Oktober

Misjon blant innvandrere

Vår kjære bror Shervin har besøkt menigheter i Langevåg, Drangedal, Lyngdal, Bryne og Kråkstad i august og sept. mnd. Vår bror står på og har fått en utrolig åpen dør for tjenesten 'Misjon blant innvandrere'. Han er til stor hjelp og glede for menighetene han kommer til. Tilbake-meldingene er tydelige på det, og det sier vi takk og lov til.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 2. sept. var det igjen et inter-nasjonalt møte. Vi fikk lytte til to «friske» brødre som sang og vitnet, Roy S. og Roy W. Anne Lise Gulbrandsen var også med, og flere deltok med sang. Det var bra med folk, og mange strømmet frem til forbønn i ettermøtet. Lørdag 7. okt. blir det et nytt internasjonalt møte hvor Daiga og Shervin leder og taler. Kongokoret Levende Vann og flere blir med og synger. Vi opplever at på disse møtene er det alltid nye ansikter å se, noe som er veldig gledelig.

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. okt. er det vår kjære bror Shervin Ebrahimian som taler, og Sang-gruppa deltar. Det blir nattverd, og da kan også flere være med. Møtet begynner kl. 11:00 den dagen.

 

Tore Kristiansen blir med oss i onsdagsmøtene 4.-18. og 25. okt. Likeledes på søndag den 29. okt. Vi er glad for hans friskhet i sang og forkynnelse.

 

Det blir Internasjonalt Møte lørdag 7. okt. Se omtale side 4.

 

Søndag 8. okt. kl. 17:00 har vi den glede å få besøk av det store Grenlandskoret (ca. 50) som skal synge og vitne. Arne Øystein Rambekk er med og skal tale. Grenlandskoret er venner fra pinsemenighetene i Tabernaklet Skien og Evangeliehuset Porsgrunn. Våre venner synger så friskt og herlig. Det er første gang de besøker oss. Vi gleder oss storlig til besøket.

 

Søndag 15. okt. er våre kjære venner Else M. og Erling Walther med oss igjen. Vi er glade for den fine inngang våre venner har fått iblant oss. Sanggruppa deltar.

 

Søndag 22. oktober kl. 18:00 er våre venner fra Vegårshei - Gla'sang med oss og synger og vitner. De bærer sitt navn med rette - takk og lov.

 

Gordon Tobiassen besøker oss onsdag 1. og søndag 5. nov. På søndagsmøtet får vi også besøk av Unni Bakken m/team. Vi ser frem til besøket med glede og forventning.

Tilbakeblikk

Festsøndagen den 27. aug. var virkelig en festsamling. Det var mye folk - vi hadde dåp og barnevelsignelse. Levende Vann og Sanggruppa gledet oss med sine friske sanger. Anne Berit og Torbjørn Arnesen sang og talte. Vi er alltid glade for deres besøk hos oss. Søndag 10. sept. hadde vi den glede å ha dåp igjen. Det har vært mange som har døpt seg år, og snart skal vi ha det igjen - gledelig! Det var friskt og godt å ha besøk av Gudmund og Arne Øystein Rambekk søndag den 3. sept. Else Marie og Erling Walther var med oss søndag den 10. sept. Det er alltid godt å høre våre kjære venner. Roy Arneberg har besøkt oss to onsdager i sept. Det er virkelig et friskt pust å høre vår kjære bror. I skrivende stund har vi besøk av vår kjære og kjente bror Tore Kristiansen.

Misjonstur til Tyrkia

Mandag 9. okt. veldig, veldig tidlig reiser vi - Shervin og Roald til Izmir i Tyrkia. Det er for å besøke våre venner Mehrab med familie og venneflokken der. Vi gleder oss. Shervin har vært der før og døpt hele Mehrabs familie i Middelhavet. For Roald blir det første gang. Vi er så takknemlige og glade for den gode responsen som det har vært i menigheten for turen, noe som varmer hjertet. Det er i høyeste grad en misjonsreise, og menigheten skal få rikelig med tilbakemelding fra turen i form av bilder og ellers. Vi er tilbake i Norge fredag 13. okt. sent på kvelden. Takk til alle som har vært med å gjøre dette mulig i form av økonomisk støtte og forbønn.

Vipps

På vårt menighetsmøte i slutten av aug. ble det fremmet et forslag om å bruke Vipps for den som ikke har med seg kontanter når kollekten skal samles inn i møtene. Dette ble enstemmig vedtatt. Vipps er en app som man laster ned til smarttelefonen. Du overfører da kollekten via Vipps til menigheten. Alt du trenger er dette nummeret: 126981. Du kan også sende din gave til menigheten hjemmefra, når du er ute og reiser, hvor og når som helst på dette nummeret. Det er det flere som allerede gjort.

Nødhjelp

Vår kjære bror Lutanda har opplevd å miste sin bror i fjor og brorens kone døde i år. De etterlater seg 7 barn fra 2 år opptil 16. Eneste familiemedlemmer som kan ta seg av dem er Lutandas

foreldre som er rundt 80 år gamle. Vi vet at det er ingen trygdeordninger i Kongo når det gjelder slikt. Det trengs kr. 2.500 pr. mnd slik at ungene kan få skole, mat og det de trenger. Søstermisjonen vil være med å støtte dette, og vi håper at flere vil

være med. Randi M. Karlsen har sagt seg villig til å være misjonskasserer for dette. Det gjelder foreløpig for et år om gangen. Beløpet du vil gi kan sendes på konto 2801 48 21823 Betanias Misjonskto. v/Randi Mørland Karlsen. Ellers kan det gis i konvolutt merket Lutanda i kollekt-kurven eller på en annen måte. Takk til alle som vil være med.

Tentro

I år har vi det som kalles konfirmant (tentro) hos oss. Det er Stian Schønfeldt Larsen som er barnebarn til Tove, den trofaste gitarspilleren vår. Det er Shervin som underviser ham, så han er i trygge hender. De har allerede startet opp.