April

Misjon blant innvandrere

www.misjonblantinnvandrere.com

som har kontonummer 2801 11 84482

Internasjonale møter

Lørdag 3. mars var vi igjen samlet til internasjonalt møte. Det var gledelig å se at så mange kom for å være med. Det var folk fra mange forskjellige nasjoner samlet den dagen. Vårt kjære Kongokor Levende Vann sang til stor begeistring, likeså våre venner fra Kr.sand - sanggruppa Grace. Det var så rikt og løftende. Daiga sang og ledet, og Shervin talte. Det var en mektig atmosfære som hvilte over møtet. Lørdag 7. april er det ny samling, og også denne gang blir det rikt med sangkrefter.

Predikantbesøk og møter

Søndag 1. april som er første påskedag begynner møtet kl. 18,00. Tore Kristiansen taler og synger og Menighetsmusikken deltar.

Tore Kristiansen blir også med oss i møtene onsdag 18. og søndag 22. april. 

Lørdag 7. april er det Internasjonalt Møte. Denne gang får vi besøk av en ung broder Tomas Johannessen fra Filadelfia som har et brennende hjerte. Simone fra Blakstadheia og Kongokoret i sammen med flere deltar med sang. Daiga og Shervin er med som

vanlig. 

I møtet søndag 8. april kl. 18,00 får vi besøk av Gla sang fra

Vegårshei som synger og vitner. Idet møtet blir det også dåp, og Shervin Ebrahimian taler. 

Vårdugnaden ute og inne blir i år på onsdag 11. april. Som vanlig starter vi opp fra kl. 16,00 og utøver. Servering av mat og drikke hører til. Skulle ikke den dagen passe deg, så kan du ta en annen dag. Kontakt Anne Grethe Moltemyr eller Laila Halvorsen om det.

Søndag 15. april får vi igjen besøk av Else M. og Erling Walther. Det er så friskt og godt å lytte til deres forkynnelse og sang.

I møtet onsdag 25. april får vi besøk av Haakon Martinsen som taler og synger. Han står nå på flyttefot til Østlandet. 

Søndag 29, april får vi besøk av Olav Dahl fra Kr.sand. Det er mange år siden vi har hatt besøk av ham. Han har vært forstander og reist som predikant i flere år, og han er godt kjent fra tidligere besøk hos oss.

Tilbakeblikk

I formiddagsmøtet søndag 25. febr. hadde vi den glede å ha barnevelsignelse. Det var Julie Kristiansen Larssen som ble velsignet - barnebarnet til Liv og Jan Larssen. Sanggruppa og Laila gledet oss med sang, og Tore Kristiansen talte. Det var virkelig en rik høytids stund på alle måter. Formiddagsmøtet på søndag 4. mars var mektig. Vår egen Shervin talte. Det var nattverd, og mange var med og lovpriste navnet Jesus. Gledelig var det å ha med Ragnar Fianebakken på trekkspill og sang også. Else M. og Erling Walther var med oss i møtene onsdag 7. og søndag 11. mars. Vi fikk lytte til en god og undervisende forkynnelse og herlig sang. Søndag 18. mars var et mektig møte. Tore Kristiansen talte, og det var virkelig et budskap fra Gud vi fikk lytte til. Det hvilte en herlig atmosfære over hele møtet - Mektig!

Gledelig

I vårt møte søndag den 4. mars hadde vi den glede å ønske en ung familie velkommen: Georgeta og Morten Haugland med sine to små jenter Eline og Liv Josefine. Gud signe dere og hjertelig velkommen til fellesskapet.

Bønnesamlingene

Hver tirsdag kl. 11,00 og torsdag kl. 19,00 er det bønnesamlinger i menigheten. Vi har virkelig kjent Guds nærvær over samlingene når vi samles i forbønn og takksigelse. Både nødrop og jubelrop lyder Iblant oss. Det er åpent for alle, så kom og vær med.

Klipp fra årsmøtet

Menighetens årsregnskap for 2017 ble lagt frem, og det viste virkelig et gledelig resultat på alle måter. Menigheten er ingen bank, så det som kommer inn går ut. Vi takker derfor alle som kjenner sitt ansvar og står med her. Vi har store utfordringer, når det gjelder nytt lydanlegg, likeså ventilasjonen, og ikke minst menig-hetens rike misjonsarrangement. Det er derfor gledelig å se at vennene står med.

Takk

Karen Alice Kristiansen takker så hjertelig for blomsterhilsen og besøk på sin 70 års dag.