Mai

Misjon blant innvandrere

I april har vår kjære bror Shervin vært i Kr. sand, Lillesand og Kvinesdal. Lørdag 8. april talte han på TV - Kanal 10. Han ble intervjuet i sammen med sin kjære Daiga på samme kanel og samme kveld. Vi takker Gud at de på den måten fikk for-kynne evangeliet og fortelle om arbeidet som drives ut fra menigheten vår når det gjelder Innvandremisjonen. Vi må takke Gud for våre venner, og huske dem inderlig i bønn. Innbydelse til vår bror om å besøke andre menigheter og venneflokker øker bare på. Så nå er alt for 2017 lagt opp og vel så det. Det er gledelig at flere og flere ser verdien av å nå være nye landsmenn med det glade budskap.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 1. april var vi igjen samlet til møte, og møtet var virkelig godt besøkt. Det var så friskt og berikende å høre våre venner fra Bryne, Jon Erling Henriksen med sin kjære sønn og svigerdatter Jørgen og Ina. Ina og Jørgen sang og vitnet, og Jon Erling talte. Vår egen "Kongo-gruppe" var også med og gledet oss med sine friske toner. Det var så frydefylt. Daiga og Ruth var også med sine sanger. Det var godt å være til stede, og det var mange som søkte forbønn i møtet. Den 6. mai er vi igjen samlet til et nytt internasjonalt møte. Shervin taler, Daiga leder og synger, og Kongo-teamet er med sammen med flere. Vi ser frem med forventing. Kom og vær med!

Predikantbesøk og møter

Onsdag 3. mai er det vårdugand og vasking/rydding ute og inne. Her er det plass til mange. Ta med redskaper. Det blir matservering. Vi begynner fra kl. 16:00 og utover. Kan du ikke den dagen, men en annen dag, så kontakt Anne Grethe Molte-myr eller Laila Halvorsen.

 

Lørdag .6. mai kl. 16:00 er det igjen inter-nasjonalt møte. Se

omtale.

 

Else Marie og Erling Walther blir med oss søndag den 7. mai og søndag den 21. mai. Våre venner har virkelig fått god inn-gang iblant oss, og vi ser frem til besøket.

 

Hyggetreffet i mai blir fredag 12. mai. Evangelieteamet synger og vitner. Vi gleder oss. Ta noen med. Alle er hjertelig velkommen.

 

Arne Øystein Rambekk taler hos oss søndag den 14. mai. Vår bror har en rik og undervisende forkynnelse. Menighets-musikken deltar i møtet.

 

Tore Kristiansen taler og synger i søndagsmøtet 28 mai. Det er alltid godt å lytte til vår brors forkynnelse og sang. Sanggruppa deltar, og det er også dagen for månedsoffer.

 

Det blir internasjonalt møte på lørdag 03. juni. Shervin taler og Lutanda med Band og Kim pluss flere skal lovsynge.

 

Første pinsedag som er 4. juni, får vi besøk av Gordon Tobiassen. Møtet blir da kl. 11:00, og Menighetsmusikken synger.

Tilbakeblikk

Når vi ser tilbake på møtesamlingene i April, fylles våre hjerter med et stort takk. Det er stor nåde å få oppleve så rike og fine samlinger. Søndag 1. april talte Shervin, og våre venner fra Bryne, Jon Erling, Ina og Jørgen Henriksen sang og vitnet. Mye folk var samlet. Å, hvilket møte, herlig! Palmesøndag 9. var også et møte hvor Guds nærhet hvilte over oss. Berit og Arne Øystein Rambekk sang og talte. Det er så fin undervisende forkynnelse som vår bror har. Flere søkte forbønn, og vi ba til Gud med frelsessøkende. Herlig og stort å få være med på. I påskehøytiden hadde vi møte på langfredag og 1. påskedags kveld. I begge møtene talte Tore Kristiansen, og det var virkelig godt å høre vår bror. På 1. påskedag var det dåp og barnevel-signelse. Et herlig møte! I begge møtene hadde vi også besøk av ca. 20 asyl-søkere. En del av dem hadde også fått opphold. Ledet av Øystein Åsen sang de på norsk, farsi og engelsk. Det var gripende når de sang på norsk "Gud er så god mot meg". Betania var nesten fullsatt på 1. påskedag, og budskapet lød: Han er oppstanden! Haakon Martinsen var med oss onsdag 19. april med forkynnelse og sang som gledet oss. Søndag 23. april hadde vi besøk av Jarl Gabrielsen med fire brødre, og likeså Kongo–teamet vårt. Møtet var avertert "Vi priser Herren i sammen". Det var en glede og begeistring i møtet ved å være med å synge "Herrens Pris". Den siste uken i april har vi besøk av Vidar Aronsen, og på onsdagsmøtet den 26. fikk vi også besøk pastor Nelson Varghese fra India, en Gud-grepet bror. Mer om det i neste nummer.

Bønnemøtene

som har samling hver tirsdag kl. 11:00 og torsdag kl. 19:00 er noen berikende samvær. Vi kjenner Herrens nærhet på underfullt vis. Vi tror det har stor betydning for menigheten, så kom og vær med. Takk til dere som trofast møter opp her.

Ord til ettertanke

Den som ikke kan stå for "Noe" faller for "Alt".

Gledelig

Eldbjørg Opsal som i lang tid har gått trofast på møtene har gitt til kjenne at hun ønsker å ha Betania som sitt «åndelige hjem». Gledelig og hjertelig velkommen!