September

Misjon blant innvandrere

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag var vi igjen samlet til internasjonalt møte, og vi var samlet godt over 30 stk. Det var Levende Vann, Ruth og Kim og Daiga som sang. Torunn og Trond stilte opp med piano og bass – fint. Shervin talte, og vi kjente Guds nærhet hvilte over samlingen. Neste internasjonale møte er 2. sept. Også da blir det besøk med sang og tale. Vi ser frem med forventning.

Predikantbesøk og møter

Lørdag 2. sept. er det igjen Internasjonalt møte. Roy Wilhelmsen og Roy Sveinungsen vitner og synger i sammen med flere sangkrefter. Daiga og Shervin leder. Enkel bevertning.

 

Søndag 3. sept. har vi den glede å få besøk av Gudmund og Arne Øystein Rambekk. To brødre i dobbelt forstand som vil synge og tale i møtet. Så her blir det rik forkynnelse og mye herlig sang.

 

Søndag 10. sept. er Erling Walther med oss igjen i sammen med sin kjære Else Marie som vil delta med å synge. Menighetsmusikken deltar også i møtet.

 

Onsdag 13. og 27. sept. har vi den glede å få besøk av Roy Arneberg igjen som taler og synger. Han var med oss en søndag i Juli, og det var virkelig godt å høre vår bror.

 

Søndag 17. sept. taler vår egen Shervin Ebrahimian. Levende Vann og flere sangkrefter vil bli med i møtet.

 

Tore Kristiansen taler i møtene på onsdag 20. og søndag 24. sept., og Sanggruppa deltar. Det er også dagen for månedsoffer.

 

Søndag 1. okt. er møtet kl. 11,00. Shervin Ebrahimian taler, og flere deltar med sang. Sanggruppa deltar, og det er Nattverd.

 

NB! Søndag 8. okt. får vi besøk av det store Grenlandskoret som vil fylle plattformen og vel så det. Våre venner synger så friskt og herlig. De er fra Tabernaklet i Skien og Evangeliehuset i Porsgrunn. Det er første gang de besøker oss. Arne Øystein Rambekk

taler i møtet. Vi gleder oss.

Tilbakeblikk

Møtene i sommer juni, juli og august har virkelig vært godt besøkt til å være sommer. I juli som er feriemåned nummer én har det vært utrolig mye folk og rike samlinger. Kan ikke huske at vi noen sommer har hatt så mye folk. Roy Arneberg som talte i møtet søndag 30. juli var et nytt bekjentskap for oss. Det var virkelig rikt og gledelig, så vi ser frem til nye besøk av vår bror. Det har også vært dåp i sommer, 3 stk. har døpt seg, herlig! Det blir også dåp på festsamlingen den 27. aug. Til sammen i år har vi da døpt 10 stk. Det er gledelig når noen gir Guds ord rett ved å la seg døpe. Fint å se samlingene på bønnemøtene som nå er startet opp i august etter sommeren. Gate-evangeliseringen er også i gang.

Misjonstur til Tyrkia

Den 10. oktober er det meningen at Shervin og Roald skal reise å besøke Mehrab med familie i Tyrkia. Det er for å styrke våre venner i troen og i tjenesten de står i. De håper at vi kan komme - ja, de ber om at dette kan gjennomføres. Vi skal bo hos dem selv om de ikke har så stor plass, og vi skal også ha møtene der. Dette er menighetens nye misjonsarbeid, og det har jo pågått en tid. Vi håper også å få kontakt med Ali, selv om de har tatt fra ham alle papirer. Så han kommer ingen vei dessverre. Denne saken vil bli tatt opp i full bredde på vårt menighetsmøte onsdag 30. august.

Møtetider

Fra 1. september begynner søndags-kveldsmøtene kl. 18,00. Noen få søndags-møter vil også i høst begynne kl. 11,00. Det vil bli godt kunngjort og avertert i avisen og på nettsiden vår.

Tienden - 10% - til ettertanke

I våres gratulerte vi en av våre søstre som fylte år. Vi snakket om misjonen og mange ting som vi kunne ha lyst til å være med gi til. Men hun var tydelig på at tienden tilhørte menigheten. Skulle noe gis ellers, var det hellige gaver. En predikant sa om tienden: Du har 10 epler, gir ett (tienden), og du har 9 (90%) igjen til å bruke selv. En glad giver har alltid et løfte fra Gud. Takk og lov!

Gledelig

Våre kjære Ragna Thorsen som har gått en tid hos oss, ønsker at Betania skal være hennes åndelig hjem. Vi sier hjertelig velkommen.