Juni, juli, august

Misjon blant innvandrere

I mai måned har vår bror Shervin vært i Oslo og Langevåg. I juni skal han til Kr. sand, og i juli skal han til Justøya og Valldalstevne på Sunnmøre. Vår brors tjeneste er etterspurt, og som vi har nevnt tidligere er vi veldig takknemlige for den åpningen han har fått rundt det ganske land. Det er et takkeemne for oss som menighet. Vi vil huske han og hans kjære Daiga i våre bønner.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 6. mai var vi samlet til et nytt internasjonalt møte. Mange var samlet, og det var gledelig å se så mange nasjoner representert. Vi fikk også besøk av vår kjære bror fra Sverige, Daniel Sund og hans fru. De gledet oss med sang og hilsen. Likeså fikk vi lytte til Kongo-teamet vårt som har fått navnet Levende Vann - herlig! Det ser ut til at dette koret vokser, og det er gledelig. Kim og Daiga var også med og sang, og Shervin talte. Det hvilte en fin atmosfære over møtet, og flere søkte frem til forbønn i ettermøtet. Lørdag 3. juni pinseaften er det igjen et nytt Internasjonalt møte. Også denne gang blir det flere sangkrefter med, og Shervin taler. Vi gleder oss.

Predikantbesøk og møter

Det blir godt og variert besøk av predikanter i sommermånedene juni, juli og august. Vi er takknemlige for den rike og varierende forkynnelse vi har i møtene med predikanter som besøker oss.

 

Gordon Tobiassen besøker oss på 1. pinsedag. Videre får vi besøk av Arne Øystein Rambekk. Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir også med oss på festsamlingen 26. august kl. 16,00, Tore Kristiansen, og Else Marie og Erling Walther blir også med i flere av sommerens møter. I søndagskveldsmøte den 2. juli blir også vår egen Shervin Ebrahimian med.

 

Når det gjelder sangkrefter i møtene vil det bli avertert og opplyst, så følg med i Agderposten eller betaniaarendal.com. I høst får vi mye besøk av sangkrefter som blant annet det store Grenlandskoret fra Skien og Porsgrunn, Gladsang fra Vegårshei, Søsknene Meland og Evangelieteamet. Vi har også våre egne sangkrefter som Sanggruppa, Menig-hetsmusikken, Kongo-temaet Levende Vann, solister og duetter. Stor er skaren som skal lovprise hans navn gjennom friske og herlige toner. Syng evangeliet om Jesus, herlig!

Tilbakeblikk

Den 30. april hadde vi den glede å døpe fem ungdommer fra Afghanistan. Det var gripende å høre vitnesbyrdet til en av ungdommene. Vidar Aronsen talte i møtet, og menighetsmusikken sang. Det var en berikelse å være tilstede.

 

Else Marie og Erling Walther sang og talte i møtet den 7. og hvilket møte. Betania var nesten fullsatt, og Guds herlighet var over forsamlingen. Det var løfterikt å lytte til forkynnelsen.

 

Søndag den 14. mai fikk vi lytte til god og rik forkynnelse av vår bror Arne Øystein Rambekk.

 

Vår kjære bror Erling Walther talte i møtet den 22. mai. Det var et mektig møte. Guds nærhet hvilte over møtet helt fra begynnelsen. Det ble en lengsel og bønn i oss alle under og etter møtet. "La ilden alltid i vårt hjerte brenne".

 

Den siste søndag i mai blir Tore Kristiansen med oss. Vår bror er på hjemmebane når han er i Betania.

Ferietid og økonomi

Vi takker så hjertelig for den givergleden som vises. Det vitner om ansvar og gudsfrykt. I sommer månedene går møteaktiviteten litt ned, men de faste utgiftene er der allikevel. Vi ønsker alle en god ferie og minner om menighetens bankkonto: 2800 62 43705

Der kan du sende din gave, selv om du har ferie. Takk og Gud velsigne dere alle.

Møtetider

NB! På søndagskveldene i juni, juli og august blir møtetiden kl. 19:00 fordi det er sommertid. Det blir også noen få søndags-formiddagsmøter. Følg med i Agderposten og nettsiden vår, siden det kan skje forandringer når menighetsbladet trykkes for 3 mnd.

Takk

Vi vil takke så hjertelig for alle de som stilte opp på vår-dugnaden, 18 stk i alt. Det ble gjort en kjempejobb både ute og inne. Strålende!

 

En takkehilsen er kommet fra Dorthea Simonsen for blomsterhilsen på sin 96 års dag i april. Hun er nå menighetens eldste. Gud signe og styrke deg.

Utdeling av bibler

I løpet av dette året er det levert ut mange bibler på persisk og arabisk. Det har vært en del nye som har vært på våre møter, men som har blitt flyttet til andre byer. Det har blitt stadig færre asylmottak her i landet. Vi er glade for at vi har fått anledning til å spre ut Guds ord på denne måten. De som har mottatt bibler har vært så takknemlige. Misjonskassen for innvandrermisjonen har betalt biblene. Strålende! Dette er virkelig misjon.

Festsøndagen

Husk festsøndagen 27 august kl. 16:00