samlinger. Vi opplevde et rikt formiddags-møte den 1. okt. Shervin talte, og Sanggruppa var med. Det var nattverd, og mange priste Gud i høye toner. Det

var en forløsning over møtet som beriket oss alle. Grenlandskoret besøkte oss søndag den 8. okt. Å hvilket jubelkor! 50 stk fylte plattformen med herlige toner. Himmelen var nær. Å så rikt! Arne Øystein Rambekk talte, og det er alltid så godt å lytte til vår bror.

Søndag 15. hadde vi dåp av en ungdom på 17 år fra Afghanistan. Det var gripende å lytte til vår brors vitnesbyrd. Else M. og Erling Walther talte og sang i møtet, og sanggruppa var med. Søndag 22. skulle vi ha besøk av Gla'Sang fra Vegårshei. Men på grunn av flom kom ikke våre venner frem. Men vi opplevde et herlig sang og vitnemøte. Ja, det var en fryd å være til stede - herlig. I skrivende stund er vår kjære bror Tore Kristiansen med oss i møtene.

Hjemlov

Vår kjære Gudveig Olsen - 92 år sovnet fredfylt inn i troen på sin Frelser 14. okt. på Saltrød Bo og Omsorgssenter. Gudveig har tilhørt menigheten i mange år, og var nå en av de eldste i menigheten. Vi takker Gud for vår kjære søster. Hun var med og bidrog i møtene med sine friske sanger. Gudveig hadde også et stort hjerte for misjonen. Hun har nå fullført løpet og bevart troen. Vi minnes henne i takknemlighet, og lyser fred over hennes minne.

Vipps nr. 126981

Vipps fungerer greit når gaver skal gis til menigheten i møtene og ellers. Så kan du det, så er det en av mange måter å gi din gave til menigheten på. Hjertelig takk!

Nødhjelp

Vi er glade for den fine respons det er på nødhjelpsprosjektet til Lutandas familie - 7 barn 2-16 år i Kongo. Det første beløp på 250$ dollar er sendt, og det er bekreftet at det er kommet vel frem. Det beløpet vil bli sendt ut hver mnd. Takk også til Randi M. Karlsen som sa ja til å være misjonskasserer. Hun får god støtte og hjelp av sin kjære mann. Søster-misjonen vil også være med her, og vi vil fortsatt oppfordre folk til å være med. Du kan sende din gave på:

Misjonskonto 2801 48 21823

Eller du kan gi din gave i konvolutt merket:

Kongo-Lutanda.