Januar

Misjon blant innvandrere

Når vi ser tilbake på året som er gått, har det virkelig vært et rikt og virksomt år når det gjelder innvandrermisjonen. Vår bror Shervin har fartet rundt det ganske land og bedt til Gud med frelsessøkende. Han har vært til glede for mange menigheter med veiledning og hjelp for å legge til rette for denne «misjonsmark» som det er for mange menigheter. Tilbakemeldingene er gledelige og mange. Det første halvår i 2017 er også booket fullt opp, så behovet er stort. I jan. skal han til Lillesand og Langevåg, og i februar går turen til Volda. Tenk hvilken nåde så stor av Gud at vi får være hans sendebud - nåde over nåde.

 

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag den 3. desember var vi igjen samlet til Internasjonalt møte, og det var virkelig godt besøkt. Vi fikk lytte til en gruppe fra Brasil som sang av hjertens lyst. Vi hadde også besøk av Ina og Jørgen Henriksen, et ungt ektepar som bor på Bryne. De sang og vitnet til stor glede og velsignelse. Ja, det var virkelig en herlig samling. Lørdag 7. jan er det igjen Internasjonalt møte, det første i 2017. Det er like spennende hver gang når vi samles. Anne Lise Gulbrandsen fra Evangeliesentret er med og taler denne gang. Shervin og Daiga leder, og som vanlig blir det godt med sangkrefter og bevertning. Vi sier vel møtt!

Predikantbesøk og møter

Så er vi gang med et nytt år. Tore Kristiansen er den predikanten som besøker oss først på nyåret, og han blir med oss fra 4-8 januar ut hele uken, Han skal besøke menigheter mens han er her den uken. Tore Kristiansen blir også med i onsdagsmøtet den 18. januar.

 

Lørdag 7. jan. kl. 16,00 er det internasjonalt møte. Anne Lise Gulbrandsen, Daiga og Shervin er med. Også denne gangen blir det rikt med sangkrefter og enkel servering etter møtet.

 

Harald Risdal blir med oss i onsdags-møtet den 11. jan. Og på søndag den 15. jan har vi igjen formiddagsmøte med nattverd. Det er vår egen Shervin som taler og Sanggruppa deltar. Under nattverden kan flere være med og «løfte sin røst». Så kom og vær med.

 

Frank Hansen blir med i søndagsmøtet den 22. jan. Det er en stund siden han besøkte oss, og det er godt å lytte til vår bror. Jarl Gabrielsen som synger kommer også med i det møtet. Han har med seg flere brødre som skal synge og vitne. De spiller på mange instrumenter. Det er friske toner med herlig tekst som vi får høre. Vi gleder oss.

 

Anne Berit og Torbjørn Arnesen blir med oss den siste uken i januar. På søndag kveld 29. jan får vi også besøk fra Evangeliesenteret og Anne Lise Gulbrandsen. Vi vil komme med forventing. Det blir bevertning etter møtet.

Tilbakeblikk

Jesus frelste i går og Han frelser i dag. Ingen kjenner dagen i morgen. Men vi kjenner Han som gjør det, og når vi ser tilbake på året som er gått har vi lyst til å rope ut et takk og lov. Vi har opplevd at noen har søkt frelse, og 13 stk har blitt døpt. Nye har kommet til menigheten, men vi har også opplevd at noen har flyttet på seg. Det har skjedd store ting, og mange har opplevd å bli fornyet. Det har også i året som er gått vært barnevelsignelser. Predikantbesøk i 2016 har vært variert og rikt på alle måter. I desember har vi lyttet til Haakon Martinsen, Tore Kristiansen, vår egen Shervin og Else Marie og Erling Walter. Vi takker Gud for den fine atmosfæren som har hvilt over møtene, ikke minst bønnesamlingene på tirsdagene og torsdagene. Hyggetreffet fredag den 2. desember samlet mye folk. Det var virkelig en stund hvor vi hygget oss med festbevertning og herlig sang og forkynnelse. Søndag den 18. des. var det vår egen Shervin som talte, og menighetsmusikken sang med fryd og begeistring – et herlig møte hvor mange fikk være med. Samlingen på Juleaften var virkelig en festsamling med så mye folk. Kan ikke huske at vi noen gang har vært så mange. Det hele ble ledet av Hanne Martinsen på en mesterlig måte. Vi fikk lytte til herlige juletoner med Jesus i sentrum og Haakon Martinsen talte. Det var utrolig mektig å rikt på alle måter.

Takk

Det er nå kjøpt 2 nye mikrofoner, en handsfree og en trådløs, og det er vi veldig glade for. Likeså har vi oppdatert vårt elektriske anlegg, så alt er i orden der nå. Det har blitt kjøpt og installert et nytt dusjkabinett til bruk av de som overnatter på lokalet (predikanter og besøkende) Alt dette har kostet en del, men takket være gaver gitt til formålene så har dette gått veldig fint. Takk til dere som gjorde dette mulig.

Julegave

Vi er så takknemlige og glade for det ansvar som vises gjennom givergleden som er i menigheten. Vi håper og tror at 2017 også vil vise det. Vi står foran en del utfordringer med hensyn til luft/varme-anlegget vårt. Det begynner å bli gammelt og må dermed fornyes en del. Det er jo til glede for oss alle at det fungerer som det skal. Det er mange som sender sitt offer direkte til menigheten via sin bank på autogiro og ellers med faste trekk hver mnd., og det er veldig bra. Når det gjelder månedsoffer-konvoluttene vil de ligge klare på lokalet for 2017 den første uken i januar. En hjertelig takk til dere alle som viser ansvar og er med uansett offer-praksis, og viser gleden over det å få være med på denne måten for Guds rike sak.